נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
תמחור שווי אופציות לפי מודל בלק אנד שולץ - למקצוענים בלבד
 
מדד לבדיקה
מחיר מימוש
Call סטיית תקן
Put סטיית תקן
ימים למימוש
ריבית שנתית
סטיית תקן למדד
תנודתיות בסטיית התקן

דברי הסבר: מחשבון מעו"פ - תמחור אופציות לפי מודל בלק אנד שולץ ומודל פוט קול פריטי

המחשבון מתמחר כל סוג של אופציה ניגזרת מכל נכס בסיס לפי מודלים כלכלים ופיננסים שונים. יש להקליד את מחיר נכס הבסיס, מחיר שוק (פרמיה) בה נסחרת האופציה, מחיר המימוש, ימים למימוש סטיית התקן לאופציית קול (CALL), סטיית התקן לאופציית פוט (PUT), ריבית שנתית, סטייית התקן למדד ותנודתיות בסטיית התקן.
המחשבון מחשב את נתוני האופציה על פי המודלים בלק ושולץ (B&S), פוט קול פרטי (Call Put Party) והמודל הנאיבי (Init Value). המחשבון מבצע חישוב הביטחונות לרוכשים בחסר (Short) לפי 16 תרחשי בורסה שונים. המחשבון מחשב את הריבית הגלומה (Implied i) לפי הפרמטרים של האופציות - והנתונים שהוקלדו. המחשבון מחשב את שווי החוזים הסינטטים (Sintatic Contract ) לפי הפרמטרים שהוקלדו ע"י המשתמש לתמחור האופציות. בנוסף לכל האמור לעיל, המחשבון מחשב גם את נתונים הגלומים לפי המודל בלק אנד שולץ בכל אופציה (Delta, Omega, Vega, Ro, Gama) בכך המחשבון יכול לסייע ככלי תומך החלטה - במכירה, רכישת, כתיבת אופציה - מיועד למקצוענים בלבד.
הפרמטרים לחישוב בטוחות עפ"י מדד ת"א 25 - ברירת מחדל - עדכון מיום 15.3.07 - חוזר 79935. חישוב בטוחות לפי שער הדולר או היורו - יש להקליד 6% סטיית תקן שנתית | 2% תנודתיות בסטיית התקן. המחשבון מבוסס על על חישובים סטטיסטים מתקדמים - טבלת התפלגות נורמלית לצורך תמחור אופציות.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח