נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון היוון בניה רוויה - חישוב דמי היוון מנהל מקרקעי ישראל
 
ערך הקרקע - אם אין ברשותך נתון ערך הקרקע
אזי לקבלת אומדן מקורב, מקובל להקליד 1/3 משווי שוק הדירה
הנוכחי או סכום המשקף את שווי הנוכחי של הקרקע
 

הערות למחשבון מקרקעין היוון בניה רוויה - מנהל מקרקעי ישראל

המחשבון מבצע - חישוב דמי היוון ל 49 שנים וחישוב דמי חכירה לשנה (דח"ש), החל מיום 1/4/2008 2008 לפי החלטת מועצת מנהל מקרקעי ישראל מספר 1090 מיום 27/3/07 בעניין היוון בניה רוויה.

בניה רוויה
בנין הרשום כבית משותף או ראוי להירשם בעתיד כבית משותף על פי חוק המקרקעין התשכ"ט ‎1969, בן שתי קומות ומעלה ואשר יש בו ארבע יחידות דיור לפחות, כאשר בכל קומה לפחות יחידת דיור אחת.

דמי חכירה שנתיים (דח"ש)
תשלום שמשלם החוכר למינהל מדי שנה בשנה, במהלך כל תקופת החכירה, בגין שימוש במקרקעין בהתאם למטרת ההקצאה.

היוון דמי חכירה שנתיים
היוון הוא תשלום חד פעמי מראש של דמי החכירה השנתיים העתידיים והוא מחושב בהתאמה לתקופת החכירה, לשיעור דמי החכירה ולריבית נכיון - או במילים פשוטות - היוון דמי חכירה שנתיים הוא סך התשלומים העתידיים למינהל, עבור תקופת החכירה או יתרתה בתשלום חד-פעמי מראש. דמי ההיוון ישאו ריבית והפרשי הצמדה על פי חוק פסיקת ריבית תשכ"א 1961 קישור למחשבון חוק פסיקת ריבית והצמדה

דמי הסכמה
תשלום שעל החוכר לשלם כתנאי להעברת זכויות חכירה בנכס.

היתרונות בביצוע היוון
1. תשלום דמי היוון פוטר מהמשך תשלום דמי חכירה שנתיים, אשר יועלו מדי שנה, בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, ולחליפין - ייגבו על פי הוראות חוזה החכירה.
2. תשלום דמי ההיוון פוטר מתשלום דמי הסכמה בעת מכירת הנכס.
תשלום דמי היוון מעניק תקופת חכירה נוספת של 49 שנים - עד שתי תקופות חכירה במצטבר, החל מתקופת החכירה המקורית.

חישוב במחשבון זה אינו בא במקום החלטות ונוהלי מנהל מקרקעי ישראל

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו