נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים
מדרגות מס רכישה

טבלת מדרגות מס רכישה בשנים האחרונות משנת 2006 ועד ליום 15/01/2022
תאריך רכישה
החל מ
   דירה נוספת   עולים חדשים   מדרגות מס רכישה
דירת מגורים יחידה
15/01/2021   1,294,770 - 5%

3,884,295 - 6%

5,348,565 - 7%

17,828,555 - 8%

מעל 17,828,555 - 10%
   1,842,155 - 0.5%

1,842,155 - 5%
   1,747,865 - 0%

1,747,865 - 2,073,190 - 3.5%

2,073,190 - 5,348,565 - 5%

5,348,565 - 17,828,555 - 8%

מעל 17,828,555 - 10%
29/07/2020   1,292,280 - 5%

3,876,835 - 6%

5,338,290 - 7%

17,794,305 - 8%

מעל 17,794,305 - 10%
   1,838,615 - 0.5%

1,838,615 - 5%
   1,744,505 - 0%

1,744,505 - 2,069,205 - 3.5%

2,069,205 - 5,338,290 - 5%

5,338,290 - 17,794,305 - 8%

מעל 17,794,305 - 10%
16/01/2020   עד 5,340,425 - 8%

מעל 5,340,425 - 10%
   1,838,615 - 0.5%

1,838,615 - 5%
   1,744,505 - 0%
1,744,505 - 2,069,205 - 3.5%
2,069,205 - 5,338,290 - 5%
5,338,290 - 17,794,305 - 8%
מעל 17,794,305 - 10%
16/01/2019   עד 5,194,225 - 8%

מעל 5,194,225 - 10%
   1,788,285 - 0.5%

1,788,285 - 5%
   1,696,750 - 0%
1,696,750 - 2,012,560 - 3.5%
2,012,560 - 5,192,150 - 5%
5,192,150 - 17,307,170 - 8%
מעל 17,307,170 - 10%
16/01/2018   עד 5,095,570 - 8%

מעל 5,095,570 - 10%
   1,672,385 - 0.5%

1,672,385 - 5%
   1,664,520 - 0%
1,664,520 - 1,974,335 - 3.5%
1,974,335 - 5,093,535 - 5%
5,093,535 - 16,322,055 - 8%
מעל 16,978,450 - 10%
מ 16/01/2017   עד 4,967,445 - 8%

מעל 4,967,445 - 10%
   1,759,310 - 0.5%

1,759,310 - 5%
   1,623,320 - 0%
1,623,320 - 1,925,460 - 3.5%
1,925,460 - 4,967,445 - 5%
4,967,445 - 16,322,055 - 8%
מעל 16,558,150 - 10%
מ 24/06/2015   עד 4,800,605 - 8%

מעל 4,800,605 - 10%
   1,700,220 - 0.5%

1,700,220 - 5%
   1,568,800 - 0%
1,568,800 - 1,860,790 - 3.5%
1,860,790 - 4,800,605 - 5%
4,800,605 - 16,002,015 - 8%
מעל 16,002,015 - 10%
מ 16/01/2016   עד 4,896,615 - 8%

מעל 4,896,615 - 10%
   1,734,225 - 0.5%

1,734,225 - 5%
   1,600,175 - 0%
1,600,175 - 1,898,005 - 3.5%
1,898,005 - 4,896,615 - 5%
4,896,615 - 16,322,055 - 8%
מעל 16,002,015 - 10%
מ 24/06/2015   עד 4,800,605 - 8%

מעל 4,800,605 - 10%
   1,700,220 - 0.5%

1,700,220 - 5%
   1,568,800 - 0%
1,568,800 - 1,860,790 - 3.5%
1,860,790 - 4,800,605 - 5%
4,800,605 - 16,002,015 - 8%
מעל 16,002,015 - 10%
מ 15/01/2015   עד 1,162,120 - 5%
1,162,120 - 3,486,350 - 6%
3,486,350 - 4,800,605 - 7%
4,800,605 - 16,002,015 - 8%
מעל 16,002,015 - 10%
   1,700,220 - 0.5%

1,700,220 - 5%
   1,568,800 - 0%
1,568,800 - 1,860,790 - 3.5%
1,860,790 - 4,800,605 - 5%
4,800,605 - 16,002,015 - 8%
מעל 16,002,015 - 10%
מ 15/01/2014   עד 1,123,910 - 5%
1,123,910 - 3,371,710 - 6%
3286040 - 4,642,750 - 7%
4,642,750 - 15,475,835 - 8%
מעל 15,475,835 - 10%
   1,644,310 - 0.5%

1,644,310 - 5%
   1,517,210 - 0%
1,517,210 - 1,799,605 - 3.5%
1,799,605 - 4,642,750 - 5%
4,642,750 - 15,000,000 - 8%
מעל 15,475,835 - 10%
מ 01/08/2013   עד 1,089,350 - 5%
1,089,350 - 3,286,040 - 6%
3286040 - 4,500,000 - 7%
4,500,000 - 15,000,000 - 8%
מעל 15,000,000 - 10%
   1593755 - 0.5%

1593755 - 5%
   1,470,560 - 0%
1,470,560 - 1,744,270 - 3.5%
1,744,270 - 4,500,000 - 5%
4,500,000 - 15,000,000 - 8%
מעל 15,000,000 - 10%
תאריך רכישה
החל מ
   דירה נוספת   עולים חדשים   מדרגות מס רכישה
דירת מגורים יחידה
מ 16/01/2013   על חלק השווי שאינו עולה על 1089350 - 5%
על חלק השווי שבין 1089350 לבין 3286040 - 6%
על חלק השווי העולה על 3286040 - 7%
   1593755 - 0.5%

1593755 - 5%
   1470560 - 0%
1744270 - 3.5%
1744270 - 5%
מ 6/5/2013 - בוטל   1055935 - 3.5%
1055935 - 5%
   1593755 - 0.5%

1593755 - 5%
   1241110 - 0%
1744270 - 3.5%
1744270 - 5%
מ 16/01/2013   על חלק השווי שאינו עולה על 1089350 - 5%
על חלק השווי שבין 1089350 לבין 3286040 - 6%
על חלק השווי העולה על 3286040 - 7%
   1593755 - 0.5%

1593755 - 5%
   1470560 - 0%
1744270 - 3.5%
1744270 - 5%
מ 16/01/2012   על חלק השווי שאינו עולה על 1053200 - 5%
על חלק השווי שבין 1053200 לבין 3159000 - 6%
על חלק השווי העולה על 3159000 - 7%
   1540855 - 0.5%

1540855 - 5%
   1421760 - 0%
1686395 - 3.5%
1686395 - 5%
מ 21/02/2011   על חלק השווי שאינו עולה על 1000000 - 5%
על חלק השווי שבין 1000000 לבין 3000000 - 6%
על חלק השווי העולה על 3000000 - 7%
   1463035 - 0.5%

1463035 - 5%
   1350000 - 0%
1601210 - 3.5%
1601210 - 5%
מ 16/01/2011   969330 - 3.5%

969330 - 5%
   1463035 - 0.5%
1463035 - 5%
   1139320 - 0%
1601210 - 3.5%
1601210 - 5%
מ 16/01/2010   923070 - 3.5%
923070 - 5%
   1393220 - 0.5%
1393220 - 5%
   1084935 - 0%
1524770 - 3.5%
1524770 - 5%
מ 16/01/2009   873,500 - 3.5%
873,500 - 5%
   1318400 - 0.5%
1318400 - 5%
   1,026,660 - 0%
1,442,870 - 3.5%
1,442,870 - 5%
מ 16/01/2008   772,310 - 3.5%
772,310 - 5%
   1165670 - 0.5%
1165670 - 5%
   907,700 - 0%
1,275,690 - 3.5%
1,275,690 - 5%
מ 01/11/2007   787,000 - 3.5%
787,000 - 5%
   1187840 - 0.5%
1187840 - 5%
   925,000 - 0%
1,300,000 - 3.5%
1,300,000 - 5%
מ 16/10/2007   787,000 - 3.5%
787,000 - 5%
   1127190 - 0.5%
1127190 - 5%
   850,000 - 0%
1,300,000 - 3.5%
1,300,000 - 5%
מ 01/08/2007   746,820 - 3.5%
746,820 - 5%
   1127190 - 0.5%
1127190 - 5%
   850,000 - 0%
1,300,000 - 3.5%
1,300,000 - 5%
מ 16/07/2007   746,820 - 3.5%
746,820 - 5%
   1127190 - 0.5%
1127190 - 5%
   602,260 - 0%
746,820 - 3.5%
746,820 - 5%
מ 16/04/2007   744,520 - 3.5%
744,520 - 5%
   1123730 - 0.5%
1123730 - 5%
   600,400 - 0%
744,520 - 3.5%
744,520 - 5%
מ 16/01/2007   691,240 - 3.5%
691,240 - 5%
   1043310 - 0.5%
1043310 - 5%
   557,420 - 0%
691,240 - 3.5%
691,240 - 5%
מ 16/07/2006   713,625 - 3.5%
713,625 - 5%
   1077095 - 0.5%
1077095 - 5%
   575,490 - 0%
713,625 - 3.5%
713,625 - 5%

דברי הסבר: מדרגות מס רכישה - על פי תקנה 9(ג1א)(1) לחוק מיסוי מקרקעין

דירת מגורים יחידה
הדירה הנרכשת הנה דירת המגורים היחידה של הרוכש גם אם בבעלותו דירה נוספת שחלק הבעלות בה קטן מ-25% או שהדירה הנוספת מושכרת בשכירות מוגנת לפני 1/1/1997. (לגבי דירת מגורים יחידה יראו את הרוכש בן זוגו/ידוע בציבור וילדים עד גיל 18 כרוכש אחד). אם בבעלות הרוכש דירה אחת נוספת לדירה הנרכשת שתימכר תוך התקופה הקבועה בחוק, יראוהו כבעל דירה יחידה

דירת מגורים
דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים (כולל דירה שהמוכר מתחייב לסיים בנייתה כגון רכישה מקבלן).

מחשבונים רלבנטיים האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו