נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון שווי זכויות הבנייה - תמחור שווי זכויות בנייה למכירה
מיסוי מקרקעין - מחשבון תמחור שווי מכירת זכויות בנייה - חישוב מפורט כולל חישוב הרווח המבוקש וגילום מס שבח לעסקה נטו
 
שווי הנכס בש"ח
 
גודל הנכס הבנוי במ"ר
 
שטח זכויות הבנייה במטרים מרובעים
 
שכ"ט עורך דין רכישה לנכס
 
שכ"ט עורך דין לעסקה זו
 
שכ"ט מתווך לנכס
 
שכ"ט שמאי מקרקעין
 
מס רכישה על לנכס
 
הוצאות שונות הכרוכות במכירת זכויות הבנייה
 
מס רווח הון / מס שבח
 
אחוז רווח מבוקש
 
מע"מ
 

דברי הסבר: בדיקת כדאיות מכירה - תמחור שווי זכויות הבנייה

המחשבון מתמחר את שווי זכויות הבנייה הנמכרות כולל העלויות הנלוות, שכ"ט עו"ד, מיסוי שווי הזכויות. המחשבון בודק את סכום כדאיות מכירת הזכויות ושווין הכספי האמיתי בעת ביצוע המכירה. המחשבון מתאים גם לעסקאות בין שכנים המוכרים אחד לשני זכויות בנייה, למשל: לצורך סגירת מרפסת, הרחבת דירה, תוספת חדר וכדומה. המחשבון מחשב ומציג באופן מפורט את דרך החישוב, לרבות אחוז זכויות הבנייה, שווי מלא, שווי זכויות בניה לפני רווח, שווי זכויות בנייה בתוספת הרווח מבוקש, שווי זכויות בנייה בתוספת מס שבח, שווי זכויות בנייה בגילום מס שבח, בעסקאות החייבות במע"מ (יש לבחור את שיעור המע"מ המתאים) המחשבון מציג גם את שווי זכויות בנייה בגילום מס שבח כולל מע"מ.
שווי הנכס - ישוערך על ידי שמאי מקרקעין או על בסיס עסקאות דומות בקרבת הנכס שבוצעו סמוך למועד ביצוע העסקה בהתאם לגודלו, מיקומו, טיבו ואופיו.

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו