נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים
תיקון 71 לחוק מיסוי מקרקעין


תיקון 71 לחוק מיסוי מקרקעין - שינויים מהותיים

אושר סופית: עידוד מכירת דירות להשקעה לטובת דירות מגורים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית הצעה ממשלתית לפיה יינתן פטור ממס גם לדירת מגורים שלא שימשה למגורים במטרה להגדיל את היצע הדירות.

הצעת החוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון מס` 71), התשע”א-2011, שאושרה סופית, תרחיב את הוראת השעה בחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע”א-2011, ויינתן פטור ממס גם לגבי מכירת דירה שאינה דירת מגורים, כגון דירות שהוסבו למשרדים.
ההטבה לבעלי דירות שהוסבו למשרדים, תינתן כך שעד אמצע 2013, יוכלו הבעלים להוציאן למכירה לצורך מגורים, ללא תנאים וללא תשלום מס שבח.

בנוסף, הוארכה התקופה שרק לאחריה ניתן למכור דירה ללא חבות בתשלום מס שבח מארבע שנים לשמונה שנים. זאת על מנת לזרז את מוכרי הדירות להוציא דירות מגורים למכירה.

החוק עבר בנוסחו הנוכחי לאחר שועדת הכספים פיצלה אותו בטענה כי הוא מסורבל, מורכב, בלתי מובן, ומטיל מיסים חדשים על אזרחי ישראל במקום לתת מענה אמיתי למצוקת הדיור.
יו”ר ועדת הכספים, ח”כ משה גפני (יהדות התורה), הודיע כי ימשיך לדון בחלקים המורכבים שפוצלו, עם פתיחת כנס החורף במושב הבא של הכנסת.


51 ח”כים תמכו בחוק וח”כ אחד התנגד לו.

הערות - תיקון 71 לחוק מיסוי מקרקעין - פורסם ביום 1/8/2011

מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו