נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון מיסוי דירת מגורים להשכרה - בדיקת מסלול פטור מלא או חלקי
חישוב התקרה החודשית המתואמת עד כפל הפטור, החלק הפטור והסכום החייב במס
 
סוג הכנסה
 
הכנסה משכר דירה למגורים בש"ח
 
שנת המס
 
האם הנישום מעל גיל 60
 
סטטוס
 

דברי הסבר: בדיקת מסלול פטור מלא או חלקי - חישוב מפורט

מחשבון זה מעודכן לשנת המס 2021

באם בחרת סוג הכנסה שנתית - יש להקליד את סך ההכנסה השנתית מדמי שכירות למגורים.
באם בחרת בסוג הכנסה חודשית - יש להקליד את ההכנסה החודשית מדמי שכירות למגורים.

המחשבון מחשב את החבות במס בגין השכרת דירה למגורים במסלול תקרת הפטור ומציג במקרים הרלבנטיים את החישובים הבאים: תקרת הפטור המתואמת החדשה לאותה שנת מס נבחרת - במסלול פטור חלקי את החלק הפטור, דרגת המס השולי של הנישום, הסכום החייב במס לחודש, הסכום החייב במס לשנה, מס חודשי בהתחשב בנקודות זיכוי, מס שנתי בהתחשב בנקודות זיכוי, מס חודשי ללא התחשבות בנקודות זיכוי, מס שנתי ללא התחשבות בנקודות זיכוי.

קישורים רלוונטים בעניין דירות מגורים להשכרה:

 1. מחשבון מיסוי הכנסות מדמי שכירות דירת מגורים להשכרה - בדיקת מסלולים
 2. מאמר משפטי - מיסוי דירת מגורים להשכרה - איך להרוויח יותר במסגרת החוק
 3. מחשבון מיסוי דירת מגורים להשכרה - בדיקת מסלול פטור מלא או חלקי
 4. מדריך הקלות במס על הכנסה משכר דירה למגורים של מגורים
 5. מחשבון הסכום הקובע - "שווי הדירה" לפי החוק
 6. מחשבון גובה המס לתשלום לפי חוק מס ריבוי דירות
 7. מחשבון בדיקת כדאיות דירה שלישית ומעלה
 8. מחשבון פחת דירת מגורים מושכרת
 9. מחשבון שלושת מסלולי מיסוי שכ"ד
 10. מלכודת מס בדירת מגורים להשקעה
 11. מחשבון מס שבח בגין מכירת דירת מגורים להשקעה (מס שבח מופחת) לינאריות מטיבה

המחשבון אינו כולל מקרים חריגים כגון פטור: נכה/עיוור 9(5)א,ב | הכנסות אדם המתגורר בבית אבות 9.25
חישוב במחשבון זה אינו בא במקום השומה הנקבעת ע''פ החוק

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו