נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים
מיסוי מקרקעין מאגר טפסים - מס שבח - מס רכוש - פיצויים

טופסי מיסוי מקרקעין
שימו לב! מעת לעת חלים עדכונים מהותיים בטפסי מיסוי מקרקעין.
ביום 8/1/2020 עודכן טופס מסמ"ק 7000 הצהרה שאינה מקוונת ע"י עו"ד מייצג שגילו 66 או יותר ביום 15.10.2017 – פטור דירת מגורים מזכה
עודכן טופס מסמ"ק 7000b הצהרה שאינה מקוונת ע"י עו"ד מייצג שגילו 66 או יותר ביום 15.10.2017 – פטור לפי סעיף 50
עודכן טופס מסמ"ק 7002 הצהרה שאינה מקוונת ע"י עו"ד מייצג שגילו 66 או יותר ביום 15.10.2017 – מכירות שאינן פטור דירת מגורים מזכה / סעיף 50
עודכן טופס מיסוי מקרקעין 6120- בקשה להקלה או פטור ממס שבח או ממס רכישה ל"מוסד ציבורי"
ביום 25/06/2018 נוספו טפסים: 7160 , 7161
ביום 24/12/2017 עודכנו טפסים: 7001 7019 ו 7020
ביום 24/01/2017 נוספו טפסים: 7201 , 7202
ביום 17/01/2016 עדכנו טפסים: 7005ב , 7009, 7005
ביום 10/01/2016 עודכנו טפסים: 3302, 7000, 7000ב, 1344, 1399
ביום 28/01/2015 נוספו טפסים חדשים: 7157 , 7158
ביום 21/06/2015 עודכנו טפסים: 701 ו 5329
קובץשם הטופס והערותמס' טופס
טפסים לתיקון 89 - הקדמת אישור מס שבח ומס רכישה לטאבו
PDF
טופס חדש החל מיוני שנת 2018
בקשה לקבלת אישור מדמה למס רכישה לרישום בפנקסי המקרקעין
‎7160
PDF
טופס חדש החל מיוני שנת 2018
בקשה לקבלת אישור לרישום בפנקסי המקרקעין
‎7161
 
טפסי מיסוי מקרקעין במסלול מס ריבוי דירות
PDF
טופס חדש החל משנת 2017
טופס להצהרה על ריבוי דירות בשנת המס 2017 - את ההצהרה ניתן להגיש עד 31/3/2017 אלא אם כן מבוקש מענק או אישור זכאות להפקדה בקופת גמל להשקעה שאז יש להצהיר עד למועד הדיווח על המכירה בגינה מתבקשת ההטבה
‎7201 חדש
PDF
טופס חדש החל משנת 2017
טופס מכירת דירה ע"י חייב במס ריבוי דירות (בקשה לפטור ממס ריבוי דירות לדירה, קבלת מענק ואישור הפקדה בקופת גמל). הטופס מיועד לשימוש ע"י חייב במס ריבוי דירות שמוכר דירה מיום 1/1/2017 ועד 1/10/2017 ועומד בתנאים שנקבעו בחוק ובתקנות לגבי הזכאות להטבות. (כאמור, לגבי קופ"ג המכירה יכולה להיות גם לאחר ה – 1/10/17 ולא יאוחר מה – 30/12/17)
‎7202 חדש
 
טפסים שכיחים במיסוי מקרקעין במסלול הפטור רגיל ופטור מיוחד / הוראת השעה
PDF
טופס חדש החל משנת 2020
טופס 7000 הצהרה שאינה מקוונת על ידי עורך דין מייצג שגילו 66 או יותר ביום 15.10.2017 – פטור דירת מגורים מזכה
‎7000 חדש
PDF
טופס חדש עודכן בשנת 2020
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין או ממס רכישה ל"מוסד ציבורי"
‎6120 חדש
PDF
טופס חדש החל משנת 2016
הצהרה על מכירה ורכישת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בנייה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור, כולל פטור עד תקרה וחיוב על החלק העודף לעסקאות שבוצעו מיום 1/1/2014
‎7000 חדש
PDF הצהרה על מכירה ורכישת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בנייה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור לעסקאות שבוצעו עד 31/12/2013 ‎7000
PDF
טופס חדש החל משנת 2015
תחשיב הפטור במס שבח במכירת דירת מגורים מזכה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בניה קיימת או צפויה לפי סעיף 49ז לחוק - נספח להצהרה והשומה העצמית
‎7157
PDF
טופס חדש החל משנת 2015
תחשיב החיוב במס שבח לפי לינאריות מוטבת לדירות מגורים מזכות במכירת דירה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בנייה קיימת או צפויה לפי סעיף 48א(ב3) לחוק
‎7158
PDF הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה - עדכון מ 1/8/2013 עדכון נוסף 1/1/2014 ‎7912
PDF טופס חדש החל מיום 1/1/2014 - הצהרת מוכר דירת מגורים מזכה ‎7913
PDF טופס חדש החל מיום 29/4/2015 - הצהרה לצורך חיוב במס שבח במכירת דירת מגורים מזכה חייבת ‎7914
PDF טופס החל מיום 1/1/2014 - הצהרה לצורך חיוב במס שבח במכירת דירת מגורים מזכה חייבת - שימו לב! הטופס עבר עידכון שני ביולי 2014 ‎7914
PDF טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה לנכים ועולים ‎2973
PDF תצהיר בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה מעודכן ל 1/1/2014 ‎2988
PDF בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים לפי סעיף 62(ב) ‎7038
PDF בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שאינה מזכה ("הוראת שעה") ‎7648
PDF בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה ("הוראת שעה") ‎7649
 
טפסי מיסוי מקרקעין במסלול קבלנים
PDF
טופס חדש החל משנת 2020
טופס 7000ב הצהרה שאינה מקוונת על ידי עורך דין מייצג שגילו 66 או יותר ביום 15.10.2017 – פטור לפי סעיף 50
‎7000ב חדש
PDFהצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין שהריווח ניתן לשומת מס הכנסה ומבוקש פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין‎7000ב
PDFבקשה לקבלת טופס 50 כללי - לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין7016
PDFבקשה לקבלת טופס 50 לפרוייקט7017
PDFבקשה לקבלת טופס 50 לפרוייקט בליווי בנקאי7017א
PDFדיווח על בניית פרוייקט חדש‎701
PDFדוח על סיום בניית פרוייקט702
 
טפסים שכיחים במיסוי מקרקעין במסלול החייב במס
PDF
טופס חדש החל משנת 2020
טופס מסמ"ק 7002 הצהרה שאינה מקוונת על ידי עורך דין מייצג שגילו 66 או יותר ביום 15.10.2017 – מכירות שאינן פטור דירת מגורים מזכה / סעיף 50
‎7002 חדש
PDF הצהרת רוכש זכות במקרקעין/באיגוד מקרקעין - הצהרה משלימה להצהרה ראשית ‎7000א
PDF הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין/על פעולה באיגוד מקרקעין החל מיום 1/1/2014 ‎7002
PDF דוגמת הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין/על פעולה באיגוד מקרקעין עד 31/12/2013 ‎7002
PDF חישוב מס שבח מקרקעין - (נספח לטופס 7002) לעסקאות מכירת דירת מגורים מזכה בליניאריות החדשה החל מיום 1/1/2014 ‎2990א
PDF חישוב מס שבח מקרקעין - (נספח לטופס 7002) לעסקאות במקרקעין שומה עצמית ‎2990h
 
טפסים להצהרות מקוונות
PDF הצהרה על נכונות הפרטים בהצהרה מקוונת - מכירת דירה המזכה בפטור - נספח לטופס 7000 7005
PDF הצהרה על נכונות הפרטים בהצהרה מקוונת - מכירת זכות פטורה לפי סעיף 50 - נספח לטופס 7000ב 7005ב
PDF הצהרה על נכונות הפרטים בהצהרה מקוונת - נספח לטופס 7002 - מכירת זכויות במקרקעין - פעולה במקרקעין 7009
 
טפסי עדכון פרטים, בקשת מידע ובקשות שונות
PDF בקשה להנפקת סיסמה למענה הטלפוני רשות המסים ‎501
PDF בקשה לאישור דיווח שאינו מקוון במסוי מקרקעין ‎7001
PDF עידכון פרטי עו"ד ‎7008
PDF הודעה של בעל מניות מהותי על העברת דירה מבעלות חברה לבעלותו ‎7019
PDF הודעה של בעל מניות מהותי על העברת דירה מבעלות חברה לבעלותו - במסלול אי חיוב ‎7020
PDF בקשה למסירת מידע לשמאים ‎2857
PDF בקשה לפעולות ושירותים ‎703
PDF בקשה לתשלום מקדמה ‎7152
PDF בקשה לתשלום מס על הכנסה מהשכרה למגורים ללא חיוב בהגשת דוח שנתי על הכנסות ‎3302
PDF הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2015 - חבר בני אדם ‎1399ח
PDF הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2015 - הודעת יחיד ‎י1399
PDF הפסדים מועברים לשנת המס 2016 ‎1344
 
טפסי מיסוי מקרקעין נוספים
PDF רכישת זכויות בנייה נוספות שהוקנו מכוח תמ"א 38 ‎738
PDF בקשה לשובר תשלום/אישור לרישום בפנקסי מקרקעין בלבד ‎704
PDF אישור על זכאות לקזז הפסדים לצורך חישוב מס שבח ‎1271א
PDF בקשה לביטול קנס, ריבית ו/או הצמדה ו/או פריסת תשלומים ‎2681
PDF תביעת פיצויים על נזק מלחמה שנגרם לגופו של נכס ‎2881
PDF תצהיר על ביטול מכירה / פעולה באיגוד ‎6130
PDF בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין ‎7003
PDF בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות מקרקעין אגב פירוק איגוד ‎7004
PDF הודעה עפ"י סעיף 49 כא(א) פינוי בינוי ‎7006
PDF הודעה על הקצאה ‎7010
PDF השגה לפי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין מקרקעין התשכ"ד 1963 ‎7013
PDF בקשה לפטור מס שבח עפ"י סעיף 49 כב(2) פינוי בינוי ורכישת זכות בבית אבות ‎7020
PDF בקשה להקלה בשיעורי המס במכירת זכות במקרקעין לבניית דירות מגורים(הוראת שעה) ‎7021
PDF הודעה על מכירת אופציה במקרקעין ‎7025
PDF הודעה בענין דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל והיטל השבחה - תשלומים והחזרים ‎7036
PDF הודעה על מכירת זכויות מקרקעין חלק ה2 לפקודה ‎7039
PDF מקרקעין שלגביהן התקבל אישור מראש על שינוי מבנה ‎7040
PDF הודעה על נאמנות לפי סעיף 74 לחוק מס שבח מקרקעין התשכ"ד 1963 ‎7067
PDF בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85 ‎7085
PDF הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין לפי סעיף 75א' ו-96 ‎7086
PDF הצהרה על מכירת משק חקלאי - נספח להצהרה ‎7097
PDF בקשה להקטנת שיעורי מקדמה ‎7155
PDF בקשה הקטנת מקדמה לשיעור 0% בפרוייקט בליווי בנקאי ‎7555
PDF הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38 לפי סעיף 49לב 2(א) ‎7738
PDF הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת לפי סעיף 75א' ‎7751
PDF דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה - נכסי נדל"ן, דירה, מחסן, קרקע וכו' ‎5329
 
טפסים שניתן להשיג בדלפק רשות מיסוי מקרקעין - בהתאם לעסקה
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין / מס מכירה / מס רכישה במכירת / רכישת זכות במסגרת חילוף חילוף מבנה עיסקי לפי סעיף ‎49 יא לחוק ‎7005
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין / מס מכירה / מס רכישה במכירת / רכישת זכות במסגרת חילוף חילוף קרקע חקלאית לפי סעיף ‎49 יא‎1 לחוק ‎7005/א
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין / מס מכירה / מס רכישה במכירת / רכישת זכות במסגרת חילוף חילוף דירת מגורים לפי סעיף ‎49 יב לחוק ‎7005/ב
בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין / מס מכירה / מס רכישה במכירת / רכישת זכות במסגרת חילוף חילוף זכות למגורים בבית אבות לפי סעיף ‎49 יג לחוק ‎7005/ג
מס רכוש
קובץשם הטופס והערותמס' הטופס
PDF הצהרה בהתאם לסעיף 17 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א 1961 ‎2856
PDF כתב ערר ‎6104
PDF השגה לגבי קרקע על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א 1961 ‎6505
 
*אין לך ‎Adobe Acrobat Reader ? לא נורא - לחץ כאן
 


הערות - מאגר טפסים מס שבח מקרקעין
טפסים נוספים ניתן לקבל בדלפק רשות מיסוי מקרקעין
רשימת טלפונים וכתובות - משרדי מס שבח - מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין - שעות קבלת קהל

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח