נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםאישור ביטול מס מכירה
ועדת כספים אישרה היום (28/1/2008) את ביטול מס מכירה

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את הצעת האוצר לביטול מס מכירה, בשיעור של 2.5% ואת העלאת שיעורי מס שבח היסטוריים.

מנהל רשות המסים, יהודה נסרדישי אמר בוועדה כי מס מכירה הוטל בשנת 2000 כתחליף למס רכוש והחל מ- 7 לנובמבר 2001, במסגרת תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), הוגבלה תחולת מס המכירה כך שהוא איננו חל על מכירת זכויות במקרקעין וזכויות באיגוד מקרקעין, שמועד רכישתן היה לאחר המועד האמור. נסרדישי ציין כי אין צידוק כלכלי להמשך גביית המס ולכן מוצע לבטלו.

תחילת תוקפו של הביטול יהיה ב- 1.8.07. יצויין כי ההצעה המקורית לביטול מס המכירה היתה כלולה בחוק ההסדרים וכדי לא לעכב עסקאות אשר ימתינו לכניסתו לתוקף, הודיע בזמנו נסרדישי כי החיוב במס המכירה בגין מכירות שנעשו החל מיום 1.8.07 יוקפא לבקשת הנישום עד להשלמת הליכי החקיקה.

עוד אישרה הוועדה את העלאת שיעורי מס השבח ה"היסטוריים", החלים על נכסים שנרכשו בין השנים 1960-1948 ונהנו משיעורי מס מופחתים. על פי הצעת החוק שאושרה, החל משנת מס 2011 יועלה שיעור מס השבח באחוז אחד, כך גם בשנת 2012, ואילו בשנת 2013 ואילך, יגדל שיעור המס בשני אחוזים נוספים לכל שנת מס נוספת. נסרדישי הדגיש כי בכל מקרה השיעור המקסימאלי של מס השבח לא יעלה על 20% ליחיד ו- 25% לחברה

הערות - מידע שהתקבל ממשרד האוצר - רשות המיסים
מידע זה פורסם ביום 28 בינואר 2008 , כ"א שבט , תשס"ח
מידע קודם בנושא - ביטול מס מכירה - הנחיות למשרדי מס שבח מקרקעין

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח