נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים


www.Taxo.co.il
אתר המחשבונים המשפטיים
הותיק והמוביל בישראלחדשות עבור מייצגים בנושא הקורונה

 • הגבלת התקהלות במבנה 17 ביולי 2020

  החל מיום 17 ביולי 2020 חל איסור התקהלות אנשים מעבר ל 10 אנשים במבנה סגור ועד 20 אנשים במקום פתוח.

 • רשת ביטחון כלכלית 2020-2021

  ביום 9.7.2020 ראש הממשלה ושר האוצר פרסמו תוכנית רשת ביטחון כלכלית עד לחודש יוני 2021. התוכנית כוללת מתן דמי אבטלה לשכירים, מענק סיוע סוציאלי לעצמאים בגובה של עד 15,000 שקל כל חודשיים, מענק סיוע לעסקים, לעסקים חדשים ועוד.

  מענק סיוע מיידי לעצמאים ובעלי עסקים עבור החודשים מאי –יוני 2020 - עצמאי או שכיר בעל שליטה שקיבל מענק סיוע קודם יהיה זכאי למענק סיוע מיידי בסכום של עד 7,500 שקל. המענק המיידי צפוי להינתן למעל 380 אלף עצמאים ובעלי עסקים על ידי רשות המסים ישירות לחשבון הבנק ללא צורך בכל פעולה מצד העצמאי או בעל העסק.

  מענק סיוע סוציאלי לעצמאיים ובעלי עסקים – עצמאיים ובעלי עסקים בעלי הכנסה שנתית חייבת של עד 640 אלף שקל בשנה שחוו ירידה במחזור של לפחות 40%, יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021 מענק בגובה 70% מההכנסה החייבת ועד ל-15,000 שקל. המהלך דורש חקיקה בכנסת.
  מענק סיוע לעסקים- עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי עד 100 מיליון שקל, ושמחזור מכירותיהם ירד בלפחות 40% לעומת התקופה המקבילה יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021.
 • עדכונים בנושא דמי אבטלה מתאריך 7 ביולי 2020

  הארכת תשלום דמי האבטלה - ביטוח לאומי דאג שמי שעבודתו הופסקה בעקבות משבר הקורונה, יוכל להמשיך לקבל את דמי האבטלה. החל מחודש יולי 2020, 5 ימי האבטלה ינוכו רק בחודש הראשון לקבלת דמי אבטלה, ולא ינוכו יותר בשנת האבטלה. תיקון זה בתוקף עד ל- 30.11.20.

 • תקנות שעת חירום קורונה - אולמות וגני אירועים 12/6/2020

 • מותר להפעיל אולם או גן לשמחות או לאירועים לגבי חתונה או אירוע לציון טקס דתי, ובכלל זה אירוע לציון הולדת בן או בת, אירוע לציון בת או בר מצווה או אירוע דומה בדתות אחרות בהתאם לאמור בתקנות, לרבות התנאים הבאים:
  בכל עת לא ישהו באירוע מספר אנשים, ביחס של יותר מאדם אחד לכל 2 מטרים רבועים בשטח שבו מתקיים האירוע, ואולם לא ישהו באירוע מספר אנשים העולה על 250 למעט עובדי אולם האירועים.
  המחזיק או המפעיל של המקום יקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר השוהים, וכן יציב שלט לעניין כמות השוהים המותרת במקום.
  המחזיק או המפעיל של המקום ידרוש ממזמין האירוע להעמיד לרשותו את הרשימה הטלפונית ויידע את המוזמנים לפני קיום האירוע, בעצמו או באמצעות מזמין האירוע, על כך שמספרי הטלפון שלהם צריכים להיות מועברים לידיו לפי הוראות תקנות אלה.
  תקנות שעת חירום קורונה - אולמות וגני אירועים 12/6/2020

 • תקנות שעת חירום קורונה - כיסויים ביטוחיים בקופות גמל 11/06/2020

 • שמירת כיסוי ביטוחי לעמית ששכרו הופחת בתקופת הקורונה ב 20% לפחות משכר חודש פברואר 2020 או לאחריו.

 • תקנות שעת חירום קורונה - פגרת בית משפט 07/06/2020

 • תחילת פגרת בית המשפט לענייני עבודה מיום 11 באוגוסט במקום 21 ביולי.

 • תקנות שעת חירום קורונה - מגבלת התקהלות 28/5/2020

 • נכון להיום, עקב החשש מהתפשטות חוזרת של מגפת הקורונה מסתמן שיבוטלו מסיבות הסיום בגני הילדים ובבתי הספר, חל איסור התקהלות מעל 50 איש.

  תקנות שעת חירום קורונה - מגבלת התקהלות בבתי ספר 28/5/2020
  תקנות שעת חירום קורונה - מגבלת התקהלות במבנים ובשטח פתוח 21/5/2020

 • הוראת ביצוע מס הכנסה ונוהל דחיית מועדים בצל הקורונה

  היום (26/5/2020) רשות המיסים פרסמה הוראת ביצוע מסודרת בכל הקשור לדחיית מועדים עקב מצב החירום בצל הקורונה. הנוהל קובע הקלות שונות בתחום מס הכנסה - דחיית תקופות בענייני הליכי מס, הליכי שומה, הליכי גבייה, דחיית מועדים לעניין ניהול פנקסים ופסילות, דחיית עצומים כספיים ועוד.

  הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 6/2020 בנושא: תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) - דחיית תקופות ומועדים


 • מענק קורונה לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים

  היום (21.5.2020) סוף סוף נפתחה האפשרות להגשת בקשה למענק הפעימה השנייה (בגין תקופת הקורונה) על ידי שכירים שהם בעלי שליטה בחברות, בהצלחה!


 • דחיית מועד הגשת בקשות למענק על ידי שכירים בעלי שליטה בחברות

  ביום 13/5/2020 הודיעה רשות המיסים על דחייה במועד הגשת הבקשה למענק.
  לאור מורכבות מנגנון המענק לשכירים בעלי שליטה בחברות, נדרשת היערכות נוספת לתשלום המענק. לכן המערכת להגשת בקשות למענק הפעימה השנייה עד לסכום של 10,500 ₪, ע"י שכירים בעלי שליטה, תיפתח ב-21.5.2020 בשעות הערב (במקום ב-18.5.2020).

  עסקים וחברות עם מחזורים הגבוהים מ 300,000 ש"ח יכולים החל מאמש (12/5/2020), להגיש בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות – הפעימה השלישית, עד לסכום של 400,000 ₪.

 • בג"צ 2397/20

  ביום 12/5/2020 בג"צ דחה עתירת לשכת עורכי הדין, לשכת יועצי המס, לשכת ארגוני העצמאים ואח' (כ 19 עותרים) בעניין דרישה להתקין תקנות מכוח חוק מס רכוש, שתקבענה מתווה לפיצוי עסקים שניזוקו כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה בישראל. שימו לב לנימוק:
  אם ברצון העותרים לפעול לשינוי החוק, הכתובת לכך איננה בית המשפט, שהרי "הלכה פסוקה היא כי בית משפט זה אינו מורה לרשות המנהלית ליזום תיקון חקיקה ראשית. סמכות זו נתונה בידי הרשות המבצעת והרשות המחוקקת, והיא נגזרת מתורת הפרדת הרשויות" בג"צ 6120/12 פלונית ג' שר הביטחון.

 • מענק פעימה שלישית - סיוע לעצמאים השתתפות בהוצאות נפתח להגשה


  תנאי הזכאות למענק
  עבור חברה או שותפות: מחזור העסקאות בשנת 2019 עולה על 18,000 ₪ ואינו עולה על 20 מיליון ₪. 

  עבור עצמאים:
  מחזור העסקאות בשנת 2019 עולה על 300,000 ₪ ואינו עולה על 20 מיליון ₪. 

  חלה ירידה של 25% במחזור הפעילות בחודשים מרץ - אפריל 2020, ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2019. עבור עסק שהחל לפעול לאחר ה- 01/03/2019 ועד 31/12/2019, ההשוואה תעשה למחזור העסקאות הממוצע מיום תחילת החודש העוקב ליום פתיחת העסק, עד יום 29.2.2020.
  הגשת כל הדוחות התקופתיים למע"מ, הנדרשים לצורך חישוב המענק.
  ניהול פנקסי החשבונות כנדרש, אם העסק מחויב בכך ופנקסיו לא נפסלו.
  ירידת מחזור העסקאות בתקופת המענק נגרמה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף COVID-19.

  מועד הגשת הבקשה

  ניתן להגיש את הבקשה החל מה- 12.5.2020 ועד ה- 10.8.2020.

 • מענק קורונה פעימה שניה

  תחילת מענק הקורונה פעימה שניה לעצמאים ובעלי שליטה בחברת מעטים עבור העומדים בקריטריונים, נדחה להיום 6/5/2020. ניתן להגיש בקשה מקוונת למענק באמצעות הלינק המצורף.

  מענק קורונה פעימה שניה - מס הכנסה אזור אישי


 • תקנות שעת חירום קורונה - הקלות נוספות והסרת מגבלות

  היום בלילה (5/5/2020), הממשלה אישרה הסרת מגבלות רבות בגין נגיף הקורונה, בוטלה מגבלת 100 מטר - מותר לצאת לכל מקום (במגבלות שמירת המרחק והתקנה המצורפת). מותרת התקהלות עד 19 איש. מותרת הפעלת בריכת שחייה לצורך אימון של ספורטאי תחרותי בכפוף להוראות המנהל ומותרת הפעלת בריכה טיפולית כהגדרתה בתקנה לצורך טיפול במים כאמור בה.
  חלק גדול מהמגזר העסקי הפרטי מצטרף להקלות שהחלו לפני מספר ימים במגזר הציבורי ומורשה לחזור לפעילות, בין היתר: הפעלת קניון, מכון כושר, גן חיות, ספארי, פינת חי והשוק קמעונאי מורשים לפעול החל מיום חמישי 7/5/2020. נקבעו הגבלות על מחזיקים במקומות ציבוריים, בכל עת לא ישהו במקום לקוחות ביחס של יותר משני לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות. המחזיק של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים.
  אם מצויה מעלית במקום, המחזיק של המקום יקפיד, ככל האפשר, שלא יהיו במעלית יותר משני נוסעים, או בבניין בעל חמש קומות ומעלה, כי מספר הנוסעים לא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום. כמו כן, נקבעו הקלות ומגבלות נוספות, כאמור בתקנה המצורפת.

  תקנות שעת חירום קורונה - הקלות והסרת מגבלות 5/5/2020

 • תקנות שעת חירום קורונה - הקלות והסרת מגבלות 4/5/2020

 • פעילות מוסדות חינוך החל מיום 2/5/2020

  תקנה זו קובעת את האפשרות לחזרה ללימודים בכיתות א' עד ג' ובכיתות יא' עד יב' בחינוך הרגיל בפיקוח ממלכתי או ממלכתי-דתי וכן בכיתות ז' עד יא' בחינוך הרגיל בפיקוח חרדי.
  במוסד להשכלה גבוהה ההוראה תתקיים בלמידה מקוונת מרחוק, ניתן לקיים את הפעילויות המפורטות להלן בקבוצות של עד 15 משתתפים, בהתאם להוראות המנהל, והוראות פרטניות שיקבע מנהל המועצה להשכלה גבוהה בהתייעצות עם המנהל.
  פעילות הוראה שבשל אופייה ומהותה קיים קושי לקיימה בהוראה מקוונת ובלבד שתתקיים בהשתתפות של עד 3 אנשים.
  התלמידים נדרשים להציג הצהרת בריאות שתמולא ותחתם ע"י ההורים.

  הוראות שעה בענין פעילות מוסדות חינוך בגין נגיף הקורונה


 • ביטול הגבלת מספר העובדים במקום עבודה

  ביום 1/5/2020 פורסמו שתי תקנות מקלות המבשרות את תחילת סיום "משבר הקרורנה" במגזר הציבורי:
  1. ביטול הגבלת מספר העובדים במקום עבודה במגזר הציבורי החל מיום 2/5/2020.
  2. סיום חופשת קורונה במגזר הציבורי החל מיום 2/5/2020 - במסגרת הסכם קיבוצי שנחתם בין ממשלת ישראל מרכז השלטון המקומי בישראל, רשויות מקומיות, מרכז המועצות האזוריות בשם המועצות האזוריות, המוסד לביטוח לאומי, שירות התעסוקה, האוניברסיטאות, הטכניון ומכון ויצמן.

  ביטול הגבלת מספר העובדים במקום עבודה

 • סיום חופשה במגזר הציבורי עד ליום 2/5/2020

 • הקלות משמעותיות בתקנות שעת חירום

  מותר טיפול פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי ובלבד שהמטפל והמטופל יעטו מסיכה ויהיו במרחק של שני מטרים.
  מותר מספרה, טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור ובכלל זה הסרת שיער בלייזר.
  מותר להפעיל עסק בית אוכל, ובכלל זה בית אוכל בבית מלון, בשירות משלוחים או באיסוף מבית האוכל בלבד ובכפוף לתנאים האמורים בתקנה.
  מותר לפתוח עסק שנמצא ברחוב (אך לא בקניון) בכפוף להצהרה שתוגש לרשות המקומית והתנאים האמורים בתקנות. המחזיק או המפעיל של בית העסק לא יאפשר ישיבה של לקוחות בבית העסק ובבית העסק לא יהיו מקומות ישיבה, בדלפק בית העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח. העובדים בבית העסק, בכל עת, יעטו כפפות ומסכה. בבית העסק יותקן, במקום בולט לעין, שלט לעניין שמירה על מרחק כאמור ומספר הלקוחות המותר בבית העסק. נקבעו תנאים נוספים בתקנה.
  חל איסור על פתיחת חנויות ו/או עסקים הנמצאים בתוך קניון.
  קנס על אי עטית מסיכה נקבע על 200 ש"ח וזאת ללא כל התראה.
  הקנס 500 ש"ח בגין הגבלת פעילות אישית, הועלה ל 1000 ש"ח.
  קנס הגבלת פעילות עסקית הופחת מ 5000 ש"ח ל 2000 ש"ח.
  הכל כאמור בתקנה המצורפת.
  שימו לב! יציאה מהבית לביקור משפחה וחברים, עדיין נחשבת ליציאה אסורה ומהווה עבירה פלילית.

  תקנות שעת חירום נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות תיקון מס 7 מיום 25/4/2020


 • סיוע מורחב לעצמאים ועסקים קטנים בסך של 8 מיליארד שקל

  הממשלה אישרה הבוקר (24/04/2020) את תוכנית ראש הממשלה ושר האוצר לסיוע מורחב לעצמאים ועסקים קטנים. מענק סיוע ייעודי לעצמאים שהיקף פעילותם ירד בהיקף של 25% לפחות בחודשים מרץ-יוני. המענק, שיכנס ישירות לחשבון הבנק יהיה בשיעור של 70% מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת, ועד לסכום של 10,500 ש"ח. בקבוצה זו נכללים גם שכירים בעלי שליטה. ניתן יהיה להגיש בקשות למענק דרך אתר רשות המסים החל מהשבוע הראשון של חודש מאי.

  מענק קורונה פעימה שניה - סיוע לעצמאים ובעלי שליטה בחברת מעטים
  שימו לב! הסיוע פונה למספר סוגי זכאים בעלי מסלולים שונים:
  1. עצמאים בעלי מחזור שנתי עד 1,000,000 ש"ח בשנה.
  2. עצמאים קטנים בעלי מחזור שנתי עד 300,000 ש"ח - תוספת מענק.
  3. בעלי שליטה בחברת מעטים, עם מחזור שנתי עד 300,000 ש"ח - תוספת מענק.

  התנאים לקבלת הסיוע לעצמאי
  1. עצמאי שבשנת 2019 מלאו לו 20 שנים או יותר.
  2. הכנסה החייבת בשנת 2019 אינה עולה על מיליון ש"ח.
  3. ירידה במחזור הכנסות מרץ יוני בשנת 2020 לעומת מרץ יוני 2019 ביותר מ 25%.
  4. הגשת הבקשה עד 12/7/2020.

  תוספת מענק לעסקים שמחזור פעילותם בשנת 2019 אינו עולה על 300,000 ש"ח, ינתן מענק כדלקמן: מחזור שנתי בין 18,000 ש"ח ל 100,000 ש"ח - 700 ש"ח, מחזור שבין 100,000 ל 200,000 ש"ח - 1870 ש"ח, מחזור שבין 200,000 ש"ח ל 300,000 ש"ח -3025 ש"ח. המענק פטור ממע"מ אך לא ממס הכנסה. עוד נקבע כי מי שהכנסתו הממוצעת עולה על 40,000 ש"ח לחודש יופחת המענק בשיעור 17.3%, מהסכום שבו עולה הכנסתו על 40,000 ש"ח.

  דוגמא לחישוב המענק לעצמאי שעומד בתנאי הזכאות - מענק קורונה סבב שני
  הכנסה ממוצעת חודשית חייבת (בניכוי הוצ') 10,000 ש"ח - זכאות 7,000 ש"ח
  הכנסה ממוצעת חודשית חייבת (בניכוי הוצ') 20,000 ש"ח - זכאות 10,500 ש"ח
  הכנסה ממוצעת חודשית חייבת (בניכוי הוצ') 50,000 ש"ח - זכאות 8,770 ש"ח
  הכנסה החייבת כוללת דמי לידה, גימלה לשמירת הריון ותגמול ימי מילואים בביטוח לאומי

  בתקנה נקבעו תנאים נוספים.

  סיוע מורחב לעצמאים ועסקים קטנים בסך של 8 מיליארד שקל - כל הפרטים בתקנה המצורפת


 • פעימה שלישית - השתתפות בהוצאות קבועות בשל השפעת הקורונה
  יצא נייר עמדה מטעם משרד האוצר, עליו חתום היועץ המשפטי של משרד האוצר שהמאשר שאין מניעה לפרסם בתקנות, אך עד כה, פעימה שלישית טרם אושרה בתקנות או בחקיקה. מדובר בתחשיב מסורבל שאינו טריוויאילי למרבית הנישומים הזכאים ומאחר שהוא מעורר בעיות שונות, הציפייה שיערכו בו שינויים נוספים. לפי המתווה חלק מהעסקים שנפגעו יוכלו לקבל מענק עד 400,000 ש"ח. המענק יחושב כפונקציה של ירידה במחזור, יעילות העסק, רווחיות ובמחזורים גבוהים - התחשבות בשכר עובדים שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום.

  הקריטריונים העיקריים:
  1. מחזור השנתי אינו עולה על 20 מיליון (ללא מכירות הוניות).
  2. דיווח וניהול ספרים כדין.
  3. תקופת הפיצוי - מרץ, אפריל.
  4. אין זכאות למענק למי שהמחזור ירד עד 25%.
  5. הגשת הבקשה תוך 90 יום מ 12 במאי 2020.
  6. קביעת שיעור המענק מחושב למרץ אפריל 2020 לעומת 2019:
  ירידה במחזור מעל 25% ועד 40% - שיעור מענק 3%.
  ירידה במחזור מעל 40% ועד 60% - שיעור מענק 6%.
  ירידה במחזור מעל 60% ועד 80% - שיעור מענק 10.5%.
  ירידה במחזור מעל 280% - שיעור מענק 15%.
  שיעורים אלו נקבעו על פי מקדמים שונים המוכפלים במקדם קבוע 30% (0.1, 0.2, 0.35.0.5).
  הפחתה נוספת בגובה 10% (כחלק מתחשיב מקדם הוצאות קבועות).

  לעסקים שמחזורם נע בין 300,000 ש"ח ל 1.5 מיליון ש"ח
  מקדם השתתפות בהוצאות קבועות יעמוד על 30%, למעט מסחר קמעונאי או קמעונאי בדלק, לא יותר מ 7.5%.

 • מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה

  ביום 24/4/2020 פרסמה הממשלה עדכון לתקנת לשעת חירום בה היא מפצה (עקב משבר הקורונה) במענק הסתגלות מיוחד אנשים בני 67 ומעלה העומדים בקריטריונים. תנאי המענק מפורטים בקובץ המצורף.

  תקנת הקורונה לשעת חירום - מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה


 • דמי אבטלה לחודש אפריל עקב משבר הקורונה

  מי שלא עבד בכל חודש אפריל וזכאי לדמי אבטלה, יקבל תשלום עבור 26 ימים (ימי האבטלה כוללים את ימי שישי, חול המועד והחגים). דמי האבטלה עבור חודש אפריל ישולמו ב- 17.5. מדמי האבטלה מנוכים מס הכנסה וביטוח לאומי. מכאן שהסכומים המופיעים בטבלה המצורפת הם ברוטו, הסכום המשולם בפועל יהיה נמוך יותר.
  כמו כן, חל"ת (חופשה ללא תשלום, עקב משבר הקורונה) פחות מ-30 ימים, אין זכאות לדמי אבטלה. לשים לב! שני דיווחים נדרשים בסיום החל"ת: יש לעדכן הן את שירות התעסוקה והן את ביטוח לאומי בגין סיום החל"ת.

  עדכון שירות התעסוקה על סיום החלת

  עדכון ביטוח לאומי על התחלת/סיום החלת

  דמי אבטלה לחודש אפריל עקב משבר הקורונה


 • פתיחת תיקי הוצאה לפועל ובקשות באופן מקוון

  החל מיום 22/4/2020 ניתן לפתוח תיקים בהוצאה לפועל באופן מקוון וכן להגיש בקשות רבות נוספות.
  1. תתאפשר פתיחה של תיקים חדשים.
  2. תיקים שניתן לפתוח באופן מקוון – ייפתחו בדרך זו בלבד.
  3. בקשות דחופות לביצוע משכון רכב שבהן הזוכה מבקש נקיטת הליך לפני המצאת אזהרה ובקשות לפינוי מושכר יוגשו לביצוע בלשכות ולא באופן מקוון. בבקשות אלו יש לפרט מדוע הבקשה דחופה ומדוע ראוי לדון בה בתקופת מצב חירום מיוחד.
  4. בקשות לביצוע פסק דין למזונות – ניתן לפתוח רק בלשכות ההוצאה לפועל.
  5. יטופלו בקשות לצו לפתיחת הליך חדלות פירעון. עם זאת, ישיבות הסדר יקבעו למועדים שלאחר סיום מצב החירום.

  הגשת בקשות זוכה
  1. בקשה לצו מאסר בתיק מזונות;
  2. בקשה לצו פינוי מושכר;
  3. בקשה לנקיטת הליך בטרם אזהרה;
  4. בקשה לעיכוב יציאה מהארץ;
  5. בקשה לרישום עיקול על רכב;
  6. בקשה לרישום עיקול על מקרקעין;
  7. בקשה לרישום עיקול על כספי חייב שהוא גם זוכה בהוצאה לפועל;
  8. בקשה לצרף תיק לאיחוד תיקים;
  9. בקשה להוסיף חייב לתיק;
  10. בקשה לשינוי ייצוג;
  11. בקשה למינוי כונס נכסים על מקרקעין;
  12. בקשה לפתיחת תיק מחדש;
  13. בקשה לחידוש הליכים;
  14. בקשה לצו מידע על כניסת החייב לישראל.

  בקשות זוכה דחופות – ניתן להגיש כל בקשה דחופה אחרת ויש לפרט בבקשה את הנימוקים לדחיפותה. בקשות דחופות יידונו על ידי רשם.

  בתוך כך יובהר, כי לא ניתן להגיש בקשות להטלת הגבלות על חייב, בקשות לצווי מידע ובקשות לעיקול כספי חייב אצל צד שלישי באופן מקוון אלא רק כ"בקשה כללית" תוך פירוט הטעמים המיוחדים להגשת הבקשה בתקופת מצב חירום. בקשות אלה תועבנה להחלטת רשם.

  בקשות חייב
  1. בקשת לביטול צו מאסר;
  2. בקשת לעיכוב או לביטול פינוי;
  3. בקשה לביטול הליך בטרם אזהרה;
  4. בקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ;
  5. בקשה לביטול הגבלות;
  6. בקשה לביטול עיקול צד ג';
  7. בקשה לביטול מימוש עיקול;
  8. בקשה לצרף תיק לאיחוד תיקים;
  9. בקשה לשינוי ייצוג;
  10. בקשה בטענת "פרעתי";
  11. בקשה לביטול צו מידע על כניסת החייב לישראל.

  מעבר לאלה ניתן להגיש כל בקשה דחופה אחרת ויש לפרט בבקשה את הנימוקים לדחיפותה. בקשות דחופות יידונו על ידי רשם.

  כללי
  דיונים לפני רשמים – בתקופת מצב חירום מבוטלים, אלא אם כן הרשם הורה על קיום הדיון.
  הליכים מבצעיים – לא יתקיימו הליכים מבצעיים אלא במקרים מיוחדים ולפי החלטת רשם.
  צווי תשלומים – אינם נדחים. לתשומת הלב, כל אפשרויות התשלום פתוחות למעט תשלום בקופות ההוצאה לפועל. בקשות לדחיית תשלומים ניתן יהיה להגיש בתום תקופת מצב החירום המיוחד.
  כל האמור לעיל יעמוד בתוקפו עד לביטול מצב החירום המיוחד או עד להודעה אחרת, לפי המוקדם מביניהם.

  פתיחת תיקי הוצאה לפועל ובקשות באופן מקוון


 • דחיית תשלומי מע"מ ל 18 במאי 2020

  עקב עתירת לשכת רואי החשבון לבג"צ, רשות המסים נתנה ארכה נוספת לעסקים המדווחים למע"מ בדיווח דו חודשי וקבעה כי הדיווח והתשלום עבור החודשים ינואר פברואר ידחה פעם נוספת עד לתאריך 18 במאי 2020. נשיאת לשכת רואי החשבון, רו"ח איריס איריס שטרק, הודיעה שהיא ממשיכה לפעול לדחיית כל התשלומים עבור חודש מרץ לעסקים קטנים ובינוניים - הן במסגרת פעילות הוועדות וחברי הכנסת, והן בעתירה לבג"צ.

  דחיית תשלומי מע"מ של ינואר פברואר ל 18 במאי 2020


 • הגבלת פעילות ליום הזיכרון תחילת הרמאדן ולישובים מוסלמים

  ביישוב שמרבית תושביו מוסלמים וכן באזור בירושלים המסומן במפה שבתוספת השלישית, לא יפעיל אדם מקום, עסק או חנות כמפורט בתקנות החל מיום 23/4/2020 ועד ליום 3 במאי 2020.
  הגבלת יציאה לביקור בבית קברות צבאי, בחלקה צבאית או בקבר צבאי המצויים בבית קברות אזרחי, או בקבר של חלל מערכות ישראל אף אם אינו קבר צבאי, בקבר של חלל פעולות איבה, באתר הנצחה לחללי מערכות ישראל או לנפגעי פעולות איבה או בבית יד לבנים עד ליום 27 באפריל בשעה 16:00.
  נקבעו מגבלות נוספות.

  תקנות שעת חירום נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות


 • אופן קבלת צווים החלטות ופסקי דין מבתי המשפט בממשקים המקוונים

  החל מיום 21/4/2020 התקדמות נוספות במערך המקוון לצורך רישום מקרקעין. להלן קובץ הנחיות הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין בעניין צווים החלטות ופסקי דין הדורשים צירוף מסמכים נוספים לרישום מקרקעין צווים שצורפו לצורך רישום הערת אזהרה או לצורך רישום הערה בדבר מינוי בעל תפקיד מיוחד, צווים שצורפו לשטר לצורך רישום עסקה, צווים מורים לרישום מכר חלף שטר הדורשים צירוף מסמכים נוספים.

  אופן קבלת צווים החלטות ופסקי דין מבתי המשפט בממשקים המקוונים לרישום מקרקעין


 • אופן קבלת צווים החלטות ופסקי דין מבתי המשפט לצורך רישום מקרקעין

  אופן קבלת צווים החלטות ופסקי דין מבתי המשפט לצורך רישום מקרקעין - דוגמאות לצווים הניתנים להגשה באופן זה: צו רישום/ביטול עיקול, צו מניעה/ביטול צו מניעה, צווים לרישום הערה לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין.

  אופן קבלת צווים החלטות ופסקי דין מבתי המשפט לצורך רישום מקרקעין


 • זכאות להנחה בארנונה לעסקים

  שר הפנים, אריה דרעי, חתם ביום 21/4/2020 על תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התש"פ-2020. זאת בהמשך להחלטת משרדי הפנים, האוצר ומרכז השלטון המקומי מתחילת חודש אפריל בדבר תכנית סיוע כלכלית לעסקים על רקע משבר נגיף הקורונה, במסגרתה יינתנו 3 חודשי פטור מתשלום הארנונה לעסקים. כאמור, לרשויות תינתן האפשרות להעניק הנחה כוללת של 25% בתשלום עד סוף שנת 2020.
  התקנה מחריגה דירות מגורים, מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה, חנות מחשבים. הבעיה היא שבין המקומות למכירת מזון נמצאים עסקים כמו: דוכני פלאפל, בתי קפה ומסעדות שלא יכלו לפתוח את בית העסק וגם לא לערוך משלוחים ונראה שגם עסקים אלו נפגעו משמעותית מהמצב והפגיעה בהם אף עתידה להימשך עוד זמן רב.
  שימו לב שבתקנה לא כתוב שהפטור בארנונה לעסקים הוא אוטומטי אלא זכאות להנחה. המשמעות הינה שיש צורך לפנות לרשות בהתאם לתקנה הנ"ל כדי לקבל את הפטור.

  זכאות להנחה בארנונה לעסקים עקב משבר הקורונה - נוסח תקנת הארנונה מיום 21/4/2020


 • תקנות שעת חירום - ביטול נתוני מיקום

  השב"כ מפסיק לעקוב אחרי חשודים בקורונה. תוקף תקנות נתוני מיקום הוא עד ליום 22/4/2020.

  תקנות שעת חירום קורונה - ביטול נתוני מיקום מיום 22/4/2020


 • שאלות ותשובות בנושא משבר הקרונה לבעלות ובעלי עסקים

  פרסום מטעם משרד הכלכלה והמסחר לשם הנגשת המידע לציבור ואין בו כדי להוות הנחיה הסותרת את התקנות והכללים שנקבעו בנושא.

  שאלות ותשובות בנושא המשבר לבעלות ובעלי עסקים - משרד הכלכלה והמסחר 19/4/2020


 • הגבלת פעילות ותיקון תקנה קודמת

  תותר פעילות ספורט של יחיד עם אדם קבוע אחד בלבד, או של אנשים הגרים באותו מקום, ולמרחק של עד 500 מטרים ממקום המגורים.
  לא יתפלל אדם יחד עם אדם נוסף או יותר במקום שאינו מקום מגוריו, למעט תפילה בשטח פתוח במרחק של עד 500 מטרים ממקום מגוריו או ממקום עבודתו, בהשתתפות של עד 19 אנשים ובשמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.
  המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור, ויציב במקום בולט לעין, שילוט לעניין שמירה על מרחק כאמור.

  הגבלת פעילות ותיקון תקנה קודמת לשעת חירום


 • התנאים להפעלת עסק החל מיום 19/4/2020

  נקבעו הקלות למעסיק העומד בכללים למניעת התפשטות נגיף הקורונה. כל התנאים לפתיחת עסק בתקופה זו מופעים בלינק המצורף.

  הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה


 • בידוד בית הוראות שונות

  לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו בלי שהוא נושא עמו מסכה.
  לא יכניס למבנה אדם שאינו חובש מסיכה.
  לא ייתן שירות לאדם שאינו חובש מסיכה.
  אם יש במקום מערכת כריזה - יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת חבישת המסכה.
  נקבעו הוראות נוספות החל מיום 19/4/2020.

  בידוד בית הוראות שונות החל מיום 19/4/2020


 • אכיפת צו בריאות העם נגיף הקורונה

  קנס בגין אי חבישת מסכה הופחת ל 200 ש"ח ולאחר מתן התראה ראשונה.

  אכיפת צו בריאות העם נגיף הקורונה - קנסות


 • הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי

  בתקופת ההסכם, כאמור, החל מיום 19 באפריל 2020 ועד יום 30 באפריל 2020, ישהה כל עובד רגיל בחופשה.

  הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי החל מיום 19/4/2020


 • הגבלת פעילות מוסדות חינוך

  מותרת פעילות במסגרות שבהן ניתן חינוך מיוחד בלבד, או מעון שיקומי (כהגדרתו בחוק), בקבוצות קבועות של עד 3 ילדים תוך הקפדה על הפסקה של 15 דקות לפחות בין פעילות הקבוצות ובהתאם להוראות המנהל.

  צו בריאות העם נגיף הקורונה - הגבלת פעילות מוסדות חינוך מיום 19/4/2020


 • הסכם קיבוצי - כפיית יציאה לחופשה על המגזר הציבורי עד 18/4/2020 כולל

  הסכם קיבוצי להרחבת מועד יציאה לחופשה על המגזר הציבורי בשל נגיף הקורונה - מרחיב את התקופה הקובעת ליציאה לחופשה במגזר הציבורי ליום 18/4/2020 כולל.
  ההסכם נחתם בין ממשלת ישראל, מרכז השלטון המקומי בישראל, בשם כל הרשויות המקומיות, שלוש הערים הגדולות - ירושלים, תל אביב וחיפה, מרכז המועצות האזוריות בשם המועצות האזוריות החברות בו, חבר המועצות הדתיות בישראל, המוסד לביטוח לאומי, שירות התעסוקה, אוניברסיטאות וגופים נוספים במשק

  תקנות שעת חירום נגיף הקורונה - הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה מיום 14/4/2020


 • הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה

  הארכת תוקף הגבלת מספר עובדים במקום עבודה עד ליום 19/4/2020 בשעה 6:00.

  הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש


 • תקנות שעת חירום נגיף הקורונה - הגבלת פעילות

  החל מיום רביעי 14/4/2020 בשעה 17:00 ועד ליום חמישי 16/4/2020, בשעה 5:00, חל איסור מעבר בין ישובים.
  ואולם רשאי אדם לצאת מתחום היישוב שבו נמצא מקום מגוריו ליישוב סמוך לשם הצטיידות במזון, בתרופות או במוצרים חיוניים אחרים או לשם קבלת שירותים חיוניים, אם לא ניתן להצטייד באחד מאלה או לקבל את השירותים האמורים ביישוב שבו נמצא מקום מגוריו;

  הגבלת תחבורה ציבורית
  מיום 14/4/2020 ועד ליום 16/4/2020 בשעה 5:30, לא יפעיל אדם שירות תחבורה ציבורית ובכלל זה אוטובוסים, רכבות נוסעים ושירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות לציבור. למעט חריגים, כגון: הפעלת מונית לצורך רפואי עם נוסע אחר או עם מלווה ובתנאי שהנוסעים כאמור ישבו במושב האחורי וחלונות המונית יהיו פתוחים. וכאמור חריגים האמורים בתקנות לשעת חירום.

  סמכויות שוטר
  שוטר רשאי למנוע יציאה של אדם או רכב מהיישוב; לדרוש מכל אדם להזדהות לפניו ולמסור לו כל ידיעה או מסמך; לצורך כך רשאי שוטר לעכב אדם או כלי רכב; לעשות שימוש בכוח סביר לשם מילוי הדרישה כאמור.

  תקנות שעת חירום נגיף הקורונה - הגבלת פעילות תיקון מספר 4 מיום 14/4/2020


 • חבישת מסכות ותשאול בבתי המשפט ובבתי הדין

  חובת חבישת המסכות תחול על כלל השוהים בבתי המשפט ובבתי הדין, לרבות שופטים, רשמים עובדי מערכת בתי המשפט ובאי בתי המשפט, לרבות באולמות בתי המשפט. למעט הסייגים האמורים בצו (מתחת לגיל 5, אדם עם מוגבלות).
  בנוסף, משמר בתי המשפט יבצע תשאול של כל אדם הנכנס לבית המשפט או לבית הדין, לרבות עובדי בתי המשפט, בדבר שיעול (שאינו שיעול כרוני כתוצאה מאסטמה אלרגיה וכדומה), חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס בשבוע האחרון, ומגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.
  סבר בית המשפט או בית הדין כי בדיון מסוים אין להחיל חובת חבישת מסיכה או כי נדרשת הסרת מסכה לצורך בירור הדין או ניהול המשפט, יורה על כך בהחלטה שיפוטית.
  הוראה זו תבחן מעת לעת ותהיה בתוקף מיום 12/4/2020 וכל עוד לא פורסמה הנחייה אחרת.

  חבישת מסכות ותשאול בבתי המשפט ובבתי הדין - הנחיות מעודכנות ליום 12/4/2020


 • הכרזה על אזורים בעיר ירושלים כאזורים מוגבלים לפי תקנות שעת חירום

  אזורים מוגבלים בירושלים מיום 12/4/2020 בשעה 12:00 ועד ליום 15/12/2020 בשעה 07:00.

  הכרזה על אזורים בעיר ירושלים כאזורים מוגבלים לפי תקנות שעת חירום - עקב נגיף הקורונה


 • מענק הסיוע לעצמאים יורחב משמעותית!

  ראש הממשלה ושר האוצר קבעו כי מענק הסיוע לעצמאים יורחב משמעותית

  על פי הסיכום: אוכלוסיות נוספות יהיו זכאיות למענק, יבוטלו קריטריונים וסכום המענק יגדל

  בתום שיח משמעותי ומקיף של דרגי המקצוע עם אוכלוסיית העצמאים ונציגי המגזר העסקי, הוחלט להקצות סכום נוסף של כ-1 מיליארד שקל לטובת הרחבת מענק הסיוע לעצמאים, כך שסך הסיוע הישיר יעמוד על 4 מיליארד שקל. זאת על מנת שהפעימה הבאה של מענק הסיוע תורחב בצורה משמעותית, בכפוף לאישור הממשלה, הן מבחינת היקף הסיוע והן מבחינת אוכלוסיית הזכאים, בהתאם לפירוט הבא:
  1. הכללת שכירים בעלי שליטה.
  2. שיעור המענק יוגדל ל-70% מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת.
  3. הגדלת המענק המקסימלי לסכום של 10,500 שקל.
  4. הגדלת תקרת ההכנסה החייבת ל-1 מיליון שקל בשנה.
  5. ביטול הקריטריון של הכנסת משק הבית.
  6. ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת. תקבע לפי שנת 2018 או שנת 2019, לבחירת העצמאי.
  7. ירידת מחזור הפעילות בהיקף של 25% תיבדק לפי חודשים מרץ-יוני.

  לאור זאת, למעלה מ-600 אלף עצמאים צפויים להיות זכאים למענק.

  מענק הסיוע לעצמאים יורחב משמעותית - הודעת משרד האוצר מיום 8/4/2020


 • קיום פגישת עורך דין בבית הלקוח נוכח משבר נגיף הקורונה

  ועדת האתיקה של ועד מחוז תל אביב מטעם לשכת עורכי הדין פרסמה ביום 8/4/2020 כי בהתאם להוראות סעיף 3(ב) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ”ו-1986, עורך דין מורשה לתת שירות בבית הלקוח בבית הלקוח , ככל שהדבר נדרש ובדרך שתבטיח את פרטיות השיחה ואת כבוד המקצוע. וזאת ככל שאין בכך כדי להפר את ההגבלות המשתנות מעת לעת בתקנות שעת החירום.

  קיום פגישה בבית הלקוח נוכח משבר נגיף הקורונה - ועד מחוז תל אביב


 • הארכת תקנות שעת חירום בבתי משפט

  שר המשפטים אמיר אוחנה חתם היום (יום ד' 8/4/2020) על התקנות המאריכות את מצב החירום בבתי המשפט, בתי הדין לעבודה, לשכות ההוצאה לפועל, בתי הדין לערערים, בתי הדין הדרוזיים ובבתי הדין השרעיים עד ליום 10 במאי 2020 – וזאת כחלק מהמאמץ לצמצם את התפשטותו של נגיף הקורונה. הארכה בוצעה בתיאום עם נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, ועם מנהל בית המשפט.

  הודעה בדבר החלת התקנות על בתי המשפט בשל מצב חירום מיוחד - קורונה - עד 10 במאי


 • אימות דיגיטלי מקוון במסגרת עריכת תצהיר

  שירות אימות דיגיטלי מקוון (אד"מ) נועד לייצר חלופה לתהליך אימות הזהות האישי הנעשה מול עורך דין במסגרת עריכת תצהיר, על רקע הקושי בתהליך אימות כזה בתקופת החירום הנוכחית עקב התפרצות נגיף הקורונה.
  מי יכול לקבל את השירות?
  מי שנדרש לחתום על תצהיר על פי דין, לצורך תהליך ביורוקרטי או משפטי.
  בעלי גישה לאמצעי דיגיטלי לניהול שיחת וידיאו כמו: ZOOM, WebEx, Team, Skype ו-WhatsApp.
  יש לוודא שיש בידכם את מספר הרישיון של עורך הדין. אין צורך בהיכרות אישית קודמת עם עורך הדין.

  אימות דיגיטלי מקוון במסגרת עריכת תצהיר


 • החרגה מיוחדת להורים גרושים

  בתקופת ההגבלות ניתן להעביר באותו הרכב מספר ילדים קטינים בני אותה משפחה מביתו של הורה אחד לביתו של הורה שני. באם ההורה המעביר נעצר לביקורת ע"י שוטר רצוי שיצרף מכתב זה יחד עם הסכם הגירושין.

  כתב החרגה מיוחד להורים גרושים מיום 8/4/2020


 • פטור מארנונה לשלושה חודשים

  ביום 7/4/2020 משרד האוצר, משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה ומרכז שלטון המקומי פרסמו הודעת פטור מארנונה ל-3 חודשים בתקציב של 2.8 מיליארד שקל; 150 מיליון שקל נוספים כסיוע לרשויות מקומיות לטיפול בפסולת ביתית. תינתן הנחה בגובה של 25% בתשלום הארנונה לעסקים עד לסוף שנת 2020, המשקפת 3 חודשי פטור מתשלום. הנחת הארנונה תינתן למגזר העסקי, בין היתר, למשרדים, שירותים ומסחר, לתעשייה, לבתי מלאכה, לבתי מלון, לחניונים ועוד..

  הודעה משותפת: משרד האוצר, משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה ומרכז שלטון המקומי


 • סמכויות שוטר, חובת מעסיק, הגבלת תחבורה ציבורית

  סמכויות שוטר
  למנוע יציאה של אדם או רכב מהיישוב, לדרוש מכל אדם להזדהות לפניו ולמסור לו כל ידיעה או מסמך; לצורך כך רשאי שוטר לעכב אדם או כלי רכב, לעשות שימוש בכוח סביר לשם מילוי ההוראות או הדרישה.

  חובת מעסיק
  בטרם כניסה למקום עבודה - המעסיק או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים את השאלות האלה: האם אתה משתעל?, האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה, האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון? האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
  לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת; המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום, ככל האפשר; בוצעה מדידת חום כאמור, לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.

  הגבלת תחבורה ציבורית
  החל מיום 7/4/2020 בשעה 20:00 ועד ליום 12/4/2020 תופסק התחבורה הציבורית, למעט חריגים שנקבעו בתקנות והסעה במונית אדם לצורך רפואי, או עם מלווה ובתנאי שהנוסעים כאמור ישבו במושב האחורי וחלונות המונית יהיו פתוחים.

  תקנות שעת חירום - נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות


 • הנחיות לשוטרים להכוונת הציבור

  ביום 7/4/2020 פרסמה המשטרה הכוונה לציבור - שאלות ותשובות משטרת ישראל לאוכלוסייה במרחב הציבורי מיום שלישי 7/4/2020 ועד ליום שישי 10/4/2020. מדובר בתוספת להגבלות הקיימות, לפרק זמן מוגבל בהתאם לתקנות לשעת חירום:

  הגבלת תנועה
  הגבלת תנועת אזרחים החל מ 7/4/2020 משעה 19:00 ועד יום שישי 10/4/2020 בשעה 6:00.

  מרכולים
  יהיו פתוחים עד יום רביעי 8/4/2020 בשעה 15:00.

  החמרת הגבלת תנועה
  יציאה למרחב הציבורי לטווח של עד 100 מטרים ממקום המגורים, תחל מיום רביעי 8/4/2020 בשעה 15:00 ועד ליום חמישי 9/4/2020 בשעה 7:00.

  בקובץ פרוטו תשובות לשאלות שונות כולל התייחסות למצבים חריגים.

  הנחיות משטרת ישראל מחלקת חירום - הכוונה לציבור מיום 7/4/2020


 • חובת חבישת מסיכה

  לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו ללא חבישת מסכה.
  הוראה זו לא תחול על קטין מתחת לגיל 6, אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית, אדם השוהה בכלי רכב, במבנה או בחדר במבנה בלא אדם נוסף או אדם השוהה במקומות כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום אתו,משתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר בשידור. כמו כן, צו זה לא לא יחול על כנסת ישראל, בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ובתי דין דתיים.
  תחילתו של צו זה מיום ראשון 12/4/2020 בשעה 7:00 בבוקר.

  צו בריאות העם נגיף הקורונה החדש בידוד בית הוראות שונות הוראת שעה - תיקון מס' 13


 • מענק ביטוח לאומי חד פעמי עבור קטינים, נכים וגימלאים

  המוסד לביטוח לאומי ישלם לכל אחד מאלה מענק חד–פעמי בסכום כמפורט להלן:

  מענק עבור קטינים
  מי שמשתלמת לו קצבת ילדים בעד חודש אפריל 2020 - בעד הילד שהוא הילד הראשון, השני, השלישי או הרביעי במניין ילדיו של ההורה - 500 שקלים חדשים, בעבור כל ילד.

  מענק לאזרח ותיק
  תושב ישראל שמשתלמת לו בעד חודש אפריל 2020 או בעד חודש מרס 2020, קצבת אזרח ותיק, שארים או תלויים - 500 שקלים חדשים; ומי שמשתלמת לו, נוסף על קצבת אזרח ותיק, שארים או תלויים כאמור, בעד חודש אפריל 2020 או בעד חודש מרס 2020 , גמלת סיעוד או גמלת הבטחת הכנסה או שתיהן - תוספת של 450 שקלים חדשים נוספים.

  מענק לנכים
  תושב ישראל שמשתלמת לו, בעד חודש אפריל 2020 או בעד חודש מרס 2020 , קצבת נכות - 500 שקלים חדשים.

  מענק הבטחת הכנסה
  תושב ישראל שמשתלמת לו, בעד חודש אפריל 2020 או בעד חודש מרס 2020 , גמלת הבטחת הכנסה - 500 שקלים חדשים.

  הסכם בדבר תשלום מענק חד–פעמי בעד חודש אפריל 2020 למי שמשתלמות לו קצבאות מסוימות


 • רישום הערת אזהרה בתקופת הקורונה

  כידוע, בשל משבר הקורונה והנחיות הממשלה יש לצמצם את המפגשים הפרונטליים. במטרה לאפשר את המשך פעילות הנדל"ן ההכרחית למשק, ועל רקע חוות דעתו של המשנה ליועמ"ש בעניין חתימה על תצהיר בהיוועדות חזותית, סוכם בין ועדת מקרקעין וועדת האתיקה בלשכת עורכי הדין לבין הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין, כי בבקשות לרישום הערת אזהרה ובבקשות לרישום ירושה, המוגשות במסגרת הממשק המקוון, יהא רשאי עורך הדין לאמת את חתימת מרשו/יו ואף להסביר לו/הם את מהות הפעולה ואת תוצאותיה המשפטיות, גם באמצעים חזותיים. הוראת שעה זו הינה החל מיום 7/4/2020.

  בקשה מקוונת לרישום הערת אזהרה/ רישום ירושה - הוראת שעה


 • תיקון חוק ביטוח לאומי - מענק קורונה לא יחוייב במיסים

  מענקים חד פעמיים שישולמו בחודש אפריל 2020 למי שמשתלמים לו קצבה, גמלה או תגמול לא יחשבו להכנסה לפי כל דין. זה חוק רגיל הראשון שבנימין גנץ (בני גנץ) חתום עליו כיושב ראש הכנסת, פורסם ביום 7/4/2020.

  תיקון מספר 213 לחוק ביטוח לאומי - הוראת שעה - נגיף קורונה


 • תקציב ממשלתי למימון הוצאות נגד הקורונה

  תיקון חוק יסוד לשם מימון ההוצאות הדרושות להתמודדות עם המשבר שנוצר בשל התפשטות נגיף הקורונה. זה חוק יסוד הראשון שבנימין גנץ (בני גנץ) חתום עליו כיושב ראש הכנסת, פורסם ביום 7/4/2020.

  חוק יסוד: משק המדינה תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020


 • פתיחת תיקי משפחה בנט המשפט

  החל מיום 21/4/2020 יהיה ניתן לפתוח תיק יישוב סכסוך בבתי המשפט לענייני משפחה באופן מקוון באמצעות נט המשפט, במקרים דחופים בלבד.

  פתיחת תיקי יישוב סכסוך בתקופת משבר הקורונה


 • הארכת החלת תקנות שעת החירום על בתי הדין הרבניים

  הודעת השר לשירותי דת מיום 7/4/2020, בדבר הארכת החלת תקנות שעת החירום על בתי הדין הרבניים עד ליום 10/5/2020.

  הארכת החלת תקנות שעת החירום על בתי הדין הרבניים


 • סיוע לעצמאים שנפגעו מהקורונה - פעימה ראשונה

  ביום 2/4/2020 הממשלה אישרה תקנות שעת חירום - סיוע לעצמאים במסגרת התקנות. רק עצמאים העומדים בתנאי הסף, יקבלו סיוע בגובה של עד 6,000 ₪. למי שעומד בקרטריונים תיפתח אפשרות להגשת הבקשה באופן מקוון. הבדיקה לזכאות מתבצעת באופן אוטומטי, כך שלעצמאי שאינו נמצא זכאי לפי תקנות אלו (למשל, הכנסה חייבת במס גבוהה מ 240,000 ש"ח ו/או הכנסתו ביחד עם בן/בת זוגו גבוהות מ 340,000 ש"ח), תופיע הודעה שאינו נמצא זכאי.

  עיקרי מענק קורונה לעצמאי פעימה ראשונה - שימו לב לתנאים הבאים:
  1. ניתן להגיש את הבקשה עד ליום 10/6/2020.
  2. ירידה במחזור מרץ אפריל 2020 צריכה להיות לפחות 25% ביחס למרץ אפריל 2019.
  3. הכנסה חייבת בשנת 2018, נמוכה מ 240,000 ש"ח.
  4. הכנסה ממוצעת מעל 2000 ש"ח.
  5. הכנסה חייבת של שני בני הזוג נמוכה מ 340,000 ש"ח.
  6. על המענק לא יחול מע"מ.

  השלבים לקבלת מענק לעצמאים העומדים בקריטריונים:

  1. רישום באתר רשות המיסים

  2. הגשת הבקשה למענק קורונה - בדיקה אוטומטית

  קובץ תקנות הסיוע לעצמאים מיום 2 באפריל 2020


 • הטבה למקבלי רכבים ממקום העבודה בתקופת החל"ת

  ביום 2/4/2020 פרסמה סמנכלית בכירה מרשות המיסים, הנחיות בגין זקיפת שווי שימוש ברכב. עובד שיצא לחל"ת בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ובאותו מועד או לאחריו החזיר את הרכב שהוצמד לו למעסיק - ייזקף לו שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותו.

  זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה - הנחיות מיוחדות בתקופת הקורונה


 • תקנות קורונה איזור מוגבל

  התקנות פורסמו ביום 3/4/2020 לאחר שהוברר כי ביישובים מסוימים בישראל קיים שיעור גבוה של נשאים וחולים במחלת נגיף קורונה. התקנות מיועדות לאפשר את הגבלת התנועה של אנשים אל ומתוך יישובים אלו, בניסיון לעצור את התפשטות המגפה. הן קובעות מגבלות משמעותיות על חופש התנועה של הפרט ועל חופש העיסוק. תקנות שעת חירום אלה יעמדו בתוקפן 30 ימים מיום פרסומן.

  תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), התש"ף-2020


 • תקנות המקרקעין ניהול ורישום משכנתא

  תקנות מיום 2/4/2020 מאפשרות רישום משכנתא מרחוק.

  תקנות המקרקעין ניהול ורישום


 • צו בריאות העם - בידוד בית והוראות שונות

  הוראות שעה מיום 2/4/2020 - איסור התקהלות בסמיכות של שני אנשים או יותר למעט בני אותו תא משפחתי הגרים יחד, הקפדה על מרחק של שני מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום לרבות בתורים, סימון מקומות לעמידה באיזור הקופות, הפגנות עד 10 אנשים, הלוויות בהשתתפות של עשרים אנשים לכל היותר, ברית בהשתתפות של עשרה אנשים לכל היותר. תוקף הצו עד ה 2 ביוני 2020.

  צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש) בידוד בית והוראות שונות


 • נוהל הכונס הרשמי בעקבות משבר הקורונה

  נוהל הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי בעניין ביצוע חקירות ובירורים ובעניין עריכת אסיפות הסדר בהליכים של חייבים יחידים בעקבות משבר הקורונה.

  נהלי הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מיום 30/3/2020


 • הוראת ביצוע מסמ"ק 2/20 - שעת חירום דחיית מועדי הרשות

  בתקנות לשעת חירום בנושא מיסוי (8432) ובהוראת ביצוע מסמ"ק 2/20, הרשות אפשרה לעצמה לדחות מענה לבקשות להקטנת מקדמה, מועדי דיוני שומה, תיקוני שומה, ובהשגות.. אך לא אפשרה דחייה במועדי הדיווח בגין עסקאות (סעיף 73), הארכת מועד מכירת דירה חלופית (סעיף 49ג), מועד מימוש אופציה במקרקעין (סעיף 49י(א)4), מועדי סעיף 49ה (רכישת דירה במקום שתיים זולות), מועדי סעיף 9ג1א(2)(א)(2) (רכישת דירה מקבלן ומכירת דירה יחידה), 49כב1 וכו'. הדבר יוצר מצב בעייתי למייצגים ולנישומים, מפני שבתקופת החירום והסגר לא ניתן לעבוד באופן שבשגרה, לא ממש ניתן להראות את הנכס (למי שאמור לממש דירה כדי לקבל את הפטור או למי שמחזיק באופציה), לא ניתן להגיע למשרד לצורך דיווח (למי שמשרדו בעיר אחרת ושהשאיר שם את הכרטיס החכם). לחלק מהאוכלוסייה, הסגר גם מקשה מאוד על תשלום הקנסות וגורם לא לשלם קנסות בזמן (הנגישות לסניפי הבנק אינה מתאפשרת כבשגרה - ומכאן חשש מריביות ומעיקולים). לפיכך, מן הראוי שהרשות תשקול להאריך את המועדים לסעיפים הנ"ל, בהתאם למצב החריג שנוצר אשר פוגע במיוחד במוכרים.
  יהיה יפה אם הרשות תשקול להאריך את המועדים למימוש הנכסים (בפרט עקב המצב העגום שנוצר בשוק המקרקעין), בין 3 ל 6 חודשים (סעיפים 49ג, 49ה, 49י(א)4, 9ג1א(2)(א)(2)), ובענייני הדיווח וההצהרות (סעיפים 73-76) למשך התקופה הקובעת (המוגדרת ב"ה 2/20), בדיוק כפי שהרשות אפשרה לעצמה.. ולנישומים ו/או מייצגים שנמצאים בקבוצות הסיכון, או שחלו בקורונה, לאפשר פרק זמן נוסף.
  למען הבהירות: תקנות שעת חירום אילו לא חלות על מועד חובת ההצהרה, אינן חלות על מועד חובת תשלום המס, אינן מאריכות מועדים לאנשים שנתקעו עם מכירת דירת שניה בתקופת הקורונה וכדומה.

  הוראת ביצוע קורונה 2/20 - מיסוי מקרקעין


 • תקנות מיסוי (8432) שעת חירום קורונה - דחיית תקופות ומועדים מיסים

  התקנות בענייני מס הכנסה ומיסוי מקרקעין. התקנות מאפשרות בעיקר דחיית מועדי הודעות הרשות לנישום, החלטות להקטנת מקדמה, מענה הרשות, הליכי שומה וכדומה.

  תקנות שעת חירום קורונה - דחיית תקופות ומועדים מיסים - מס הכנסה ומיסוי מקרקעין


 • תקנות סדר הדין האזרחי - מאפשרות לשלוח כתבי בי דין במייל

  עקב התפרצות נגיף הקורונה החדש בישראל (19-COVID) עלה צורך לאפשר המצאה של כתבי בי - דין גם באמצעות דואר אלקטרוני וכך למזער ככל הניתן תנועה שאינה הכרחית ברחבי הארץ ולהקל על ציבור המתדיינים. ציבור המתדיינים יוכל להמציא כתבי בי-דין (בקשה להארכת מועד, בקשה לדחיית מועד דיון, כתב הגנה, כתב תשובה וכדומה) בדואר האלקטרוני, זאת כחלק מהמאבק נגיף הקורונה. הוראות השעה יהיו תקפות עד לראשון ביולי 2020, וככל שיידרש שינוי – הוא יתבצע לאחר הערכת מצב.

  לשים לב! אם מדובר בכתב בי-דין ראשון בתיק, לא ניתן להמציאו באמצעות דואר אלקטרוני, ויש להמציאו בדרך הקבועה בתקנות (דואר או המצאה אישית), זולת אם הייתה הסכמה אחרת בכתב של הנמען.

  לעיון בתקנות סדר הדין האזרחי בעניין קורונה


 • צמצום קבלת קהל בבנקים

  הפיקוח על הבנקים מודיע על צמצום נוסף בקבלת הקהל בסניפי המערכת הבנקאית לאור עדכון הנחיות משרד הבריאות. החל מיום 1/4/2020 יבוצע צמצום של קבלת הקהל בסניפי המערכת הבנקאית ושיעור הסניפים הפתוחים לקבלת קהל יפחת מ-25% ל-15% מכלל הסניפים קבלת הקהל תרוכז בסניפים ייעודיים בפריסה ארצית, בהם יינתנו שירותי משיכה והפקדת מזומנים ושירותי משיכה והפקדת שיקים בלבד. שירותים אחרים יינתנו בכפוף לתיאום מראש ולזמינות השירות בסניף או באמצעים הדיגיטליים ובמוקדי השירות הטלפוני.

  צמצום בקבלת קהל בהנחיית בנק ישראל

  אירוע הקורונה - מידע חיוני לציבור מבנק ישראל


 • בקשה לביטול קנס קורונה

  שירות זה מאפשר להגיש דרך האינטרנט בקשה לביטול תשלום, או בקשה להישפט, בשל קנס שניתן בעקבות הפרת צו בריאות העם לפי תקנות שעת חירום.
  על פי חוק, ניתן להגיש בקשה לביטול הקנס תוך 30 יום מהמועד בו ניתן הדו"ח המקורי.
  לא ניתן להגיש בקשה לביטול הקנס במקביל להגשת בקשה להישפט.
  אם הוחלט לדחות את הבקשה לביטול הקנס, ניתן להגיש בקשה להישפט בתוך 30 ימים מיום שנתנה החלטת התביעה לדחות את הבקשה, או עד תום התקופה להגשת בקשה להישפט.
  ניתן להגיש בקשה לביטול קנס באיחור, במקרים בהם נמנעה האפשרות להגיש את הבקשה במועד, בשל סיבות שלא היו תלויות בפונה.
  הגשת בקשה לביטול קנס קורונה

  לפרטים נוספים בעניין הגשת הבקשה לביטול דוחות בנושא הפרת צו בריאות העם (נגיף הקורונה)


 • דחיית תשלומי מע"מ

  מועדי הדיווח והתשלום למע"מ עבור התקופה של החודשים ינואר ופברואר 2020 עודכנו ויהיו כמפורט:

  מועד הדיווח והתשלום של עוסקים המדווחים למע"מ בדווח דו-חודשי , נדחה עד לתאריך ה- 27 באפריל 2020.

  מועד הדיווח והתשלום של המדווחים דווח חד- חודשי, הינו בהתאם לארכה שפורסמה בהודעת רשות המסים בראשית השבוע, קרי ה- 26 במרץ 2020.

  הודעת מע"מ


 • בדיקת זכאות לדמי אבטלה

  מחשבון ביטוח לאומי לבדיקת זכאות דמי אבטלה, מעודכן בהתאם לתקנות לשעת חירום עקב משבר הקורונה. ניתן להגיש תביעות לדמי אבטלה באופן מקוון.

  מחשבון ביטוח לאומי - בדיקת זכאות לדמי אבטלה

  הגשת תביעה לדמי אבטלה באופן מקוון

  דמי אבטלה למרצים, מדריכים ומורים


 • תקנות דחיית תקופות בהליכי מס

  קובץ תקנות שעת חירום נגיף הקורונה - דחיית תקופות בהליכי מס. פורסם ביום 27/3/2020.

  תקנות דחיית תקופות בהליכי מס


 • הוראות מיוחדות לעניין דמי אבטלה

  קביעת מנגנון הטבה לעובדים שבימים רגילים אינם זכאים לדמי אבטלה. יחד עם זאת, לא ישולמו דמי אבטלה לעובד שהעסקתו הופסקה בשל הוצאתו לחופשה ללא תשלום, אלא אם כן מתקיימים לגביו שניים אלה:
  1. הוא הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות.
  2. הוא אינו זכאי לשכר בתקופת החל"ת והכל אמור בהתאם לאמור בתקנות לשעת חירום.

  תקנות שעת חירום - נגיף הקורונה החדש - הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה


 • ביטול דיונים והארכת מועדים בהתאם תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל

  מועדי הדיון בעניינים שאינם נדונים בהתאם לתקנות מבוטלים אוטומטית ויקבעו מחדש לאחר תום תקופת מצב החירום המיוחד. תקופת תוקפה של הודעת שר המשפטים בדבר מצב חירום מיוחד, לא תבוא במניין המועדים שנקבעו בחוק או בהחלטה שיפוטית לעשיית מעשה או ביצוע פעולה.

  ביטול דיונים והארכת מועדים בהתאם תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל מיום 22/3/2020


 • זיהוי והכרת לקוח שלא פנים אל פנים

  בנושא טופס הכרת לקוח - במקרה בו אין אפשרות לבצע את הזיהוי פנים אל פנים, יזהה נותן השירות העסקי את הלקוח באמצעות טכנולוגיה של היוועדות חזותית, בהתאם למפורט בסעיף 7 לצו. הנחיה זו תקפה כל עוד מוכרז מצב חירום בישראל בשל התמודדות עם נגיף הקורונה.

  קובץ הנחיית הממונה


 • דרכי התקשרות עם מיסוי מקרקעין בעת חירום

  בתקופת החרום, לא תתקיים קבלת קהל פרונטאלית במשרדי מיסוי מקרקעין ברחבי הארץ. יחד עם זאת, משרדי מיסוי מקרקעין ימשיכו במתן שירות לציבור בנושא גבייה במענה טלפוני בלינק המצורף בימים א', ב', ד' ו-ה' בשעות 9:00 עד 12:00.

  ביטול עסקאות ו/או עו"ד מבוגר שפטור מחובת דיווח מקוון מתבקשים לשלוח את ההצהרה והמסמכים לכתובת דוא"ל ייעודית p.shuma2@taxes.gov.il או לפקס מס' 076-8097350

  בענין זה מבהירה רשות המסים כי החל מיום 22/3/2020, לאור הוראות משרד הבריאות על צמצום מפגשים למינימום הכרחי, יתקבלו הצהרות עם חתימת הצדדים להצהרה גם אם אימות החתימה נעשה שלא באופן פרונטאלי אלא במסגרת שיחת וידאו (video conference) או כל דרך אחרת ובלבד שהמייצג יציין זאת במפורש (במכתב נלווה או בהערות להצהרה) וזאת עד להודעה חדשה שתפורסם בעניין זה.

  דרכי התקשרות עם יחידות מסמ"ק


 • שטרי עסקה רמ"י - מגפת הקורונה

  הודעה בדבר אופן המצאת שטרי עסקה החתומים על ידי רשות מקרקעי ישראל, החל מיום 29/03/2020 ועד להודעה חדשה.

  הוראת השעה רשות מקרקעי ישראל - שטרי עסקה

  הודעה בדבר המצאת טפסי תקנה מרשות מקרקעי ישראל


 • היוועדות חזותית

  נוהל אימות חתימה של עורך דין על גבי תצהיר בהוועדות חזותית בישראל, על פי הנחיות ועדת האתיקה הארצית.

  החלטת ועדת האתיקה הארצית בדבר היוועדות חזותית


 • רישום משכון און ליין

  הנחיות רשם המשכונות לרישום משכון במאגר המשכונות באמצעות העברה בדואר אלקטרוני. נוהל חדש החל מיום 26/03/2020.

  בקשות לרישום משכון שיוגשו על ידי עורכי הדין בהתאם לאמור בנוהל זה, יישלחו mashkonot@justice.gov.il לרשם לכתובת דואר אלקטרוני.

  הנחיות רשם המשכונות לרישום משכון און ליין


 • ייפוי כוח מתמשך - נוהל מיוחד

  הצהרת עורך דין בהפקדת ייפוי כוח מתמשך
  החל מיום 24/3/2020 ועד להודעה אחרת של האפוטרופוס הכללי, יש לצרף הצהרה זו לכל הפקדה של ייפוי כוח מתמשך במערכת המקוונת כשרות משפטית ON LINE. יש לצרף אותה במקום המיועד לצרופות במערכת המקוונת ולא לסרוק אותה יחד עם ייפוי הכוח המתמשך.

  לטופס ההצהרה לחצו כאן

  הנחיות משרד המשפטים


 • הגבלת פעילות והפחתת קנסות

  החל מיום 25/3/2020 - הגבלת תחבורה ציבורית.
  בכניסה למקום עבודה תוצב עמדה למדידת חום לנכנסים למקום באמצעי שאינו פולשני; לא תותר כניסת אדם עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס.
  שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ככל האפשר.
  הגבלת משלוחים למוצרים חיוניים לתחזוקת הבית, מוצרי תקשורת, שירותי תקשורת, אבזרים רפואיים ועיתונים.
  הפחתת קנסות.
  הרחבת סמכותו של שוטר.

  תקנות שעת חירום - הגבלת פעילות


 • התנהלות הורים גרושים עם ילדים בעת חירום

  ביום 23/03/2020 פרסם משרד העבודה והרווחה עמדה מקצועית בנוגע לקשר הורה ילד לילדים שהוריהם חיים בנפרד. יובהר כי העמדה המקצועית האמורה מתואמת עם גורמי המקצוע הרלבנטיים במשרד הבריאות ואת ההוראות הרלבנטיות שהוצאו ע"י משרד הבריאות לעת הזו. ככל ששינוי בהנחיות משרד הבריאות, בהוראות או בחקיקה יידרשו עדכון ההנחיה, יוצאו הנחיות מעדכנות רלבנטיות.

  תוכן העמדה המקצועית


 • הגנת הפרטיות

  הגנת הפרטיות בימי קורונה - מסמך מדיניות של הרשות להגנת הפרטיות.
  אם קיבלתם הודעה חשודה המבקשת לעדכן פרטי תשלום, לפתוח חשבון שנחסם ועוד - צרו קשר ישירות מול החברה השולחת לכאורה.
  זכרו כי פרטי המשתמש שלכם קבועים עד אשר מיוזמתכם אתם מבצעים שינוי, אף מוסד פיננסי או ארגון וגם לא מערכות מידע והתמיכה לא יבקש את פרטיכם האישיים, אלא יבצעו את השינוי במסגרת אתר החברה ואחרי שביצעתם הזדהות.

  שאלות ותשובות בעניין הגנת הפרטיות בעידן הקורונה


 • דחיית ארנונה לעסקים

  משרד הפנים מודיע על דחיית תשלום הארנונה לעסקים עד לתחילת חודש מאי.

  הודעת משרד הפנים - דחיית ארנונה לעסקים


 • הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה

  החל מיום 22/3/2020 - במקום עבודה לא ישהו בו זמנית יותר מ 10 עובדים או 30 אחוזים ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם. למעט, שירותי בריאות, גופי ביטחון וממשל שעליהם מגבלות אחרות.

  תקנות שעת חירום - הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה


 • תקנות קורונה הגבלת פעילות

  ביום 21/3/2020 פרסמו תקנות שעת חירום להגבלת פעילות בגין נגיף הקורונה. בשל כך, חל צימצום יציאה למרחב הציבורי, הוגבלה פעילות מסחר, בילוי פנאי ומגבלות נוספות כאמור בתקנות החל מיום 21/3/2020 בשעה 8:00 בבוקר.

  קובץ התקנות להגבלת פעילות בגין הקורונה


 • שיעבוד במייל

  החל מיום 19/3/2020 ניתן לרשום שיעבוד על נכסי חברה באמצעות דואר אלקטרוני וכרטיס חכם. לאחר הגשת הבקשה, ניתן לעיין בסטטוס הטיפול בה באתר תאגידים און ליין.

  נוהל שיעבוד במייל


 • סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב חירום מיוחד

  החל מיום 19/3/2020 - עיקרי העניינים שבהם יקוימו הליכים בבית הדין הרבני: בקשה דחופה בעניין העברת ילד למסגרת חינוכית, בקשה דחופה לעניין טיפול פסיכולוגי בקטין, בקשות דחופות לשם מניעת עיגון לפי חוק שיפוט בתי דין רבניים, הליכים לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, בקשות דחופות לבירור יהדות כשכבר נקבע מועד קרוב לעריכת הנישואין, סידור גט שכבר נקבע לו מועד ערב כניסתן לתוקף של תקנות שעת חירום

  תקנות שעת חירום - סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב חירום מיוחד


 • רמ"י אין קבלת קהל

  החל מיום 18/3/2020 ועד להודעה חדשה לא תתקיים קבלת קהל במשרדי רשות מקרקעי ישראל. משרדי הרשות יפעלו במתכונת חירום בלבד. ניתן להעביר הודעות במכתובות המיילי והטלפונים המצורפים.

  נוסח הודעת רשות מקרקעי ישראל
 • תקנות שעת חירום (מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי הסוהר)

 • מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי הסוהר

  החל מיום 15/3/2020 - מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי הסוהר, למעט מקרים חריגים. אסיר יהיה זכאי להיוועץ בעורך דין בשיחה טלפונית לשם קבלת שירות משפטי מקצועי, ביוזמתו או לבקשת עורך דינו.

  תקנות שעת חירום - מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי הסוהר


 • תקנות שעת חירום - דיוני מעצרים

  החל מיום 15/3/2020 - הארכת מעצר שלא בנוכחות העצור. הדיון בבקשה להארכת מעצר יתקיים שלא בנוכחות העצור אלא בהשתתפותו, באמצעות מכשירים טכנולוגיים שיספק שירות בתי הסוהר ושמאפשרים העברת קול וככל האפשר גם העברת תמונה, בזמן אמת.
  סירב העצור להשתתף בדיון באמצעי טכנולוגי, רשאי השופט לקיים את הדיון בהעדר

  תקנות שעת חירום - דיוני מעצרים בצל נגיף קורונה


 • תקנות שעת חירום - קנסות קורונה

  החל מיום 15/3/2020 - כל מי שעובר על התקנות צו בריאות העם בעניין נגיף הקורונה דינו מאסר שישה חודשים או קנס מינהלי בין 3,000 ש"ח ל 5,000 ש"ח. סירב אדם להוראת שוטר על התפזרות כאמור, רשאי שוטר לעשות שימוש בכוח סביר לשם פיזור ההתקהלות.

  תקנות שעת חירום - אכיפת צו בריאות העם - נגיף קורונה


 • הגבלת פעילות בילוי ופנאי

  החל מיום 15/3/2020 איסור התקהלות מעל 10 אנשים. הגבלת פעילות בילוי ופנאי - אסורה פעילות במקומות המפורטים להלן: קניון למעט מקום למכירת מזון, בית מרקחת, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה המצויים בקניון, דיסקוטק, בר, פאב, בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי, בתי מרחץ, בתי קולנוע, תיאטראות, מוסדות תרבות, פארק שעשועים, לונה פארק, עסקים לטיפול לא רפואי בגוף האדם, מקומות לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, מוזיאון ואתרי מורשת, לעניין זה "פעילות" - לרבות כניסת אנשים שאינם הבעלים, המחזיק או מי מטעמו וכן מכירה ולמעט מכירת מזון לצריכה מחוץ למקום העסק. החל מיום 15/3/2020.

  צו בריאות העם - הגבלת פעילות בילוי ופנאי


 • הגבלת פעילות מוסדות חינוך

  החל מיום 15/3/2020 לא תתקיים כל פעילות במוסדות חינוך. תוקף הצו עד ליום 18/4/2020.

  צו בריאות העם - נגיף הקורונה - הגבלת פעילות מוסדות חינוך (הוראת שעה)


 • בידוד בית והוראות שונות

  תקנות מיום 12/3/2020 איסור התקהלות מעל 100 איש במקום אחד. חובת בידוד בית ותנאי בידוד לחולה.

  צו בריאות העם נגיף קורונה - בידוד בית והוראות שונות


 • תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל

  תקנות מיום 12/3/2020 - מחמת חשש ממשי לפגיעה חמורה בבריאות הציבור או מחמת פגע טבע

  תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל סדרי דין במצב חירום מיוחד


 • צו בריאות העם - החמרה

  צו בריאות העם מיום 10/3/2020 - איסור התקהלות מאורגנת בהשתתפות 50 אנשים ומעלה

  צו בריאות העם - נגיף הקורונה בידוד בית והוראות שונות


 • איסור על עובדי בריאות לצאת לחו"ל

  צו בריאות העם מיום 5/3/2020 - איסור התקהלות מאורגנת בהשתתתפות אנשים המגיעים מחו"ל, איסור יציאה לחו"ל של עובד מערכת הבריאות.

  צו האוסר על עובדי הבריאות לצאת לחו"ל


 • צו בריאות העם מיום 17/2/2020

  שינוי הגדרות, הארכת מועדים (17/2/2020).

  צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית)


 • צו בריאות העם מיום 12/2/2020

  הגדרת אדם החשוד כחולה קורונה, חובת בידוד, כפיית בידוד בבית חולים, תוקף הצו 60 יום מיום פרסומו (12/2/2020).

  צו בריאות העם (נגיף הקורונה - הוראת שעה) (בידוד בבית חולים)


 • מצב חירום - עריכת צוואה בימי הקורונה

  בנסיבות אירוע חריג כמו מגפת הקורונה שפוקדת אותנו לאחרונה (המחייבת רבים מאיתנו להיות בהסגר ו/או בבידוד), ניתן לערוך צוואה או צוואה הדדית בכתב יד על יסוד מסמך שעורך הדין עורך אותו עבור המצווה, ו/או באמצעות ליווי עורך הדין ע"י שימוש במחולל צוואה און ליין בהתאם לרצונו של המצווה ולאחר חלוף המצב להיפגש לעריכת צוואה בעדים. יחד עם זאת ראוי להבהיר:

  1. אופן עריכת הצוואה בכתב יד - אם הצוואה או הצוואה ההדדית נערכת באמצעות מחולל צוואה און ליין כל הצוואה תועתק לכתב יד. קרי, הצוואה כולה תכתב מילה במילה בכתב ידו של המצווה ויש לדאוג כי למקורבי המצווה כתבי יד בעניינים אחרים שיכולים לזהות שזהו כתב היד שלו (למשל: מכתבים, ברכות רשימת מכולת וכו').

  2. בדיקת נפקותה המשפטית של הצוואה - מיד לאחר החתימה, רצוי שהמצווה יעביר לעורך הדין העתק בווצאפ ו/או במייל לבדיקה שלא נפלו פגמים צורניים בצוואה שנכתבה בכתב יד (או הועתקה בכתב יד מפלט מחולל הצוואות).

  3. מצב קוגניטיבי של המצווה - רצוי שהמצווה יקליט עצמו בוידיאו כשהוא לבד, שאין אף אחד בקרבתו ויעביר את ההקלטה בוידאו לעורך הדין בווצאפ.

  4. כשירות - הכל בכפוף לכך שהמצווה כשיר ולא תחת השפעה בלתי הוגנת ו/או תרופות המשפיעות על שיקול הדעת ו/או כל יתר המגבלות.

  מחולל צוואה און ליין


 • מחולל הסכם הלוואה

  מרבית הבנקים (הפועלים, לאומי, מזרחי, איגוד) למשכנתאות פרסמו אפשרות לדחיית תשלומי המשכנתא בין שלושה לארבעה חודשים. בעניין הסדרת הלוואות פרטיות ראו מחולל און ליין לייצור הסכם הלוואה ומחוללים נלווים לו - כתב ערבות ושטר חוב.

  מחולל הסכם הלוואה און ליין

  מחולל כתב ערבות און ליין

  מחולל שטר חוב און ליין


 • עדכון חוזי מכר מקרקעין בנושא הקורונה

  חל עדכון במחוללי הסכמי מכר מקרקעין. העדכון כולל התייחסות לנגיף הקורנה ו/או כל מגפה אחרת. המחוללים כוללים מנגנון בינה מלאכותית, מייעלים את עבודת עורך הדין ומסייעים במניעת רשלנויות.

  חוזה מכר דירה מקוון בעידן הקורונה

  חוזה מכר משרד מקוון בעידן הקורונה

  חוזה מכר חנות מקוון בעידן הקורונה


 • חדשות ועדכונים משפטיים  חדשות משפטיות לציבור המייצגים בעניין כלים משפטיים