נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון יזמים - חישוב החלק היחסי החייב במס שבח בין זכויות תב"ע לזכויות תמ"א 38
מיסוי מקרקעין שווי זכויות הבנייה חייבות - מחשבון עזר לתמ"א 38 - חישוב מפורט
 
שווי זכויות הבניה
 
סה"כ שטח בנוי
 
סה"כ זכויות לפי תב"ע
 
סה"כ זכויות לפי תמ"א 38
 
זכויות תמ"א 38 למ"מדים במ"ר
 

דברי הסבר: שווי זכויות בנייה חייבות במס - היחס בין זכויות תב"ע לזכויות תמ"א 38

רשות המסים מחשבת את החלק החייב במס לפי שווי זכויות בנייה ולא לפי עלויות בנייה בפועל.
החישוב מוצג באופן מפורט ובשלבים: שלב א' ניטרול זכויות תמ"א פרטיות, חישוב זכויות התמ"א שעוברות לקבלן. שלב ב' ניטרול זכויות מנוצלות בגין תב"ע, חישוב זכויות התב"ע שעוברות לקבלן. שלב ג' חישוב החלק היחסי החייב במס.

תמ"א 38 - תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים - מתוקף מדינה
תב"ע - תוכנית בניין ערים - מתוקף ועדה מקומית, רשות מקומית

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו