נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים
חדשות לבעלי שלוש דירות ומעלה
שונתה הנוסחה ואושרו תקנות חוק מס ריבוי דירות

05 ינואר 2017
ז' טבת תשע"ז

ועדת הכספים אישרה את התקנות שהגיש שר האוצר הקובעות כללים למתן מענק לבעלי שלוש דירות ומעלה שימכרו את דירותיהם . כמו כן, אושר השינוי בנוסחא הקובעת את חישוב גובה המס.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני: "חוק מיסוי דירה שלישית הוא בעל השלכות קנייניות מרחיקות לכת על האזרחים וועדת הכספים תעקוב אחר יישומו והאם משיג את מטרתו המוצהרת; להגדיל את היצע הדירות. נוסח התקנות המעודכן שאישרנו מקל ומיטיב עם בעלי הדירות"

השינויים המרכזיים בתקנות שהוועדה הכניסה בלחצו של יו"ר הוועדה גפני הם:
 1. סכום המענק למי שימכור את דירתו השלישית יעלה מ- 75 אלף ₪ ל- 85 אלף ₪
 2. למי שברשותו דירת מגורים אחת שבה הוא מתגורר ועוד שתי דירות זולות יחסית ששוויין עד 1.15 מיליון ₪ יהיה זכאי אף הוא למענק אם ימכור אחת מדירותיו אלו, אף שלפי החוק, המס של דירה שלישית לא חל עליו.
 3. מקבל המענק יצטרך להתחייב בהצהרה כי אינו מתכוון לרכוש דירה נוספת במשך 4 שנים מיום קבלת המענק ולא 5 שנים כפי שהיה בנוסח התקנות המקורי שהגישו האוצר ורשות המיסים.
 4. מוכר שיקבל תצהיר של הקונה, שהוא מחוסר דיור או שהוא משפר דיור ובגין זה יזכה במענק, יידע את רשות המיסים על דבר ההצהרה וזו תבדוק אם הקונה אכן עונה על ההגדרות הללו. אם לאו, קרי הקונה הצהיר הצהרת שקר בין בזון בין בשגגה, רשות המיסים תטיל עליו את החבות בהחזר כספיי המענק. מדובר בשינוי חשוב מאוד לטובת הציבור, שכן לפי הנוסח המקורי של התקנות, היה על המוכר שמוכר את דירתו השלישית לוודא את טיב הקונה, אם הוא משקיע או מחוסר דיור או משפר דיור, דבר שהיה מקשה עליו מאוד בביצוע העסקה וכן היה יוצר סרבול על עסקאות נדל"ן במקרים אלו.
 5. המענק יינתן למי שיימכור את דירתו השלישית, הרביעית והחמישית, אך לא מעבר לזה.
 6. נקבע שתאריך התחילה של התקנות והצו, הקובע את הנוסחה לחישוב ערך הדירות, יהיה זהה לתאריך התחילה של החוק עצמו, החל מה- 1.1.17.


התנאים לקבלת המענק: המכירה צריכה להיות מה- 1.1.17 עד ל- 1.10.17. המכירה לא נעשתה ללא תמורה ולא לקרוב משפחה, וכמו כן, לא על פי סעיף 5ב' לחוק מקרקעין (שינוי ייעוד). הרוכש הינו חסר דיור או בעלים של דירה יחידה שהצהיר כי הוא משפר דיור אשר מתחייב למכור את הדירה הישנה תוך 18 חודשים מיום הקנייה. גובה המענק יהיה בגובה מס השבח או 85,000 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם, והמענק יינתן בלא יותר מ - 3 מכירות דירה.

במידה ומדובר במי בבעלותו שלוש דירות ומעלה, אך הוא פטור ממס ריבוי דירות, מאחר ודירות ההשקעה שבבעלותו הן עד שווי של 1,150,000 ₪, אזי המענק שלו במקרה של מכירת דירה יהיה בגובה של 15,000 ש"ח, או 50% ממס השבח, לפי הנמוך מביניהם. מקבל המענק לא קנה דירה מה - 16.12.16 ועד ל - 31.12.20 למעט אם רכש דירה שחל עליה מס רכישה לפי מדרגות של דירה יחידה. תהיינה שתי אפשרויות לקבלת המענק, לפי בחירת המוכר, בתשלום לחשבון הבנק לאחר תשלום מס השבח או לבקש שהמענק יהיה על חשבון מס השבח.

כמו כן, אישרה הוועדה שינוי במבנה הנוסחא הקובעת את גובה המס אותו ישלמו בעלי שלוש דירות ומעלה. התיקון בנוסחא נועד להבטיח כי ככל שהדירה ממוקמת באזור עם מדד כלכלי חברתי נמוך יותר עם מדד פריפריאליות נמוך יותר, כך הסכום הקובע לחיוב במס יהיה נמוך יותר.

קישורים רלוונטים:

 1. מדריך חוק מס ריבוי דירות - דירה שלישית ומעלה
 2. חישוב שווי הדירה לפי נוסחת החוק - הסכום הקובע לצורך מיסוי דירה שלישית ומעלה
 3. מחשבון גובה המס לתשלום לפי חוק מס ריבוי דירות
 4. מחשבון בדיקת כדאיות דירה שלישית ומעלה
 5. מחשבון פחת דירת מגורים מושכרת
 6. מחשבון שלושת מסלולי מיסוי שכ"ד
 7. מלכודת מס בדירת מגורים להשקעה
 8. מחשבון מס שבח לדירת מגורים - מס שבח מופחת לינאריות מטיבההאתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו