נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםאישור ביטול מס מכירה
ועדת כספים אישרה היום (28/1/2008) את ביטול מס מכירה

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את הצעת האוצר לביטול מס מכירה, בשיעור של 2.5% ואת העלאת שיעורי מס שבח היסטוריים.

מנהל רשות המסים, יהודה נסרדישי אמר בוועדה כי מס מכירה הוטל בשנת 2000 כתחליף למס רכוש והחל מ- 7 לנובמבר 2001, במסגרת תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), הוגבלה תחולת מס המכירה כך שהוא איננו חל על מכירת זכויות במקרקעין וזכויות באיגוד מקרקעין, שמועד רכישתן היה לאחר המועד האמור. נסרדישי ציין כי אין צידוק כלכלי להמשך גביית המס ולכן מוצע לבטלו.

תחילת תוקפו של הביטול יהיה ב- 1.8.07. יצויין כי ההצעה המקורית לביטול מס המכירה היתה כלולה בחוק ההסדרים וכדי לא לעכב עסקאות אשר ימתינו לכניסתו לתוקף, הודיע בזמנו נסרדישי כי החיוב במס המכירה בגין מכירות שנעשו החל מיום 1.8.07 יוקפא לבקשת הנישום עד להשלמת הליכי החקיקה.

עוד אישרה הוועדה את העלאת שיעורי מס השבח ה"היסטוריים", החלים על נכסים שנרכשו בין השנים 1960-1948 ונהנו משיעורי מס מופחתים. על פי הצעת החוק שאושרה, החל משנת מס 2011 יועלה שיעור מס השבח באחוז אחד, כך גם בשנת 2012, ואילו בשנת 2013 ואילך, יגדל שיעור המס בשני אחוזים נוספים לכל שנת מס נוספת. נסרדישי הדגיש כי בכל מקרה השיעור המקסימאלי של מס השבח לא יעלה על 20% ליחיד ו- 25% לחברה

הערות - מידע שהתקבל ממשרד האוצר - רשות המיסים
מידע זה פורסם ביום 28 בינואר 2008 , כ"א שבט , תשס"ח
מידע קודם בנושא - ביטול מס מכירה - הנחיות למשרדי מס שבח מקרקעין
מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו