נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
עיקרי בדיקות ומשימות שעו"ד מבצע בייצוג רוכש דירת מגורים
צ'ק ליסט לעורך דין - צעד אחר צעד בייצוג רוכשי דירת מגורים
 
רשימת משימות ובדיקות בייצוג רוכש דירת מגורים מתחלקת לשלבים הבאים (מעל 110 משימות):
 1. פגישה עם הלקוח (15 משימות).
 2. בדיקות משפטיות מקדמיות (12 משימות).
 3. מו"מ על חוזה המכר ובדיקות משפטיות נוספות (37 משימות).
 4. יום החתימה (24 משימות).
 5. לאחר החתימה ועד המסירה (10 משימות).
 6. מסירת החזקה (6 משימות).
 7. רישום הנכס על שם הלקוח ופעולות לאחר הרישום (9 משימות).
 
שם הלקוח
 


לרשימה המלאה - מעל 110 משימות ובדיקות - יש להצטרף כמנוידברי הסבר: צ'ק ליסט לעורך דין המייצג רוכש דירת מגורים (שאינה מקבלן או בשלבי בנייה או דירה חדשה שנמצאת בפרויקט תמ"א 38)

רשימת משימות ובדיקות בייצוג רוכש דירת מגורים מתחלקת לשלבים הבאים (מעל 110 משימות):
 1. פגישה עם הלקוח (15 משימות).
 2. בדיקות משפטיות מקדמיות (12 משימות).
 3. מו"מ על חוזה המכר ובדיקות משפטיות נוספות (37 משימות).
 4. יום החתימה (24 משימות).
 5. לאחר החתימה ועד המסירה (10 משימות).
 6. מסירת החזקה (6 משימות).
 7. רישום הנכס על שם הלקוח ופעולות לאחר הרישום (9 משימות).
בתוך כל שלב קיימים מספר שלבי ביניים, מעל 110 בדיקות ומשימות שעל עורך דין מקצועי בייצוג רוכש דירת מגורים לבצע. שים לב! שהצ'ק ליסט אינו מיועד לדירה הנרכשת מקבלן או מקבוצת רכישה או דירה חדשה בפרויקט תמ"א 38 או רכישה מכונס נכסים/מנהל עזבון/אופוטרופוס - לרשימת משימות לעורך דין בייצוג רכישת דירה חדשה מקבלן - לחץ כאן. עבודה צמודה מול רשימת המשימות יכולה לייעל למשרדך את העבודה, ולהגן על זכויות הלקוח.

בעניין הבדיקות שעל עורך הדין לבצע בייצוג רוכשים ראו דברי כבוד השופט אורן שוורץ (ת"א 2537-09 עוזיאל ואח' נ' צור) - "בדיוק בנקודת שיווי משקל זו, בה צד להוט לביצוע העסקה, על עורך הדין להאיר את עיניו של הלקוח לביצוע בדיקות הכרחיות, כתנאי לעריכת עסקה במקרקעין. במקרה הצורך, על עורך הדין להציב בפני הלקוח הלהוט תמרור: עצור!"כלי עזר נוספים לעורכי דין העוסקים במקרקעין - ארגז כלים לעסקאות מכר מקרקעין

צ'ק ליסט לעו"ד - רשימת משימות
 1. משימות לעו"ד בייצוג רכישת דירה מקבלן
 2. משימות לעו"ד בייצוג רכישת דירה יד שניה
חוזים חכמים לעורכי דין - דירת מגורים
 1. מחולל חוזה מכר דירה
 2. מחולל חוזה מכר דירת גן
 3. מחולל חוזה מכר קוטג'
 4. מחולל חוזה מכר בית פרטי
 5. מחולל חוזה מכר פנטהאוז
 6. מחולל חוזה מכר דופלקס
 7. מחולל חוזה מכר טריפלקס
מחוללי חוזי נכסי מקרקעין מסחריים
 1. מחולל חוזה מכר חנות
 2. מחולל חוזה מכר מרפאה
 3. מחולל חוזה מכר משרד
 4. מחולל חוזה מכר מחסן
 5. מחולל חוזה מכר דירת נופש
מחוללי הסכמי שכ"ט במקרקעין
 1. מחולל הסכם שכ"ט מוכר
 2. מחולל הסכם שכ"ט רוכש
מחולל העברה ללא תמורה
 1. מחולל תצהירי העברה ללא תמורה
מחוללי ייפוי כוח במקרקעין
 1. מחולל ייפוי כוח לייצוג מוכר
 2. מחולל ייפוי כוח לייצוג רוכש
 3. מחולל ייפוי כוח בלתי חוזר מוכר
 4. מחולל ייפוי כוח בלתי חוזר רוכש
 5. מחולל ייפוי כוח לביטול הע"א
מחולל פרוטוקול סיום עסקה במקרקעין
 1. מחולל פרוטוקול סיום עסקה

תכנוני מיסוי מקרקעין - מס שבח ורכישה - ארנונה - שמאות מקרקעין והשבחה


מחשבוני שכ"ט, מס רכישה, מס שבח, פחת, דירות יוקרה
 1. שכר טרחה מינימלי במקרקעין
 2. מחשבון מס רכישה
 3. מחשבון מס רכישה - הלכת פלם
 4. מחשבון מס שבח מקרקעין
 5. מחשבון מס שבח עם שמירת נתונים
 6. מס שבח דירות מגורים בלבד - לינאריות מיטיבה
 7. מס שבח עד 5/5/13 ה"ה
 8. מס שבח גילום מלא עסקת נטו
 9. מחשבון פחת על זכות בנכס מקרקעין
 10. קביעת יום הרכישה בבניה עצמית
 11. קביעת שווי הרכישה בדירות יוקרה

תכנוני מס במקרקעין - פטור, פריסה
 1. תכנון מס סימולטור בדיקת פטור
 2. מחשבון פריסת מס שבח - 2020
 3. מחשבון פריסת מס שבח - 2019
 4. מחשבון פריסת מס שבח - 2018
 5. מחשבון פריסת מס שבח - 2017
 6. מחשבון פריסת מס שבח - 2016
 7. מחשבון פריסת מס שבח - 2015
 8. מחשבון פריסת מס שבח - 2014
 9. מחשבון פריסת מס שבח - 2013
 10. מחשבון פריסת מס שבח - 2012
 11. מחשבון פריסת מס שבח - 2011
 12. מחשבון פריסת מס שבח - 2010
 13. מחשבון פריסת מס שבח - 2009
 14. מחשבון פריסת מס שבח - 2008

תכנוני מס - מיסוי שכר דירה ומרובי דירות
 1. מחשבון פחת על דירה מושכרת
 2. מחשבון הסכום הקובע לריבוי דירות
 3. מחשבון מס ריבוי דירות
 4. בדיקת כדאיות דירה שלישית ומעלה
 5. מחשבון שלושת מסלולי מיסוי שכ"ד
 6. מיסוי שכ"ד במסלול תקרת הפטור
 7. מלכודת מס בדירות להשקעה

תכנוני מס - מיסוי זכויות בנייה
 1. מחשבון פטור חד פעמי - 49ה
 2. מחשבון פטור זכויות בניה - 49ז
 3. מיסוי תשלומי איזון איחוד וחלוקה
 4. מחשבון עסקת קומבינציה 49א.א.1
 5. שווי שירותי הבנייה מיסוי קומבינציה

מחשבוני הגנת הדייר - שכירות מוגנת
 1. מחשבון שכירות מוגנת - דירות
 2. מחשבון שכירות מוגנת - בתי עסק

מחשבוני עזר לשמאות במקרקעין
 1. מחשבון ריבוי תאומים למדד
 2. מחשבון שמאים - היטל השבחה
 1. תיאום מס רכוש למס שבח
 2. מחשבון שווי דירה עם זכויות 49ז
 3. מחשבון שווי זכויות בניה למכירה
 4. מחשבון זכויות בניה - תמ"א 38
 5. חילוץ בין זכויות תב"ע לתמ"א 38
 6. מחשבון היוון רשות מקרקעי ישראל
 7. מחשבון מדד תשומה בניה קבלנים
 8. מחשבון מחירי הדירות שמאים

החזרים , פיגורים וקנסות אי דיווח
 1. מחשבון ארנונה החזר תשלומי יתר
 2. מחשבון החזר תשלומי ארנונה לפי סיווגים
 3. מחשבון החזר תשלומי ארנונה לפי תשלום יתר
 4. מחשבון פיגורים בגין חוב ארנונה
 5. מחשבון פיגורים היטל השבחה
 6. מחשבון קנסות מיסוי מקרקעין
 7. מחשבון קנס גרעון
 8. מחשבון ריבית פיגורים/זיכויים מסמ"ק
 9. מחשבון קנס איחור בתשלום מס רכישה או מס שבח

כונס נכסים במכירת דירת מגורים
 1. מחשבון שכ"ט כונס נכסים בגין חוב משכנתא
 2. מחשבון שווי דירה בהליך כינוס - הלכת כובשי

מחשבוני עזר בגין הפקעה לצרכי ציבור
 1. דברי הסבר בגין תחשיב פיצויי הצמדה
 2. מחשבון ריבית לא צמודה
 3. מחשבון ריבית צמודה בשיעור 1.5%
 4. מחשבון פסיקת ריבית
 5. מחשבון פסיקת ריבית בניכוי 2 נק לפי 8ב1


מחוללי הסכמי שכירות נכסים מסחריים
 1. מחולל הסכם שכירות חנות
 2. מחולל הסכם שכירות קליניקה
 3. מחולל הסכם שכירות משרד
 4. מחולל הסכם שכירות מחסן
 5. מחולל הסכם שכירות אולם
 6. מחולל הסכם שכירות מבנה תעשייה
 7. מחולל הסכם שכירות בית מלאכה
 8. מחולל הסכם שכירות סטודיו
 9. מחולל הסכם שכירות מרתף

מחוללי הסכמי שכירות דירות מגורים
 1. מחולל הסכם שכירות דירה
 2. מחולל הסכם שכירות דירת גן
 3. מחולל הסכם שכירות דירת גג
 4. מחולל הסכם שכירות יחידת דיור
 5. מחולל הסכם שכירות קוטג'
 6. מחולל הסכם שכירות בית פרטי
 7. מחולל הסכם שכירות פנטהאוז
 8. מחולל הסכם שכירות דופלקס
 9. מחולל הסכם שכירות טריפלקס

מסמכים נלווים להסכמי שכירות - כתב ערבות ושטר חוב
 1. מחולל שטר חוב לשכירות נכס מקרקעין
 2. מחולל כתב ערבות לשכירות נכס מקרקעין


מחוללי תביעת פינוי מושכר

מחוללי שכר טרחה פינוי מושכר נכס פרטי
 1. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי דירה
 2. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי דירת גן
 3. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי דירת גג
 4. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי יחידת דיור
 5. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי קוטג'
 6. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי בית פרטי
 7. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי פנטהאוז
 8. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי דופלקס
 9. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי טריפלקס
 10. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי מרתף

מחוללי שכר טרחה פינוי מושכר נכס מסחרי
 1. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי חנות
 2. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי קליניקה
 3. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי משרד
 4. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי מחסן
 5. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי אולם
 6. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי מבנה תעשייה
 7. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי בית מלאכה
 8. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי סטודיו

מחוללי מכתב התראה לפינוי מושכר | מחוללי ייפוי כוח
 1. מחולל ייפוי כוח לייצוג בפינוי מושכר
 2. מחולל מכתב התראה לפני תביעה לפינוי מושכר

מחוללי כתב תביעה פינוי מושכר נכס פרטי
 1. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי דירה
 2. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי דירת גן
 3. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי דירת גג
 4. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי יחידת דיור
 5. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי קוטג'
 6. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי בית פרטי
 7. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי פנטהאוז
 8. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי דופלקס
 9. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי טריפלקס
 10. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי מרתף

מחוללי כתב תביעה פינוי מושכר נכס מסחרי
 1. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי חנות
 2. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי קליניקה
 3. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי משרד
 4. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי מחסן
 5. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי אולם
 6. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי מבנה תעשייה
 7. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי בית מלאכה
 8. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי סטודיו

מחוללי תצהיר לפינוי מושכר| פסק דין בהעדר | פסיקתא
 1. מחולל תצהיר לפינוי מושכר
 2. מחולל בקשה לפסק דין בהעדר הגנה
 3. מחולל פסיקתא להחזר הוצאות שכ"ט ואגרת משפט

שימו לב! נכון להיום כל מחוללי המקרקעין ניתנים היום לכל עורך דין המצטרף כמנוי ללא תוספת תשלום מהמחירון הקיים.האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו