נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטיים


www.Taxo.co.il
אתר המחשבונים המשפטיים
הותיק והמוביל בישראל
חדשות עדכונים משפטיים, כלכליים ופיננסים

 • הערכות ל 2018

  הפטורים החדשים החל משנת 2018 במכירת דירות מגורים
 • ביטוח אחריות מקצועית עורכי דין

  טבלת השוואה ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין 2018
 • שכר מינימום

  שכר מינמום החודשי הועלה ל 5,300 ש"ח, החל מיום 1/12/2017 וישתקף בתלוש שכר החל מינואר 2018
 • מדד המחירים - אינפלציה

  מדד המחירים לצרכן בגין חודש אוקטובר 2017 שפורסם ביום 15/11/2017 עלה ב 0.3 נקודות ל 100.6
 • הגנת הדייר - שכירות

  שיעורי דמי שכירות בדירות מוגנות לפי חוק הגנת הדייר - ללא שינוי החל מיום 1/11/2017 ועד ליום 31/10/2018
 • חוק פסיקת ריבית

  עודכנה ריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה עד ליום 31/12/2017 ריבית צמודה 1.0%
 • חוק פסיקת ריבית פיגורים

  עודכנה ריבית פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה עד ליום 31/12/2017 ריבית פיגורים 7.5%
 • פסיקת ריבית מטבע חוץ

  עודכנה הריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה עד ליום 31/09/2017 ריבית מטבע חוץ 2.335%
 • פסיקת ריבית שיקלית

  עודכנה הריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה עד ליום 31/12/2017 ריבית שיקלית 2.1%
 • מחשבון מיסוי מרובי דירות

  חישוב המס החל על מרובי דירות, בדיקת פטורים, שווי מתואם, שומה עצמית לצורך השגות ושומות
 • מס רכישה 2017

  ביום 17/01/2017 עודכן מחשבון מס רכישה
 • מחשבון מס דירה שלישית

  חישוב הסכום הקובע על פי הנוסחה החדשה בחוק ההסדרים - מיסוי ריבוי דירות מגורים
 • עדכון פטור חד פעמי

  ביום 17/01/2017 חל עדכון תאום סכומים לפי סעיף 49ה
 • טבלת מס רכישה היסטורי

  ביום 17/01/2017 עודכנה טבלת מס רכישה משנת המס 2006 ועד שנת המס 2018
 • הוצאות נסיעה לחו"ל

  עודכן מחשבון הוצאות נסיעה לחו"ל לשנת המס 2017
 • חלוקת כספי פנסיה בהליך גירושין

  עודכן סימולטור בדיקת חלוקת כספי פנסיה בהליך גירושן לשנת המס 2017
 • מס הכנסה

  עודכן מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2017
 • מידע מע"מ

  עודכנו סכומים ושיעורים מס ערך מוסף לשנת המס 2017
 • שכר ממוצע 2017

  התעדכן השכר הממוצע לפי סעיפים 1 ו 2 לחוק הביטוח הלאומי
 • שונתה הנוסחה ואושרו תקנות חוק מס ריבוי דירות לבעלי שלוש דירות ומעלה

 • מחשבון כדאיות דירה שלישית

  בדיקת כדאיות בעלי שלוש דירות ומעלה, בכמה צריך לעלות את שכ"ד כדי לשמור על תשואה חיובית בהתחשב בפחת ובחוק החדש החל מ 2017
 • מדריך מס מרובי דירות

  דוגמאות ותכנוני מס שונים למרובי דירות בגין חוק מס ריבוי דירות שנכנס לתוקף בשנת 2017
 • אגרת חברות

  עודכנה האגרה השנתית לרשם החברות - לשנת המס 2017
 • שכ"ט מינימלי במקרקעין

  עודכן מחשבון שכר טרחה מינימלי עבור עורך דין בעסקת מקרקעין לשנת 2017
 • שינוי מועד הצהרה

  על רכישה או מכירת זכות במקרקעין/פעולה באיגוד מקרקעין, החל מיום 1/01/2017
 • הגנת הדייר בתי עסק

  שיעורי ריבית דמי שכירות מירביים בתי עסק לפי חוק הגנת הדייר - ממשיכים לשלם כמו בשנה שעברה, המדד שלילי
 • צו הרחבה 2016

  עודכנו שיעורי הפרשות חובה מעסיק, עובד ופיצויים לפנסיה לפי צו הרחבה לשנת 2016 ולשנת 2017
 • תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין

  החל ממאי 2016 יקוצר זמן ההחזקה בשתי דירות בפטור ממס שבח
 • מיסוי דירות יוקרה

  חל עדכון בתקרת הפטור לדירות יוקרה על החלק שאין בו זכויות בניה שלא נוצלו
 • עדכון זכויות בניה

  ביום 18/01/2016 התעדכנה תקרת הפטור בעניין זכויות בניה לפי סעיף 49ז בתוקף עד 15/1/2017
 • תכנון מס שבח - פריסה

  עודכן מחשבון פריסת מס שבח - תכנון מס והפחתת החבות במס שבח לשנת המס 2017
 • עודכן שווי שימוש ברכב

  עודכנה טבלת שווי שימוש לחודש ברכב לפי קבוצת מחיר לשנת המס 2017
 • מס שבח עדכון טפסים

  עדכון בטפסי מס שבח מקרקעין לשנת המס 2017
 • הטבת מס למוכרי קרקע פרטית

  ועדת הכספים אישרה ביום 8/11/15 הטבה למוכרי קרקע פרטית לצורך הגדלת היצע הדירות מיום 1/1/2016 ועד ליום 31/12/2018
 • תיקון מספר 82 לחוק מיסוי מקרקעין

  ביטול המס האינפלציוני במיסוי מקרקעין והקלה בתחום הסכמי חלוקת עיזבון
 • עדכון מע"מ אוקטובר 2015

  החל מיום 1/10/2015 שיעור המע"מ יורד באחוז מ 18% ל 17%
 • עדכון דמי הבראה

  התעדכנו שיעורי דמי הבראה לשנת 2016 החל מחודש יולי
 • משמורת משותפת

  פסק דין מהותי לעניין משמורת משותפת של כבוד השופט שאול שוחט, בית משפט מחוזי תל אביב מיום 29.3.2015, קובע נוסחה חדשה לחישוב דמי מזונות במשמורת משותפת - חל שינוי משמעותי המקטין את גובה דמי המזונות
 • ריבית בנק ישראל

  נגידת בנק ישראל הורידה את הריבית ב 0.15 נקודות אחוז, החל מיום 26/02/2015 ריבית בנק ישראל 0.10% וריבית הפריים 1.60%
 • ריבית פיגורים חשכ"ל

  החל מיום 26/02/2015 עודכנה ריבית פיגורים החשב הכללי ל 8.10%
 • שיעור העברה בגרושין

  החל מיום 5/2/2015 כל פסק דין בהליך גירושין חייב לכלול את שיעור העברה לבני זוג המעוניינים בחלוקת הכספים והזכויות על פי חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
 • הלכה חדשה במזונות

  עודכן מחשבון מזונות לפי ההלכה החדשה (ינואר 2015) במחוזי לוד כבוד השופטות ורדה מרוז, מיכל נד"ב ומיכל ברנט, פסק הדין של בית המשפט המחוזי מהווה החלטה מנחה ומחייבת את בתי המשפט למשפחה (עמ"ש 25027-02-14)
 • שכר מינימום

  שכר מינמום החודשי יעלה ל 5,000 ש"ח, לפי הסכם שנחתם ביום 4/12/2014 בשלוש פעימות
 • עדכון מחשבון ארנונה

  עדכון מחשבון פיגור בתשלום ארנונה - התאמה לאוכלוסיות הזכאיות להנחות כגון: נכי צה"ל, נפגעי פעולות איבה, משפחות שכולות וקרטריונים נוספים של הרשויות המקומיות השונות.
 • עדכון הרשויות המקומיות

  חל עדכון בצו הרשויות המקומיות - ריבית הפרשי הצמדה על תשלומי חובה - ריבית פיגורים
 • תיקון 78 לחוק מיסוי מקרקעין

  עיקרי תיקון מס' 78 לחוק מיסוי מקרקעין + הוראת שעה חדשה החל מיום 1/6/2014
 • סימולטור לעורך דין מייצג

  עדכון סימולטור עבור עורך דין המייצג בעסקאות מכר דירת מגורים לפי תיקון 76, בדיקות זכאות לפטור במיסוי דירת מגורים - צעד אחר צעד
 • הנחיות מקצועיות 2014

  הנחיות מקצועיות בנושא מיסוי מקרקעין - הרפורמה במיסוי דירות מגורים - החל מיום 1/1/2014
 • טפסי מיסוי מקרקעין

  עדכון בטפסי מיסוי מקרקעין לשנת המס 2016
 • מיסוי שכ"ד

  זה הזמן לתכנן את אופן הדיווח לרשויות המס בעניין שכר דירה למגורים - בדקו איזה מסלול עדיף לכם מבין שלושת המסלולים
 • דוגמאות לתכנון מס

  רגע לפני סיום שנת המס 2013 - מיוחד לעורכי דין העוסקים במקרקעין דוגמאות תכנוני מס שימנעו מהלקוחות שלכם הפסדים ניכרים בעסקות דירות להשקעה
 • מיסוי זכויות תב"ע תמ"א

  חישוב החלק החייב במס בין זכויות תב"ע לבין זכויות מכח תמ"א 38 חישוב מפורט בשלושה שלבים, ניטרול זכויות תמ"א פרטיות, חישוב זכויות תמ"א שעוברות לקבלן, ניטרול זכויות מנוצלות בגין תב"ע וחישוב החלק היחסי שיהיה חייב במס
 • מס רכישה קרקעות

  החל מיום 1/8/2013: מס רכישה על מגרשים, קרקעות ונכסים שאינם דירות מגורים הועלה מ 5% ל 6%
 • מוקש מס חדש

  מידע חשוב לעורכי דין המייצגים מוכרים בעסקאות מקרקעין החל משנת המס 2013 התווסף מס יסף בגובה 2% לפי תיקון 195 לפקודת מס הכנסה
 • קנסות במקרקעין

  עודכן מחשבון קנסות אי דיווח פעולות במקרקעין עד ליום 15/1/2017
 • עודכנו קצבאות שארים

  ניתן לתכנן באופן עצמאי ובלתי תלוי, סכום ביטוח חיים רצוי - כדי ששאריך ימשיכו לחיות בכבוד - בהתחשב בעדכוני קצבאות ביטוח הלאומי
 • תכנון מס השכרת דירות

  מדריך הקלות במס על הכנסה משכר דירה למגורים
 • הארכת הוראת השעה

  לאחר התייעצות שנערכה עם היועץ המשפטי לממשלה ביום 18/12/2012 הוארכה הוראת השעה בחוק מיסוי מקרקעין הגדלת היצע דירות עד ליום 5/5/2013
 • בג"צ ייצוג במס שבח

  ביום 19/11/2012 בג"צ קבע שייצוג במס שבח ייעשה רק ע"י עורכי דין ואסר על רואי חשבון לייצג נישומים במס שבח
 • שכ"ט בתביעה ייצוגית

  כיצד יחושב שכ"ט עורך דין בתביעה ייצוגית
 • מס שבח 2012

  החל משנת המס 2012 - תיקון 72 - מיסוי שבח ראלי משולש - שלוש תקופות
 • מס שבח - תיקון מהותי

  חוק לשינוי חברתי כלכלי (תיקוני חקיקה)(מיסים) התשע"ב משנה את הכללים ומעלה את מס השבח החל מיום 1/1/2012
 • עדכון פגרת קיץ בית משפט

  חישוב מועדי הליכים בהתחשב בפגרת הקיץ ופגרת יום שישי באם יוצא כיום האחרון לפתיחת הליך. שימו לב! במקום המועדים הקודמים 15/7 עד 31/8 חל עדכון פגרת קיץ בית משפט מ 20/7 עד 3/9
 • תיקון מספר 71 לחוק מיסוי מקרקעין

  אושר סופית 1/8/2011: עוד חקיקה בנושא עידוד מכירת דירות להשקעה לטובת דירות מגורים
 • מס שבח גילום מלא

  שימו לב! בעריכת שומה בעסקאות תמ"א 38 על היזמים שמקבלים את זכויות הבניה בתמורה לבנייה יש לבצע גילום מס מלא לפי מחשבון מס שבח המיועד לכך - מעודכן לשנת המס 2016
 • שינוי מהותי בחוק דמי מחלה

  מיום 01/04/2011 חל שינוי מהותי באופן חישוב דמי מחלה
 • מחשבון תמ"א 38

  מחשבון זכויות בניה חישוב שווי קרקע למטר מבונה / חדר מבונה - לפי שיטת החילוץ לצורך שומת מס שבח
 • פריסת מס - נוהל חדש

  חל עדכון בהוראת ביצוע פריסת מס שבח מקרקעין המבטל הוראת ביצוע משנת 2008 - מיום 15/2/2011 חל נוהל חדש
 • מיסוי מקרקעין הוראת שעה 2011 - מידע

  הממשלה החליטה על מספר צעדים שיגדילו את היצע הדירות למגורים ובכך יסייעו להוזלת מחירי הדירות, להלן עיקרי החקיקה
 • מחשבון היטל השבחה

  חישוב מפורט של היטל השבחה - מתאים במיוחד לצורך בדיקת שומה, השגה ו/או הערכת שומת היטל השבחה לפני מימוש בעסקת מקרקעין
 • מחשבון הלכת פינץ

  חישוב מפורט להלכת השנים האבודות תוך אפשרות ליישום מקרים חריגים של שוברי שיוויון לפי הלכת פינץ והלכת זהר דפן
 • כתב תביעה תוך דקה

  מחולל לעו"ד המייצגים עובדים בתביעה מול מעסיקים - מייצר כתב תביעה אוטומטי מפורט ומוכן להגשה בתביעות שכיחות
 • מחשבון גירושין

  איזון אקטוארי של חלוקת נכסים פיננסים בין בני זוג עקב פירוד / גירושין איזון משאבי הזכויות הסוציאליות - קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל , פיצויים