נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים
הטבה למוכרי קרקע פרטית מס שבח אחיד בשיעור 25%ועדת הכספים להגברת היצע הדיור אישרה סופית: הטבה למוכרי קרקע פרטית מס שבח אחיד בשיעור 25% וכן משכנתא בתנאים טובים יותר לזכאי משרד השיכון

ועדת הכספים אישרה היום (א') הפחתת שיעור מס השבח שישולם ע"י בעלי קרקע פרטית שיוציאו אותה למכירה. שיעור המס יהיה אחיד ויעמוד על 25% מערך העסקה, לגבי קרקע שקיימת לגביה תכנית בנייה המתירה בנייה על הקרקע של 8 יחידות דיור לפחות ובפרקי זמן מוגדרים. זאת לעומת שיעורי מס שבח גבוהים יותר הקיימים כיום. ההטבה אושרה כהוראת שעה לשנים 2016 – 2018 במסגרת חוק ההסדרים ובאה לעודד הוצאת קרקעות פרטיות, שהן חלק גדול מעתודות הקרקע למגורים. יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) בירך על המהלך אם כי ציין, כי כמו תכניות פרטניות אחרות, "המהלך חייב להיות חלק ממכלול כולל של פעולות להוזלת הדיור".

עוד אישרה ועדת הכספים, הטבת ההלוואה הניתנת לזכאי משרד השיכון, משכנתא בריבית נמוכה יותר מזו המוענקת כיום ע"י משרד השיכון. עפ"י הצעת החוק שאושרה כאמור, הריבית שתינתן ע"י המדינה לזכאים, שהם מחוסרי דיור והם עומדים לרכוש את דירתם הראשונה והיחידה, תעמוד על 2.5% במקום 3%, כפי שהיה עד היום. זאת לאחר שחברי הוועדה טענו כי חייבים להקטין מעט את שיעור הריבית על ההלוואה לזכאים, שכן ריבית השוק כיום נמוכה מאוד על משכנתאות ודווקא על זכאי משרד השיכון, אותם מחוסרי דיור יש להקל ולאפשר ריבית טובה יותר. מדובר באנשים שאף בנק לא מוכן להעמיד להם הלוואה. עוד אישרה הוועדה, כי האוצר יקצה 170 מיליון ₪ לטובת מתן ההלוואות.

ההטבה במכירת קרקעות תחול על עסקאות החל מה- 1 בינואר 2016 ועד 31 בדצמבר 2018. המכירה היא של זכות במקרקעין שקיימת לגביה תכנית בנייה המתירה בנייה של 8 יחידות דיור לפחות לצורך מגורים. התקופה הקובעת לצורך קבלת ההטבה נעה בין 42 ל- 48 חודשים ואופן מתן ההטבה יהיה כך שעם התקדמות הבנייה יינתן השיעור היחסי של ההטבה. כך למשל, על קרקע שנמכרה לצורך בניית 10 בניינים, עם השלמת הבניין הראשון יהיה זכאי המוכר ב- 10% מההטבה וכן הלאה במקום להתנות שקבלת ההטבה תחל רק עם השלמת 80% מהפרויקט, כפי שביקש משרד האוצר לקבוע מלכתחילה. מלוא ההטבה בעמידה ביעד בתוך התקופה האמורה. זאת בעקבות דרישת יו"ר הוועדה גפני, שאמר ש"האינטרס שלנו הוא לתת את ההטבה ולהסיר קשיים לקבלתה על-מנת לעודד אנשים למכור קרקעות". במקרה של תכנית בנייה של 1,000 דירות או יותר, המכירה היא לקבלן לעבודות הנדסה והקרקע תהווה מלאי עסקי לגבי אותו קבלן. אין הגבלה של תקופה בבנייה של 1,000 דירות ויותר לצורך קבלת ההטבה. ההטבה כוללת גם מכירת קרקעות שנרכשו בין 1 באפריל 1961 ל- 6 בנובמבר 2001, תקופה שבה שיעור מס השבח עמד על 43%. ההטבה תחול גם על עסקאות קומבינציה.

יו"ר הוועדה גפני סיכם ואמר, כי "ועדת הכספים בראשותו, תקדם כל מהלך שיסייע לפתרון מצוקת הדיור".

הטבה למוכרי קרקע פרטית מס שבח - פורסם ביום 08/11/2015

מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו