נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחולל תצהירי עסקת מתנה במקרקעין
אשף ליצירת תצהירי עסקת מתנה במקרקעין לשימוש עורכי דין בלבד העוסקים במקרקעין!
 
למסמכים אחרונים שלך (חוזה מכר, ייפוי כוח, פרוטוקול מסירה וכו') לחץ כאן
מכל תצהירי מעברי מתנה, ניתן לייצר ייפוי כוח, פרוטוקול מסירה ומסמכים נוספים עם נתונים שהוקלדו
הנתונים האחרונים שיוקלדו, ישמרו במחשב שממנו בוצעה הפעולה (במחשבים ששומרים קוקיז)
שם עורך הדין המייצג יום עריכת התצהירים
חובה להקליד את שם עורך הדין המייצג בעסקה
 
פרטי מעבירי המתנה
שם משפחה ושם פרטי סוג הזיהוי מספר הזיהוי
 
סוג הנכס | קומה | מיקום | מספר חדרים
מס' חדרים קומה אחרונה קומה סוג הנכס
 
פרטי מקבלי המתנה
שם משפחה ושם פרטי סוג זיהוי מספר זיהוי
 
פרטי הדירה - כתובת, גוש, חלקה
היישוב בו ממקום הנכס רחוב מספר
 
גוש חלקה תת
 
תאור הצמדות וגודל במ"ר כמפורט בנסח
 
יצירת תצהירים בוורד - למי שוורד מותקן במחשב
האם ליצור קובץ וורד - Word
(למי שמותקן וורד של חברת מיקרוסופט במחשב)


דברי הסבר: מחולל תצהירי העברת נכס מקרקעין במתנה

העברת דירה במתנה
 • עסקת מתנה היא עסקה שחייבת בדיווח לרשויות כמו כל עסקת מכר.
 • חובה לרשום את שווי התמורה לצורך דיווח למיסוי מקרקעין.
 • המחולל מתאים רק למי שהדין במיסוי מקרקעין מגדיר אותו כקרוב.
 • המחולל מייצר בנוסף לחוזה מכר גם תצהירים כמספר המעברים וכמספר המקבלים.
 • מומלץ לקרוא מדריך העברת דירה במתנה.
 • שימו לב להסבר במאמר - אין סימטריה בהגדרת קרוב לעניין מס רכישה ומס שבח.


 • המחולל מפיק תצהירי העברת נכס מקרקעין במתנה - ללא תמורה באופן אוטומטי מהיר לשימוש עורכי דין ותיקים ומנוסים בעסקאות מקרקעין. טרם השימוש במחולל, מומלץ לקרוא מדריכים פרקטים בעסקאות מקרקעין.

  בשלב זה מדובר בגרסת בטא מתקדמת - נשמח לשמוע את הערותיכם. אחריות מילוי הפרטים והשימוש במחולל זה חלה על המשתמש בלבד. השירות ניתן ללא ייעוץ משפטי.  כלי עזר נוספים לעורכי דין העוסקים במקרקעין - ארגז כלים לעסקאות מכר מקרקעין

  צ'ק ליסט לעו"ד - רשימת משימות
  1. משימות לעו"ד בייצוג רכישת דירה מקבלן
  2. משימות לעו"ד בייצוג רכישת דירה יד שניה
  מחולל חוזים חכמים לעורכי דין - דירת מגורים
  1. חוזה מכר דירה
  2. חוזה מכר דירת גן
  3. חוזה מכר קוטג'
  4. חוזה מכר בית פרטי
  5. חוזה מכר פנטהאוז
  6. חוזה מכר דופלקס
  7. חוזה מכר טריפלקס
  מחוללי חוזי נכסי מקרקעין מסחריים
  1. חוזה מכר חנות
  2. חוזה מכר מרפאה
  3. חוזה מכר משרד
  4. חוזה מכר מחסן
  5. חוזה מכר דירת נופש
  מחוללי הסכמי שכ"ט במקרקעין
  1. הסכם שכ"ט מוכר
  2. הסכם שכ"ט רוכש
  העברה ללא תמורה
  1. תצהירי העברה ללא תמורה
  מחוללי ייפוי כוח במקרקעין
  1. ייפוי כוח לייצוג מוכר
  2. ייפוי כוח לייצוג רוכש
  3. ייפוי כוח בלתי חוזר מוכר
  4. ייפוי כוח בלתי חוזר רוכש
  5. ייפוי כוח לביטול הע"א
  מחולל פרוטוקול סיום עסקה במקרקעין
  1. פרוטוקול סיום עסקה

  תכנוני מיסוי מקרקעין - מס שבח ורכישה - ארנונה - שמאות מקרקעין והשבחה


  מחשבוני שכ"ט, מס רכישה, מס שבח, פחת, דירות יוקרה
  1. שכר טרחה מינימלי במקרקעין
  2. מחשבון מס רכישה
  3. מחשבון מס רכישה - הלכת פלם
  4. מחשבון מס שבח מקרקעין
  5. מחשבון מס שבח עם שמירת נתונים
  6. מס שבח דירות מגורים בלבד - לינאריות מיטיבה
  7. מס שבח עד 5/5/13 ה"ה
  8. מס שבח גילום מלא עסקת נטו
  9. מחשבון פחת על זכות בנכס מקרקעין
  10. קביעת יום הרכישה בבניה עצמית
  11. קביעת שווי הרכישה בדירות יוקרה

  תכנוני מס במקרקעין - פטור, פריסה
  1. תכנון מס סימולטור בדיקת פטור
  2. מחשבון פריסת מס שבח - 2020
  3. מחשבון פריסת מס שבח - 2019
  4. מחשבון פריסת מס שבח - 2018
  5. מחשבון פריסת מס שבח - 2017
  6. מחשבון פריסת מס שבח - 2016
  7. מחשבון פריסת מס שבח - 2015
  8. מחשבון פריסת מס שבח - 2014
  9. מחשבון פריסת מס שבח - 2013
  10. מחשבון פריסת מס שבח - 2012
  11. מחשבון פריסת מס שבח - 2011
  12. מחשבון פריסת מס שבח - 2010
  13. מחשבון פריסת מס שבח - 2009
  14. מחשבון פריסת מס שבח - 2008

  תכנוני מס - מיסוי שכר דירה ומרובי דירות
  1. מחשבון פחת על דירה מושכרת
  2. מחשבון הסכום הקובע לריבוי דירות
  3. מחשבון מס ריבוי דירות
  4. בדיקת כדאיות דירה שלישית ומעלה
  5. מחשבון שלושת מסלולי מיסוי שכ"ד
  6. מיסוי שכ"ד במסלול תקרת הפטור
  7. מלכודת מס בדירות להשקעה

  תכנוני מס - מיסוי זכויות בנייה
  1. מחשבון פטור חד פעמי - 49ה
  2. מחשבון פטור זכויות בניה - 49ז
  3. מיסוי תשלומי איזון איחוד וחלוקה
  4. מחשבון עסקת קומבינציה 49א.א.1
  5. שווי שירותי הבנייה מיסוי קומבינציה

  מחשבוני הגנת הדייר - שכירות מוגנת
  1. מחשבון שכירות מוגנת - דירות
  2. מחשבון שכירות מוגנת - בתי עסק

  מחשבוני עזר לשמאות במקרקעין
  1. מחשבון ריבוי תאומים למדד
  2. מחשבון שמאים - היטל השבחה
  1. תיאום מס רכוש למס שבח
  2. מחשבון שווי דירה עם זכויות 49ז
  3. מחשבון שווי זכויות בניה למכירה
  4. מחשבון זכויות בניה - תמ"א 38
  5. חילוץ בין זכויות תב"ע לתמ"א 38
  6. מחשבון היוון רשות מקרקעי ישראל
  7. מחשבון מדד תשומה בניה קבלנים
  8. מחשבון מחירי הדירות שמאים

  החזרים , פיגורים וקנסות אי דיווח
  1. מחשבון ארנונה החזר תשלומי יתר
  2. מחשבון החזר תשלומי ארנונה לפי סיווגים
  3. מחשבון החזר תשלומי ארנונה לפי תשלום יתר
  4. מחשבון פיגורים בגין חוב ארנונה
  5. מחשבון פיגורים היטל השבחה
  6. מחשבון קנסות מיסוי מקרקעין
  7. מחשבון קנס גרעון
  8. מחשבון ריבית פיגורים/זיכויים מסמ"ק
  9. מחשבון קנס איחור בתשלום מס רכישה או מס שבח

  כונס נכסים במכירת דירת מגורים
  1. מחשבון שכ"ט כונס נכסים בגין חוב משכנתא
  2. מחשבון שווי דירה בהליך כינוס - הלכת כובשי

  מחשבוני עזר בגין הפקעה לצרכי ציבור
  1. דברי הסבר בגין תחשיב פיצויי הצמדה
  2. מחשבון ריבית לא צמודה
  3. מחשבון ריבית צמודה בשיעור 1.5%
  4. מחשבון פסיקת ריבית
  5. מחשבון פסיקת ריבית בניכוי 2 נק לפי 8ב1


  מחוללי הסכמי שכירות נכסים מסחריים
  1. הסכם שכירות חנות
  2. הסכם שכירות קליניקה
  3. הסכם שכירות משרד
  4. הסכם שכירות מחסן
  5. הסכם שכירות אולם
  6. הסכם שכירות מבנה תעשייה
  7. הסכם שכירות בית מלאכה
  8. הסכם שכירות סטודיו
  9. הסכם שכירות מרתף

  מחוללי הסכמי שכירות דירות מגורים
  1. הסכם שכירות דירה
  2. הסכם שכירות דירת גן
  3. הסכם שכירות דירת גג
  4. הסכם שכירות יחידת דיור
  5. הסכם שכירות קוטג'
  6. הסכם שכירות בית פרטי
  7. הסכם שכירות פנטהאוז
  8. הסכם שכירות דופלקס
  9. הסכם שכירות טריפלקס

  מסמכים נלווים להסכמי שכירות - כתב ערבות ושטר חוב
  1. שטר חוב לשכירות נכס מקרקעין
  2. כתב ערבות לשכירות נכס מקרקעין


  מחוללי תביעת פינוי מושכר

  מחוללי שכר טרחה פינוי מושכר נכס פרטי
  1. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי דירה
  2. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי דירת גן
  3. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי דירת גג
  4. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי יחידת דיור
  5. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי קוטג'
  6. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי בית פרטי
  7. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי פנטהאוז
  8. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי דופלקס
  9. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי טריפלקס
  10. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי מרתף

  מחוללי שכר טרחה פינוי מושכר נכס מסחרי
  1. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי חנות
  2. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי קליניקה
  3. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי משרד
  4. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי מחסן
  5. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי אולם
  6. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי מבנה תעשייה
  7. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי בית מלאכה
  8. הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי סטודיו

  מחוללי מכתב התראה לפינוי מושכר | מחוללי ייפוי כוח
  1. ייפוי כוח לייצוג בפינוי מושכר
  2. מכתב התראה לפני תביעה לפינוי מושכר

  מחוללי כתב תביעה פינוי מושכר נכס פרטי
  1. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי דירה
  2. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי דירת גן
  3. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי דירת גג
  4. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי יחידת דיור
  5. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי קוטג'
  6. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי בית פרטי
  7. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי פנטהאוז
  8. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי דופלקס
  9. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי טריפלקס
  10. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי מרתף

  מחוללי כתב תביעה פינוי מושכר נכס מסחרי
  1. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי חנות
  2. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי קליניקה
  3. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי משרד
  4. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי מחסן
  5. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי אולם
  6. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי מבנה תעשייה
  7. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי בית מלאכה
  8. כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי סטודיו

  מחוללי תצהיר לפינוי מושכר| פסק דין בהעדר | פסיקתא
  1. תצהיר לפינוי מושכר
  2. בקשה לפסק דין בהעדר הגנה
  3. פסיקתא להחזר הוצאות שכ"ט ואגרת משפט

  שימו לב! נכון להיום כל מחוללי המקרקעין ניתנים היום לכל עורך דין המצטרף כמנוי ללא תוספת תשלום מהמחירון הקיים.  האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.

  הכנה לבחינות לשכת עורכי הדין בישראל


  © All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - טלטק מערכות פיתוח