נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון גובה המס לתשלום לפי חוק מס ריבוי דירות
 
מספר שומה / פרטי לקוח
שנת המס
 
פירוט דירות
דירה תאריך התחלה תאריך סיום הסכום הקובע שיעור הבעלות הערה
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
דברי הסבר: חישוב גובה המס לתשלום לפי חוק מס ריבוי דירות

כללי
בתוצאות החישוב תופיע טבלה מפורטת הכוללת טבלת מטריצה עם שמונה מערכים בה יופיעו נתוני היסוד: מס' דירה, תאריך התחלת החזקת הדירה בשנת המס, תאריך סיום, מספר הימים בין תאריך התחלה לסיום, הסכום הקובע, שיעור הבעלות, מס צפוי (מכפלת השיעור החזקה ביחס שבין מספר ימי הבעלות למספר הימים בשנה למקסימום המס), מס בפועל (מציאת הדירות שכדאי לבחור ולא יחול בגינן המס), הצגת כל נתוני החישוב בטבלה תוך הבלטת הדירות "הפטורות". המיון בטבלה מתבצע בסדר עולה לפי הסכום הקובע.

המחשבון מבצע מספר תחשיבים לצורך שומה עצמית בגין מס ריבוי דירות. בין החישובים: מציאת מספר דירות חייבות או לחליפין מציאת פטור מחיוב לפי חישוב אחוז אחזקות. מציאת הפטור באם הסכום הקובע לגביה נמוך מתקרת פטור, חישוב הערך המתואם , חישוב החלק הקובע היחסי החדש והמס במקרים שהסכום הקובע נע בין תקרת המינימום למקסימום. מציאה באופן אוטומטי את הדירה או הדירות הזולות לצורך שיערוך הסכום הקובע לדירות להשקעה. חישוב המס החייב לפי אחוז שיעור הבעלות בדירה ולפי משך אחזקת הדירה בשנת המס. מחשבון זה יכול לשמש הן לבדיקת השומות, הן לשומה עצמית והן כבסיס להשגות מול פקיד שומה.

תאריך הרכישה
בדירות יד שניה תאריך הבעלות מיום החוזה, בדירות שנרכשו מקבלן תאריך השיערוך מיום קבלת המפתח. במקרים של שינויי במספר הדירות במהלך שנת המס, תשלום המס יהיה יחסי לפי מספר הימים שבהם הפך המחזיק לבעלים במהלך שנת המס.

הסכום הקובע
הוא למעשה אומדן שווי הדירה לפי נוסחת משרד האוצר לצורך קביעת גובה המס על מרובי דירות. באם לא ידוע לך כרגע מהו הסכום הקובע, לצורך אומדן - הקלד את שווי השוק של הדירה , או בצע חישוב במחשבון הסכום הקובע

תאריך ההתחלה
תאריך התחלת הבעלות בנכס בשנת המס.

תאריך סיום
תאריך סיום הבעלות בנכס בשנת המס.

שיעור הבעלות
בחר את סך אחוז האחזקות של התא המשפחתי בדירה.

הערות
מס ריבוי דירות יעמוד על שיעור של 1% מ"הסכום הקובע" בנוסחה לפי אומדנים סטטיסטיים באזור בו נמצאת הדירה. סכום המס בעד כל דירה חייבת לא יעלה על 18,000 ₪. מס ריבוי דירות שישלם חייב במס שהוא בעל חלק מדירה חייבת יהיה סכום המס החל על אותה דירה כשהוא מוכפל בשיעור בעלותו בדירה. למקרים החריגים שבחוק בהן סך הסכום הקובע (לכל הדירות ביחד) נמוך מ 1,150,000 - המחשבון מבצע את החישוב עד שלוש דירות לכל ערך של דירה. מעבר לשלוש דירות הערך המינמלי של כל דירה צריך להיות מעל 350,000 ש"ח. ביתר המקרים אין מגבלת סכום.

חישוב במחשבון זה אינו בא במקום השומה הנקבעת ע''פ החוק.

ראו -
מדריך מס ריבוי דירות ותכנוני מס לבעלי שלוש דירות ומעלה - דרכים להפחתת החבות במס

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו