נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מיסוי מקרקעין - חישוב מס רכישה לפי הלכת פלם - חישוב מפורט
 
הלכת פלם* - לזוג קטגורית העסקה
 
תאריך רכישה
 
שם בן הזוג
 
שם בת הזוג
 
סכום הרכישה
 
הדירה משמשת כדירה יחידה עבור
 
שכר טרחת עורך דין + מע''מ באחוזים
 
שכר טרחת מתווך + מע''מ באחוזים

דברי הסבר: מס רכישה לפי הלכת פלם - הדירה משמשת כדירת מגורים יחידה עבור אחד מבני הזוג

המחשבון מעודכן עד ליום 15/01/2023

המחשבון מציג חישוב מפורט עבור כל אחד מבני הזוג ואת סה"כ חבות במס רכישה ביחד לצורך שומה עצמית כאשר לבת/בן זוג אחד הדירה משמשת כדירת מגורים יחידה ובעוד לבת/בן זוג השני הדירה משמשת כדירת נוספת. זוגות המתאמים להלכת פלם יכולים לחסוך סכומים לא מבוטלים במס רכישה.

* הלכת פלם - ע"א 3185/03 מנהל מס שבח נ. שחר ודפנה פלם (ניתן ביום 19.8.04 פורסם בחוברת מיסים ח/5 אוקטובר 2004) השאלה כפי שנוסחה על ידי כב' הנשיא ברק (דעת הרוב) הייתה: "בני זוג רכשו דירת מגורים, כאשר לאחד מהם דירה קודמת מלפני הנישואין, שנשארת בבעלותו המלאה והבלעדית. האם זכאי בן הזוג השני למס רכישה מופחת הניתן לרוכש 'דירה יחידה' כאשר החוק קובע שיראו 'רוכש ובן זוגו כרוכש אחד'?.. המשפחה כמשפחה זכאית להינות משיעור המס המופחת בגין הרכישה כי זו "הדירה היחידה" של המשפחה כיחידה אחת, ואילו הדירה של גב' פלם היא דירתה שלה בלבד ולא דירת המשפחה, ולא נרכשה על ידי המשפחה אלא על ידי הגב' פלם בלבד. דירה זו לא מבטאת את עושרה ויכולתה הכלכלית של המשפחה כיחידה אחת.. סעיף 9 מבקש להתייחס לתא המשפחתי כיחידה אחת ולבחון את מצבו הכלכלי/ סוציאלי של התא החל מהמועד שבו נוצר התא המשפחתי וביחס לנכסים שנרכשו במסגרת התא המשפחתי.... כאשר לבן זוג אחד היתה דירה קודמת מלפני הנישואין, שנשארה בבעלותו המלאה והבלעדית עפ"י הסכם ממון שבין בני-הזוג, ובן-הזוג (או שניהם יחד) רכש דירת מגורים לא יראו אותו ואת בן-זוגו "כרוכש אחד", עפ"י סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) התשמ"ג-1963, ובן-הזוג שאיננו בעל הדירה הנוספת, זכאי למס רכישה מופחת הניתן לרוכש דירה יחידה". מכאן, בהלכת פלם נקבע התקדים כי בעלות בדירה מלפני הנישואין אינה מדד למצבו של התא המשפחתי. עד אותו תקדים התפיסה הייתה עקרון התא המשפחתי כיחידה כלכלית משותפת אחת ללא הכרה באפשרות לגיטימית אחרת. תפיסה זו השתנתה בהלכת פלם המכירה בזכותו של הפרט באוטונומיה נפרדת ובזכותם של בני הזוג הגם שנישאו זה לזה התייחסות נפרדת ועצמאית (באופן דומה: בני זוג העובדים יחד זכו בערעור לחישוב מס נפרד - הלכת קלס ע"א 900/01 רון קלס נ פ"ש ת"א ניתן ביום 12/5/03) בערעור אחר על שומת מס רכישה וע 001013/05 קידן אריה נ מנהל מס שבח ת"א בבית משפט מחוזי תל אביב-יפו החיל את תקדים פלם למרות שלא נחתם הסכם ממון, נקבע כי הקלה במס הרכישה בגין "דירה יחידה" תחול רק לגבי מחצית מהדירה.
ראו טבלת מדרגות מס רכישה שנים קודמות
חישוב במחשבון זה אינו בא במקום השומה הנקבעת ע''פ החוק

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו