נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון השוואה ליסינג מול הלוואה
 
מחיר העסקה במזומן
ריבית שנתית נטו על יתרת זכות
 
הלוואה
תשלום תקופתי
מספר התשלומים
 
ליסינג
תשלום תקופתי
מספר תשלומים אחרונים המשולמים מראש
מספר התשלומים
אחוז דמי הניהול
אחוז הרכישה בתום תקופה

דברי הסבר לבדיקת כדאיות בין ליסנג או הלוואה
מחשבון עזר לקבלת החלטות - השוואת חלופות בין ליסינג לבין הלוואה. המחשבון בודק את הכדאיות המימונית של כל עסקה ומציג בפניך את העסקה המשתלמת מההיבט המימוני של העסק. לעיתים ההשוואה מציגה פערים משמעותיים ביותר. לכן, הצגת סכום הרווח הנומינלי טרם העסקה, יכולה לסייע לך רבות בעת קבלת ההחלטה.
המחשבון כשאר מחשבוני המערכת, מבוסס על חישוב כלכלי טהור - ללא תלות באף גורם כלכלי או חברה בעלת אינטרסים שונים שעלולים לפגוע באינטרסים שלך. המחשבון פותח מתוך כוונה להביא לידיעתך את מירב הנתונים הכלכליים בעת קבלת החלטה או שיקול להעדפה מסויימת בעת הצורך לקבל החלטה בעניין ליסינג או הלוואה.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח