נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים
מדרגות מס רכישה

טבלת מדרגות מס רכישה בשנים האחרונות משנת 2006 ועד ליום 15/01/2024
תאריך רכישה
החל מ
   דירה נוספת   עולים חדשים   מדרגות מס רכישה
דירת מגורים יחידה
16/01/2024   6,055,070 - 8%

מעל 6,055,070 - 10%
   1,988,090 - 0.5%

1,988,090 - 5%
   1,978,745 - 0%

1,978,745 - 2,347,040 - 3.5%

2,347,040 - 6,055,070 - 5%

6,055,070 - 20,183,565 - 8%

מעל 20,183,565 - 10%
16/01/2023   5,872,725 - 8%

מעל 5,872,725 - 10%
   1,928,220 - 0.5%

1,928,220 - 5%
   1,919,155 - 0%

1,919,155 - 2,276,605 - 3.5%

2,276,605 - 5,872,725 - 5%

5,872,725 - 19,575,755 - 8%

מעל 19,575,755 - 10%
16/01/2022   5,525,070 - 8%

מעל 5,525,070 - 10%
   1,902,945 - 0.5%

1,902,945 - 5%
   1,805,545 - 0%

1,805,545 - 2,141,605 - 3.5%

2,141,605 - 5,525,070 - 5%

5,525,070 - 18,416,900 - 8%

מעל 18,416,900 - 10%
28/11/2021   5,348,565 - 8%

מעל 5,348,565 - 10%
   1,842,155 - 0.5%

1,842,155 - 5%
   1,747,865 - 0%

1,747,865 - 2,073,190 - 3.5%

2,073,190 - 5,348,565 - 5%

5,348,565 - 17,828,555 - 8%

מעל 17,828,555 - 10%
15/01/2021   1,294,770 - 5%

3,884,295 - 6%

5,348,565 - 7%

17,828,555 - 8%

מעל 17,828,555 - 10%
   1,842,155 - 0.5%

1,842,155 - 5%
   1,747,865 - 0%

1,747,865 - 2,073,190 - 3.5%

2,073,190 - 5,348,565 - 5%

5,348,565 - 17,828,555 - 8%

מעל 17,828,555 - 10%
29/07/2020   1,292,280 - 5%

3,876,835 - 6%

5,338,290 - 7%

17,794,305 - 8%

מעל 17,794,305 - 10%
   1,838,615 - 0.5%

1,838,615 - 5%
   1,744,505 - 0%

1,744,505 - 2,069,205 - 3.5%

2,069,205 - 5,338,290 - 5%

5,338,290 - 17,794,305 - 8%

מעל 17,794,305 - 10%
16/01/2020   עד 5,340,425 - 8%

מעל 5,340,425 - 10%
   1,838,615 - 0.5%

1,838,615 - 5%
   1,744,505 - 0%
1,744,505 - 2,069,205 - 3.5%
2,069,205 - 5,338,290 - 5%
5,338,290 - 17,794,305 - 8%
מעל 17,794,305 - 10%
16/01/2019   עד 5,194,225 - 8%

מעל 5,194,225 - 10%
   1,788,285 - 0.5%

1,788,285 - 5%
   1,696,750 - 0%
1,696,750 - 2,012,560 - 3.5%
2,012,560 - 5,192,150 - 5%
5,192,150 - 17,307,170 - 8%
מעל 17,307,170 - 10%
16/01/2018   עד 5,095,570 - 8%

מעל 5,095,570 - 10%
   1,672,385 - 0.5%

1,672,385 - 5%
   1,664,520 - 0%
1,664,520 - 1,974,335 - 3.5%
1,974,335 - 5,093,535 - 5%
5,093,535 - 16,322,055 - 8%
מעל 16,978,450 - 10%
מ 16/01/2017   עד 4,967,445 - 8%

מעל 4,967,445 - 10%
   1,759,310 - 0.5%

1,759,310 - 5%
   1,623,320 - 0%
1,623,320 - 1,925,460 - 3.5%
1,925,460 - 4,967,445 - 5%
4,967,445 - 16,322,055 - 8%
מעל 16,558,150 - 10%
מ 24/06/2015   עד 4,800,605 - 8%

מעל 4,800,605 - 10%
   1,700,220 - 0.5%

1,700,220 - 5%
   1,568,800 - 0%
1,568,800 - 1,860,790 - 3.5%
1,860,790 - 4,800,605 - 5%
4,800,605 - 16,002,015 - 8%
מעל 16,002,015 - 10%
מ 16/01/2016   עד 4,896,615 - 8%

מעל 4,896,615 - 10%
   1,734,225 - 0.5%

1,734,225 - 5%
   1,600,175 - 0%
1,600,175 - 1,898,005 - 3.5%
1,898,005 - 4,896,615 - 5%
4,896,615 - 16,322,055 - 8%
מעל 16,002,015 - 10%
מ 24/06/2015   עד 4,800,605 - 8%

מעל 4,800,605 - 10%
   1,700,220 - 0.5%

1,700,220 - 5%
   1,568,800 - 0%
1,568,800 - 1,860,790 - 3.5%
1,860,790 - 4,800,605 - 5%
4,800,605 - 16,002,015 - 8%
מעל 16,002,015 - 10%
מ 15/01/2015   עד 1,162,120 - 5%
1,162,120 - 3,486,350 - 6%
3,486,350 - 4,800,605 - 7%
4,800,605 - 16,002,015 - 8%
מעל 16,002,015 - 10%
   1,700,220 - 0.5%

1,700,220 - 5%
   1,568,800 - 0%
1,568,800 - 1,860,790 - 3.5%
1,860,790 - 4,800,605 - 5%
4,800,605 - 16,002,015 - 8%
מעל 16,002,015 - 10%
מ 15/01/2014   עד 1,123,910 - 5%
1,123,910 - 3,371,710 - 6%
3286040 - 4,642,750 - 7%
4,642,750 - 15,475,835 - 8%
מעל 15,475,835 - 10%
   1,644,310 - 0.5%

1,644,310 - 5%
   1,517,210 - 0%
1,517,210 - 1,799,605 - 3.5%
1,799,605 - 4,642,750 - 5%
4,642,750 - 15,000,000 - 8%
מעל 15,475,835 - 10%
מ 01/08/2013   עד 1,089,350 - 5%
1,089,350 - 3,286,040 - 6%
3286040 - 4,500,000 - 7%
4,500,000 - 15,000,000 - 8%
מעל 15,000,000 - 10%
   1593755 - 0.5%

1593755 - 5%
   1,470,560 - 0%
1,470,560 - 1,744,270 - 3.5%
1,744,270 - 4,500,000 - 5%
4,500,000 - 15,000,000 - 8%
מעל 15,000,000 - 10%
תאריך רכישה
החל מ
   דירה נוספת   עולים חדשים   מדרגות מס רכישה
דירת מגורים יחידה
מ 16/01/2013   על חלק השווי שאינו עולה על 1089350 - 5%
על חלק השווי שבין 1089350 לבין 3286040 - 6%
על חלק השווי העולה על 3286040 - 7%
   1593755 - 0.5%

1593755 - 5%
   1470560 - 0%
1744270 - 3.5%
1744270 - 5%
מ 6/5/2013 - בוטל   1055935 - 3.5%
1055935 - 5%
   1593755 - 0.5%

1593755 - 5%
   1241110 - 0%
1744270 - 3.5%
1744270 - 5%
מ 16/01/2013   על חלק השווי שאינו עולה על 1089350 - 5%
על חלק השווי שבין 1089350 לבין 3286040 - 6%
על חלק השווי העולה על 3286040 - 7%
   1593755 - 0.5%

1593755 - 5%
   1470560 - 0%
1744270 - 3.5%
1744270 - 5%
מ 16/01/2012   על חלק השווי שאינו עולה על 1053200 - 5%
על חלק השווי שבין 1053200 לבין 3159000 - 6%
על חלק השווי העולה על 3159000 - 7%
   1540855 - 0.5%

1540855 - 5%
   1421760 - 0%
1686395 - 3.5%
1686395 - 5%
מ 21/02/2011   על חלק השווי שאינו עולה על 1000000 - 5%
על חלק השווי שבין 1000000 לבין 3000000 - 6%
על חלק השווי העולה על 3000000 - 7%
   1463035 - 0.5%

1463035 - 5%
   1350000 - 0%
1601210 - 3.5%
1601210 - 5%
מ 16/01/2011   969330 - 3.5%

969330 - 5%
   1463035 - 0.5%
1463035 - 5%
   1139320 - 0%
1601210 - 3.5%
1601210 - 5%
מ 16/01/2010   923070 - 3.5%
923070 - 5%
   1393220 - 0.5%
1393220 - 5%
   1084935 - 0%
1524770 - 3.5%
1524770 - 5%
מ 16/01/2009   873,500 - 3.5%
873,500 - 5%
   1318400 - 0.5%
1318400 - 5%
   1,026,660 - 0%
1,442,870 - 3.5%
1,442,870 - 5%
מ 16/01/2008   772,310 - 3.5%
772,310 - 5%
   1165670 - 0.5%
1165670 - 5%
   907,700 - 0%
1,275,690 - 3.5%
1,275,690 - 5%
מ 01/11/2007   787,000 - 3.5%
787,000 - 5%
   1187840 - 0.5%
1187840 - 5%
   925,000 - 0%
1,300,000 - 3.5%
1,300,000 - 5%
מ 16/10/2007   787,000 - 3.5%
787,000 - 5%
   1127190 - 0.5%
1127190 - 5%
   850,000 - 0%
1,300,000 - 3.5%
1,300,000 - 5%
מ 01/08/2007   746,820 - 3.5%
746,820 - 5%
   1127190 - 0.5%
1127190 - 5%
   850,000 - 0%
1,300,000 - 3.5%
1,300,000 - 5%
מ 16/07/2007   746,820 - 3.5%
746,820 - 5%
   1127190 - 0.5%
1127190 - 5%
   602,260 - 0%
746,820 - 3.5%
746,820 - 5%
מ 16/04/2007   744,520 - 3.5%
744,520 - 5%
   1123730 - 0.5%
1123730 - 5%
   600,400 - 0%
744,520 - 3.5%
744,520 - 5%
מ 16/01/2007   691,240 - 3.5%
691,240 - 5%
   1043310 - 0.5%
1043310 - 5%
   557,420 - 0%
691,240 - 3.5%
691,240 - 5%
מ 16/07/2006   713,625 - 3.5%
713,625 - 5%
   1077095 - 0.5%
1077095 - 5%
   575,490 - 0%
713,625 - 3.5%
713,625 - 5%

דברי הסבר: מדרגות מס רכישה - על פי תקנה 9(ג1א)(1) לחוק מיסוי מקרקעין

דירת מגורים יחידה
הדירה הנרכשת הנה דירת המגורים היחידה של הרוכש גם אם בבעלותו דירה נוספת שחלק הבעלות בה קטן מ-25% או שהדירה הנוספת מושכרת בשכירות מוגנת לפני 1/1/1997. (לגבי דירת מגורים יחידה יראו את הרוכש בן זוגו/ידוע בציבור וילדים עד גיל 18 כרוכש אחד). אם בבעלות הרוכש דירה אחת נוספת לדירה הנרכשת שתימכר תוך התקופה הקבועה בחוק, יראוהו כבעל דירה יחידה

דירת מגורים
דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים (כולל דירה שהמוכר מתחייב לסיים בנייתה כגון רכישה מקבלן).

מחשבונים רלבנטיים האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח