נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםתזכיר חוק לשינוי חברתי כלכלי (תיקוני חקיקה)(מיסים) התשע"ב -2011


תיקון 72 לחוק מיסוי מקרקעין
בין היתר כלולים בהצעת החוק תיקונים בחוק מיסוי מקרקעין שעיקרם שינוי בשיעורי המס:
לגבי יחיד שיעור מס השבח הראלי יעלה מ- 20% ל- 25%
בעל מניות מהותי שימכור יחויב בשיעור מס של 30%
המס לחברה יעלה מ- 24% ל- 25%

תקבע תקופה שלישית של שבח ראלי:
הראשונה מיום הרכישה ועד ל- 7/11/2001 (שבח ראלי עד תחילה)- שיעור מס ליחיד 48% ולחברה 25%
השנייה מיום 8/11/2001 ועד 31/12/2011 (שבח ראלי מיום התחילה ועד ליום השינוי) - 20% ליחיד ו-25% לחברה
השלישית מיום השינוי (1/1/2012) ועד ליום המכירה (יתרת ראלי לאחר יום השינוי) 25% יחיד, 30% בעל מניות מהותי ו-25% חברה.
החלוקה לתקופות תמשיך להיות ליניארית לפי מניין הימים היחסי מתוך סה"כ הימים שמיום הרכישה ועד ליום המכירה. וזאת בנוסף למיסוי האינפלציוני והמיסוי הדפרנציאלי שנקבע בהתאם להוראות השעה בשנים הרלוונטיות.

המס המוגבל (רכישות בין שנת מס 1948 ל- 1960) יוגבל בהתאמה בשיעורי המס החדשים.
נקבע הוראת שעה לשנים 2012 עד 2017 לגבי מכירות ששיעור המס המוגבל לגביהן מעל 20% כך שהעלאת התקרה תהיה מתונה. הוראת השעה מתייחס למכירות ע"י יחידים בלבד הן לגבי סעיף 48א(ד)(2) והן לגבי סעיף 48א(ד)(3) לחוק.

לאור העלאת שיעורי המס יעודכנו שיעורי המקדמה:
שיעור המקדמה יעלה מ-15% ל-18.5% ומ-7.5% ל- 9.5%

תיקוני החקיקה הנ"ל יחולו על מכירות מיום 1/1/2012 ואילך במצטבר לתיקון 71 ומגבלותיו.

הערות - תזכיר חוק לשינוי חברתי כלכלי (תיקוני חקיקה)(מיסים) התשע"ב 2011 - פורסם ביום 9/11/2011
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו