נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים
עיקרי חוק מיסוי מקרקעין שבח ורכישה תיקון מספר 78תיקון מספר 78 החל מיום 1/6/2014
חוק מיסוי מקרקעין שבח ורכישה
עיקרי השינויים:

הפחתת גובה המקדמה ברכישה מחברה ל -7.5% (במקום 15% אם הרכישה הייתה לפני 7.11.2001)

תשלום המקדמה לאחר ששולמו 40% מכספי התמורה או במועד להגשת הצהרה - לפי המאוחר (מטרת התיקון למנוע מצב בו בעת חתימת חוזה משולם יותר מ- 40% מהתמורה וזאת עוד לפני הגשת הצהרה + שומה עצמית).

דחיית מועד חובת תשלום המקדמה ברכישה מקבלן (מתשלום ב 40% מהתמורה ל- 80%)

ביטול הוראות המקדמה ברכישה מקבלן בקרקע של רשות מקרקעי ישראל

קביעת מועד קצוב למענה לבקשת הקטנת מקדמה (20 יום) ובהעדר מענה- קבלת הבקשה.

קביעת שלב בדיקה נוספת של מנהל המשרד בעת דחיית בקשה להקטנת מקדמה.

קביעת מקדמה גם לגבי מס רכישה בתנאים הבאים:
· תשלום המקדמה ע"ח מס שבח ע"י הרוכש
· תשלום מס הרכישה ע"פ השומה העצמית
· המנהל לא קבע שומת מס רכישה במשך 3 חודשים ממועד ההצהרה

הוראת שעה מיום 1/6/2014 ועד ליום 31/12/2017
על אף האמור בסעיף 15ב1 ו 2 לחוק מיסוי מקרקעין, במכירת דירת מגורים מזכה שסעיף 48ב2 לחוק מיסוי מקרקעין חל עליה ונעשתה בתקופה שמיום 1/6/2014 ועד ליום 31/12/2014 יהיה גובה המקדמה שווה לסכום המס בהתם להצהרת המוכר לפי סעיף 73א6.

ייעוץ משפטי לעורכי דין בענייני מיסוי מקרקעין והתיקון החדש לחוק ניתן לפנות לעורך דין טל שרון

ראו גם: תיקון מהותי בחוק מסוי מקרקעין - תיקון מספר 76

הערה:
חוק מס שבח - הידוע כ חוק מיסוי מקרקעין שבח ורכישה הינו מבין החוקים המורכבים והמסובכים ביותר. על כן - אופן יישומו נתמך בהוראות ביצוע רבות, בהנחיות פנימיות ובפסיקה ענפה. בשל כך ולאור נסיון מצטבר של שנים רבות בתחום, אתר זה מציע ארגז כלים מקצועיים המתמצת את מירב מערכת הכללים, החקיקה, הוראות השעה, הפסיקה הידועה, הוראות הביצוע והנחיות בצורת מחשבונים יחודיים על מנת להקל, לפשט ולחסוך זמן יקר לעורכי דין כאנשי המקצוע העוסקים בתחום, ראו: מחשבוני מיסוי מקרקעין. שימוש מושכל במידע ובמכלול המחשבונים המובאים באתר זה יכול לסייע בהמנעות ממלכודות מס מיותרות ולחסוך ללקוחותיכם סכומי כסף ניכרים. ייעוץ משפטי לעורכי דין בענייני מיסוי מקרקעין והתיקונים החדשים בחוק, לרבות סיוע בליווי עסקאות במקרקעין ו/או דיונים בהשגות ניתן לפנות לעורך דין טל שרון

האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו