נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםרשימת חוקים העוסקים בדיני נזיקין - דיני נזיקין


רשימת חוקים העוסקים בדיני נזיקין - דיני נזיקין

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו
חוק יסוד חופש העיסוק

חקיקה בדיני נזיקין
פקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ"ח - 1968
חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה - 1975
חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם (נגיף האיידס), התשנ"ג - 1992
חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד - 1994
חוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז- 2007

קישורים רלבנטיים: חוקי דיני נזיקין 
 
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו