נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים
תיקון 88 לחוק מיסוי מקרקעין

במסגרת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, התשע"ו - 2016 בוצע תיקון בחוק מיסוי מקרקעין אשר מרחיב את היקף הפטור ממס שבח בעסקאות של תמ"א 38

השינוי המהותי שבוצע בתיקון הינו מחיקת המילים: "עד גובה שווין של זכויות הבניה כאמור" הן בסעיף 49לג(א) העוסק בתמ"א 38/1,3 והן בסעיף 49לג1(א) העוסק בתמ"א 38/2.
הווה אומר - בפרויקט תמ"א 38 יינתן מעתה פטור ממס גם על זכויות תב"ע בפרויקט ולא רק עד גובה שווין של זכויות תמ"א כפי שניתן עד היום תיקון זה יחול רק על עסקאות שיום המכירה לגביהן נקבע החל מיום 21/8/2016. למעשה, מדובר בהקלה משמעותית ביותר אשר תביא במרבית הפרויקטים, בהם יש בנוסף לזכויות הבנייה מכוח התמ"א גם זכויות בנייה מכוח תב"ע, לחבות מס שבח ומע"מ בגין שירותי הבניה, נמוכים יותר ותקל על היזם בביצוע עסקאות תמ"א 38

תיקון 88 - מתוך ספר החוקים

פורסם בספר החוקים 2581 ביום 21.8.2016


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו