נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון קביעת יום הרכישה לבנין חדש על קרקע פנויה
חישוב יום הרכישה לבית בבניה עצמית/בנין/מבנה
 
יום התחלת הבניה
 
יום סיום הבניה
 

דברי הסבר: קביעת יום הרכישה לבנין חדש על קרקע פנויה - קביעת יום הרכישה בבניה עצמית

יום הרכישה קל לאיתור כאשר אנו עורכים עסקת מקרקעין עבור נכס עומד וקיים, אך איך אנו כעורכי דין קובעים את יום הרכישה ללקוחותינו לצורך חישוב מס שבח כאשר הם בנו את הנכס בעצמם? ולימים מבקשים למכור אותו? איך אנו קובעים את יום הרכישה ללקוחותנו הקבלנים כאשר אלו באים למכור בנין / מבנה ? לכל סוגי נכסים אלו נתן המחוקק את הדעת בסעיף 47(2) לחוק, כדלהלן: יראו כגמר השבחה בבניין חדש על קרקע פנויה, את היום שבו תמו שני שלישים מהתקופה המתחילה בתחילת הבניה ומסתיימת ביום גמר הבניה. המחשבון מציג את יום התחלת הבניה יום סיום הבניה, מספר ימים בין יום התחלת בבניה ליום סיום הבניה, פער 2/3 בימים, ואת יום הרכישה לצורך חישוב השבח. מחשבון זה משמש כחישוב עזר למחשבון מס שבח מקרקעין. בעריכת שומה עצמית לבניה עצמית יש לצרף פלט מחשבון זה כנספח לפלט המלא של מחשבון מס שבח.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו