נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
שווי הרכישה בדירות יוקרה
מחשבון שווי הרכישה בלינאריות מטיבה כשמחיר הדירה מעל תקרת הפטור
כולל חישוב יחס הניכוי בלינאריות מטיבה + שיעור הניכוי בלינאריות רגילה
 
שווי המכירה / שווי העסקה
 
שווי זכויות בנייה שטרם נוצלו
 
שווי רכישת הדירה
 
שנת מס לצורך חישוב אוטמטי של תקרת הפטור
בכל שנה תקרת הפטור משתנה
 

דברי הסבר: קביעת שווי הרכישה בלינאריות מטיבה כאשר מחיר המכירה מעל התקרה

כאשר מחיר המכירה הינו מעל תקרת הפטור שווי הרכישה יקבע באופן מיוחד ויחסי. קביעת שווי הרכישה נועדה להפחית באופן משמעותי את החבות במס שבח בעסקאות של דירות יוקרה

שווי המכירה
שווי המכירה הכולל של הדירה

שווי זכויות בנייה שטרם נוצלו
להערכת שווי זכויות הבנייה שטרם נוצלו רצוי להעזר בשמאי מקרקעין.
אם לא קיימות זכויות בנייה שלא נוצלו יש להקליד בשדה זה ערך אפס.

שווי הרכישה
סכום רכישת הדירה בעבר

תקרת הפטור לדירות יוקרה
בהתאם להוראות תיקון מס' 76 לחוק החל מה– 1.1.14 הפטור לפי הוראות פרק חמישי 1 לחוק מוגבל בתקרת הפטור בהתאם להוראות סעיף 49א(א1) לחוק.
בשנת המס 2021 תקרת הפטור 4,495,000
בשנת המס 2020 תקרת הפטור 4,522,000
בשנת המס 2019 תקרת הפטור 4,508,000
בשנת המס 2018 תקרת הפטור 4,455,000
בשנת המס 2017 תקרת הפטור 4,443,000
בשנת המס 2016 תקרת הפטור 4,456,000
בשנת המס 2015 תקרת הפטור 4,496,000
בשנת המס 2014 תקרת הפטור 4,500,000

המחשבון מחשב את הערכים הבאים לצורך שימושם במחשבון מס שבח

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו