נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים
עדכונים חשובים לעורכי דין העוסקים במקרקעין בנושא היטלי השבחה
חודש יולי 2018

הצעות חוק שעברו בקריאה שלישית


תיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למצללה)

1. הוספת גג מפלסטיק לפרגולה לא תחייב בארנונה

האמור הוא בעיריות בהן לא מחייבים פרגולות שאינן מחופות בארנונה וחיוב כזה מבוצע רק בגין הוספת משטח חיפוי הפרגולה

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני אישרה היום (ב') לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ דוד אמסלם, 'לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה למצללה)'.

על פי הסדר שהושג החוק לא ישנה את המצב לגבי עיריות הנוהגות לחייב ארנונה על פרגולות בכל אופן בין אם הן מקורות ובין אם לאו, אלא יעסוק בעיריות בהן לא נוהגים לגבות ארנונה על פרגולות שאינן מקורות ורק הוספת גג לפרגולה מביאה לחיובה בארנונה. ברשויות אלה קובע החוק כי הצבת גג פלסטי שקוף על פרגולה שאינה חנייה או מקום אחסון לא תחייב את בעלי הבית בתשלום ארנונה בגין שטח הפרגולה.

במסגרת החוק נותרות על כנן כל הגדרות החוק המגדירות מהי פרגולה, בנוסף האמור הוא בבתי מגורים בלבד ולא בעסקים או מבנים אחרים.


הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 126), התשע"ח - 2018

2. מי שלא יכול לממש זכויות בניה, לא ישלם היטל השבחה

המשמעות הינה עיריות לא יגבו השבחה על תוכניות המתאר כוללנית! (כלומר השבחה על הנייר בלבד שלא מוסיפה זכויות בנייה בפועל).

ועדת הפנים בראשות ח"כ יואב קיש אישרה לקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ מיכאל מלכיאלי בעניין היטלי השבחה. יו"ר הוועדה ח"כ יואב קיש: "הצעת החוק קובעת שמי שלא יכול לממש זכויות בניה, לא יגבו ממנו היטל השבחה".

להצעת החוק 3 חלקים: 1. חיוב עיריות לספק שומת היטל השבחה מוקדמת, בלא שבעל הדירה יצטרך להוכיח שהוא מוכר (לצורך הערכת כדאיות העסקה). 2. אי תשלום היטל השבחה בעת פרסום תוכנית כוללנית, משום שזו אינה מאפשרת הוצאת היתר בניה. 3. "תוכנית נושאית", שמקנה זכויות בניה באופן רוחבי – מי שלא יכול לממש – לא ישלם היטל השבחה.

לפי החוק הקיים, אם חלה השבחה במקרקעין, ישלם בעל המקרקעין היטל השבחה. שומת ההשבחה נקבעת בידי שמאי לאחר אישור התוכנית, אך ועדה מקומית רשאית לדחות את השומה עד למימוש הזכויות במקרקעין. ברוב המכריע של המקרים, הוועדות המקומיות דוחות את השומה למועד מימוש הזכויות. חלק מהוועדות מסכימות לערוך שומה לפני מימוש הזכויות, אך דורשות הוכחה לכוונה לממש זכויות. חלק מהוועדות מתנות זאת בתשלום מקדמה על חשבון תשלום ההיטל, שמטרתה לכסות הוצאות עריכת השומה. כדי לא להטיל על הוועדה מקומית את נטל הוצאות השומה, יוסמך שר הפנים לקבוע אגרות שמגיש הדרישה ישלם. האגרה תנוכה מההיטל שישולם. אם ייקבע כי מגיש הדרישה לשומה אינו חייב בהיטל השבחה, תוחזר לו האגרה.

היטל השבחה לא ישולם בגין תוכנית כוללנית, אלא רק עם פרסום תוכנית מפורטת. יו"ר הוועדה: "בחוק זה איננו נכנסים לשאלה איך מחשבים את ההיטל. אני מקווה שהממשלה תקדם חקיקה ממשלתית שתסדיר את הנושא. הצעת החוק קובעת רק שעם פרסום תוכנית כוללנית, לא יידרש היטל השבחה".

כשמדובר ב"תוכנית נושאית", לדוגמה – תוכנית גגות, המאפשרת לכל הבתים ברשות מקומית או בשכונה לבנות על הגג, ישלם את היטל ההשבחה בעל המקרקעין בעת מימוש הזכויות. עד היום הוטל היטל השבחה גם על מי שלא יוכל היה לממש זכויות. לדוגמה – גם בעל דירה בקומות תחתונות, שאין להן קשר עם הגג, נדרשו לשלם היטל השבחה על הזכות לבנות על הגג. הצעת החוק קובעת עיקרון לפיו מי שאינו יכול לממש זכויות לא ישלם השבחה. זה יחול רק על שומות חדשות.

מכיוון שנוצר מצב שבו ברשויות מקומיות חייבו עד היום גם בהיטל השבחה בעת פרסום תוכנית כוללנית, מי ששילם היטל השבחה לפני החוק, לא יקבל את כספו בחזרה (אלא אם שילם תחת מחאה, והוא בהליך מול הרשות).הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 125), התשע"ח - 2018

3. חידוש היתר חורג שפקע

ביום 5.7.2018 ועדת הפנים אישרה לקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016) (תיקון מס' 2) (חידוש היתר לשימוש חורג ביחידת דיור), התשע"ח–2018, שיזמה חברת הכנסת מירב בן ארי. חלקו הראשון של החוק האומר כי ועדה מקומית לתכנון ובנייה תוכל להאריך היתרים לעסקים ותיקים השוכנים בבנייני מגורים, התקבל בוועדה בהסכמה רחבה. לפי הצעת החוק, האיסור על מתן וחידוש היתר לשימוש חורג ביחידת דיור לשימוש שאינו למגורים - יחול רק לגבי היתר חדש לשימוש חורג, ולא לגבי היתר קיים. באשר להיתר לשימוש חורג שפקע, תהא הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מוסמכת לחדשו, ובלבד שהבקשה לחידוש תוגש בתוך שנה ממועד הפקיעה.
לשר האוצר אפשרות להאריך את תוקפו של צו למרחב תכנון מיוחד, לתקופה נוספת של חמש שנים. התקופה המרבית שבה ניתן היום להכריז על מרחב תכנון מיוחד, הינה עשר שנים אך לאור המורכבות והתמשכות הליכי התכנון והתפתחותם, הבקשה הייתה שזה יהיה בסך הכל ל 15 שנה.עדכונים חשובים נוספים לעורכי דין
עדכונים נוספים לעו"ד מייצגים בעסקאות מקרקעין

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו