נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מיסוי מקרקעין - מחשבון עסקאות קומבינציה במקרקעין החל משנת 2014
חישוב אומדן החלק הפטור ממס בעיסקת קומבינציה מכח סעיף 49א.א.1 - חישוב מפורט
 
שווי המכירה של עסקת הקומבינציה
 
שווי הדירה ללא זכויות בניה
 
אחוז הקומבינציה - קבלן
 
שנת המס
 

הערות - מחשבון קומבינציה מיוחדת במקרקעין

חישוב החלק הפטור בהתאם לתיקון סעיף 49א(ב) לחוק מיסוי מקרקעין
התייחסות למקרה ספציפי של עסקת קומבינציה לפיה למוכר דירה מזכה יחידה על הקרקע נשוא הקומבינציה.
המחשבון מעודכן לפי תיקון מספר 76 לחוק מיסוי מקרקעין
המחשבון מפרט את אופן ודרך החישוב:
ייחוס הפטור, שווי הזכויות, התקרה הרלוונטית כיחס תקרת דירת יוקרה 49א(א1) לאחוז הקומבינציה, חישוב סכום זכויות חייב נוסף בהתאם לתקרה, חיוב כולל במס שבח, אופן פיצול החיוב, החלק החייב לפי מס שבח רגיל, החלק החייב לפי מס שבח ליניארי מיטיב והחלק הפטור ממס שבח בעסקת הקומבינציה במקרקעין.
חישוב במחשבון זה אינו בא במקום השומה הנקבעת ע''פ החוק

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו