נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםתיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)[מס' 73]

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג 1963
תיקון מספר 73 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)
בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963 , בסעיף 49ב(1), הסיפה החל במילים "ואולם לעניין" – תימחק.

תיקון 73 אוזכר בסעיף 7 לחוק חוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך), התשע"ב– 2012. התקבל בכנסת ביום כ"ו בתמוז התשע"ב (16 ביולי 2012).

פרשנות תיקון 73 - עורך דין שרון טל
משמעות תיקון 73 - הכנסת אישרה בכך את ביטולו של תיקון 71 לחוק מיסוי מקרקעין בכל הקשור לשינוי סעיף 49ב(1). (בתיקון 71 נקבע כי מיום 1/1/2013 ועד ליום 1/1/2021 ניתן יהיה למכור דירת מגורים מזכה בפטור רק אחת ל - 8 שנים).לאור ביטול התיקון הרי שהמצב החוקי גם מיום 1/1/2013 ואילך יהיה כי ניתן לקבל פטור לפי הסעיף האמור אחת ל- 4 שנים.
 
הערה: חוק מס שבח - הידוע כחוק מיסוי מקרקעין שבח ורכישה הינו מבין החוקים המורכבים והמסובכים ביותר. על כן - אופן ישומו נתמך בהוראות ביצוע רבות, בהנחיות פנימיות ובבפסיקה ענפה. בשל כך ולאחר נסיון מצטבר של שנים רבות בתחום, פיתחתי ארגז כלים מקצועיים המתמצת את מירב מערכת הכללים, החקיקה, הוראות השעה, הפסיקה הידועה, הוראות הביצוע והנחיות בצורת מחשבונים יחודיים על מנת להקל, לפשט ולחסוך זמן יקר לך כאיש המקצוע העוסק בתחום קרי: מפקח, עורך דין, רואה חשבון , יועץ מס, שמאי מקרקעין וכדומה. לשרותך: מחשבון מס שבח  סימולטור מיסוי מקרקעין - תומך החלטה במציאת הפטור האופטימלי  מחשבון פריסת מס שבח - תכנון מס - בדיקת הקטנת החבות במס באמצעות פריסת מס שבח  פחת שבח מקרקעין - שימושי לכל נכס מקרקעין בר פחת  פחת שבח מקרקעין - דירת מגורים מושכרת  מחשבון פטור - זכויות בניה 49ז  מחשבון הלכת פלם  מחשבון איחוד וחלוקה - תשלומי איזון  מחשבון מס שבח גילום מלא  מחשבון זכויות בנייה - שווי קרקע למטר מבונה תמ"א 38 ועוד בכל מחשבונים אלו תוצאות החישוב מפורטות.
האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
מיסוי מקרקעין
מדריך תיקון 76
שכ"ט מינימלי במקרקעין
מחשבון מס רכישה
מס רכישה הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח מורחב
מס שבח הוראת השעה
מחשבון מס שבח גילום מלא
מחשבון פטור חד פעמי
סימולטור מס שבח בדיקת פטור
מחשבון קנסות מס שבח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון פריסת מס שבח
מחשבון פחת מקרקעין
מחשבון פחת דירה שהושכרה
מחשבון איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון היטל השבחה
ריבית פיגורים היטל השבחה
מחשבון תיאום מס רכוש
מחשבון יום הרכישה בניה עצמית
מחשבון היוון בניה רוויה
מסלולי מיסוי דירה מושכרת
מיסוי שכ"ד פטור מלא/חלקי
מחשבון פטור זכויות בניה 49ז
מחשבון הלכת בטאט 49ז
מחשבון הגנת הדייר מגורים
מחשבון הגנת הדייר בתי עסק
מחשבון ארנונה פיגורים
מחשבון ארנונה החזרים
מחשבון ריבוי תאומים
מחשבון תכנון משכנתא
טבלת מס רכישה
ביטול מס מכירה
הכל על משכנתא
מס שבח - טפסים
מס שבח - טלפונים
מיסוי מקרקעין קבלת קהל
חוק מיסוי מקרקעין
 
מחשבוני ריבית והצמדה
חישובי עסקים
מחשבוני נזיקין
מחשבוני חישובי שכר
מחשבוני דיני משפחה
מחשבוני מועדי דיונים
מחשבוני שכר טרחה ליטיגציה
מחשבוני הלוואות
חישובי פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו