נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים
מדריך לעורכי דין בעניין תיקון 76 חוק מיסוי מקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג 1963

עיקרי השינויים בחקיקה - תיקון 76 לחוק מס שבח:

מס רכישה החל מיום 1/8/2013
1. הוספת שתי מדרגות חדשות במס רכישה לדירת מגורים - מס רכישה מגיע באופן מדורג עד ל 10% משווי הרכישה.
2. העלאת מס רכישה על כל זכות אחרת במקרקעין (זכויות בניה, מקרקעין, משרדים, חנויות וכדומה), מ 5% ל 6%.
3. החלת מס רכישה על הקצאת זכויות באיגוד מקרקעין.
4. שינוי בהגדרת דירה יחידה לעניין מס רכישה, היא תחשב לכזו גם אם לרוכש שליש בדירה אחרת.
5. ביטול הטבה במס רכישה לתושב חוץ - תושב חוץ יצטרך להמציא אישור מרשות המס במדינה בה הוא מתגורר שאין לו דירה - משימה הנראית בלתי אפשרית.
6. חובת הגשת תצהיר בכל עסקת רכישה - על תושבות ישראלית - דבר שעשוי לגרום לתושב חוץ המעוניין במס רכישה נמוך לחוב במס הכנסה בארץ.

מס שבח החל מיום 1/1/2014
1. בדיקת תושבות בישראל - בדיקת דירה יחידה מזכה.
2. ביטול סעיף 49ב1 - ביטול פטור מס שבח מכר דירה שניה פעם ב 4 שנים.
3. המכירה חייבת להיות של כל הזכויות למעט חריג עסקת קומבינציה לפי האמור בחוק. ביטול הלכת יוניזדה והלכת נפתלי שדמי של בית המשפט העליון.
4. הגדרת ערך דירת יוקרה (4,500,000) שיחול בגינה מס שבח גם באם הינה דירה יחידה מזכה.
5. מיסוי דירה יחידה מזכה מעבר לתקרה, המס יחושב לפי הלינאריות המטיבה.
6. פטור במס שבח למכר דירת מגורים יחידה אחת ל 18 חודשים ובלבד שהיתה ראויה למגורים 18 חודשים קודם למכירתה.
7. קביעת מס שבח לינארי על דירה נוספת מיום המעבר 1/1/2014 בגובה 25%. כל מרכיב השבח הריאלי עד שנת 2014 לא ימוסה. ההוראה חלה באופן מלא מ 2018 ואילו בתקופת המעבר בין 2014 לסוף 2017 יחול פטור לשתי דירות ובלבד שלא נמכרה דירה בפטור לפי 49ב1 בארבע השנים לפני המכירה האחרונה. (למעט חריגים כמו דירה יחידה מירושה ודירה בשכירות מוגנת משנת 1997 לפי האמור בחוק)
8. על כל דירה שניה יחול מס שבח למעט בתקופת המעבר ועד ליום 31/12/2017 ינתן פטור לעד שתי דירות ובלבד שהמוכר היה זכאי לפטור לאחת הדירות לפי 49ב1 הישן.
9. פטור לדירה שהתקבלה במתנה ובלבד שמקבל המתנה גר בה 3 שנים. אם לא גר בה תקופת הצינון תעמוד על 4 שנים. גם אם ניתן 50% משווי הדירה, הדירה תחשב כדירת מתנה שחלה עליה תקופת צינון.
10. זהירות מתאונות מס שבח לא נעימות במכר בין אחים!
ביטול פטור מס שבח בהעברת זכויות בין אחים מלבד (סעיף 62) מקרי ירושה או שהדירה היתה קודם של ההורים או הורי הורים והתקבלה ללא תמורה.
לשים לב! אין סימטרייה בין הגדרת קרוב לעניין מס רכישה לעומת מס שבח. בניגוד למס שבח, במס רכישה נשארה ההטבה של 1/3 במס רכישה בהעברת זכויות דירה בין אחים.
11. תקופת הצינון במתנות תתחיל מגיל 18 (49וב).
12. לא בוטל המס האינפלציוני במס שבח בחישוב הלינארי המוטב.
13. חלק של עד שליש בדירת מגורים לא יבוא במניין הדירות לצורך בחינת הפטור על דירת מגורים מזכה.
14. אם המוכר לא נהנה מסעיף 49ג, ויש לו עד 1/3 זכויות בדירה מזכה יחידה, הוא יוכל למכור את מלא זכויותיו באמצעות הקלות תיקון 76.
15. סעיף 49ז, במקרה שהתמורה מושפעת מזכויות לבנייה נוספת - הפטור ייוחד רק למרכיב שווי הדירה וגם אם התמורה הושפעה מאפשרויות קיימות או צפויות לבניה שטח גדול יותר מהשטח הכולל הנמכר. המשמעות שפקיד שומה עלול לטעון שיהיו זכויות בניה עתידיות - עניין יחסית בעייתי אלא אם כן פקיד שומה יבסס את דבריו בכתב ויצרף תוכניות ממשיות של הרשות המקומית שפורסמו. בכל מקרה הניסוח החדש של סעיף 49ז, המאפשר הגדלת מיסוי על בסיס זכויות צפויות, מזמין התדייניות משפטיות ולו מהסיבה שאם היו זכויות בנייה הרשות המקומית הייתה הראשונה למסות אותן ואם לא היו זכויות בנייה אין זה מן הראוי למסות זכויות צפויות שלא היה ניתן למוכר כלל אפשרות לברר אצל גורמים מקצועיים ו/או ברשות התכנון המקומית ובכלל לממש את זכויות הבנייה. הכנסת המילה צפויות נותנת לפקיד שומה לכאורה כוח הנדסי תכנוני מעל הרשות המקומית. מכיוון שאם ישולם מס על זכויות צפויות בעוד שהרשות המקומית לא תאפשר זכויות בניה, תקנה בפעולה זאת זכות תביעה של המוכר להשבת כספיו בתוספת פיצוי הולם מרשויות המס. לפיכך, מן הראוי שבתיקון מספר 77 לחוק מיסוי מקרקעין תושמט המילה צפויות מסעיף 49ז. (אציין שמודבר בפרשנות שלי , עו"ד שרון טל).
16. במקרה שיש חבות במס שבו אין זכאות למיסוי הלינארי המוטב יחולו מספר תקופת של שיעורי מס:
א. השבח שנצבר עד ליום 7/11/2001 ימוסה לפי המס השולי של הנישום
ב. השבח שנצבר מיום 7/11/2001 ועד 31/12/2011 ימוסה בשיעור מס של 20%
ג. השבח מיום 1/1/2012 ימוסה בשיעור מס של 25%
ד. 10% מס על המרכיב האינפלציוני עד ליום 31/12/1993
ראו גם: הנחיות מקצועיות לעורכי דין בעניין תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין

הערה:
חוק מס שבח - הידוע כ חוק מיסוי מקרקעין שבח ורכישה הינו מבין החוקים המורכבים והמסובכים ביותר. על כן - אופן יישומו נתמך בהוראות ביצוע רבות, בהנחיות פנימיות ובפסיקה ענפה. בשל כך ולאור נסיון מצטבר של שנים רבות בתחום, אתר זה מציע ארגז כלים מקצועיים המתמצת את מירב מערכת הכללים, החקיקה, הוראות השעה, הפסיקה הידועה, הוראות הביצוע והנחיות בצורת מחשבונים יחודיים על מנת להקל, לפשט ולחסוך זמן יקר לעורכי דין כאנשי המקצוע העוסקים בתחום, ראו: מחשבוני מיסוי מקרקעין. שימוש מושכל במידע ובמכלול המחשבונים המובאים באתר זה יכול לסייע בהמנעות ממלכודות מס מיותרות ולחסוך ללקוחותיכם סכומי כסף ניכרים. ייעוץ משפטי לעורכי דין בענייני מיסוי מקרקעין והתיקונים החדשים בחוק, לרבות סיוע בליווי עסקאות במקרקעין ו/או דיונים בהשגות ניתן לפנות לעורך דין טל שרון

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו