נגישות:          
    רקע:                  

טקסו - מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחולל חוזה שכר טרחת עורך דין בייצוג רכישת נכס מקרקעין
למסמכים אחרונים שלך (חוזה מכר, שכ"ט, ייפוי כוח, פרוטוקול מסירה וכו') לחץ כאן
מכל חוזה שכ"ט שהופק, ניתן לייצר חוזה מכר ומסמכים נוספים עם נתונים שהוקלדו
הנתונים האחרונים שיוקלדו, ישמרו במחשב שממנו בוצעה הפעולה (במחשבים ששומרים קוקיז)
יום עריכת ההסכם מקום החתימה
 
שם עורך הדין המייצג את הקונה/ים כתובת המשרד טלפון עוה"ד
חובה להקליד שם פרטי ושם משפחה של עורך הדין המייצג את הקונה/ים
 
פרטי הקונים
מספר הזיהוי סוג הזיהוי שם משפחה ושם פרטי
 
קונים: מען למכתבים, טלפון ומייל
מען הקונה למכתבים טלפון מייל
 
סוג הנכס
 
היישוב בו ממקום הנכס רחוב מספר
 
גוש חלקה תת
 
שכ"ט מקדמה לבדיקות משפטיות שיעור שכר הטרחה שווי הרכישה
 
פרטי הסכמות נוספות:
 
יצירת חוזה שכ"ט עו"ד בוורד - למי שוורד מותקן במחשב
האם ליצור קובץ וורד - Word
(למי שמותקן וורד של חברת מיקרוסופט במחשב)


דברי הסבר: מחולל חוזה שכ"ט עו"ד בייצוג רכישת נכס מקרקעין

בייצוג חברה בע"מ יש להחתים גם את מורשה החתימה מטעם החברה באופן אישי (בכפוף להצגת פרוטוקול מורשה חתימה) תוך מילוי פרטיו האישיים: שם פרטי משפחה ות.ז.


כלי עזר נוספים לעורכי דין העוסקים במקרקעין - ארגז כלים לעסקאות מכר מקרקעין

צ'ק ליסט לעו"ד - רשימת משימות
 1. משימות לעו"ד בייצוג רכישת דירה מקבלן
 2. משימות לעו"ד בייצוג רכישת דירה יד שניה
חוזים חכמים לעורכי דין - דירת מגורים
 1. מחולל חוזה מכר דירה
 2. מחולל חוזה מכר דירת גן
 3. מחולל חוזה מכר קוטג'
 4. מחולל חוזה מכר בית פרטי
 5. מחולל חוזה מכר פנטהאוז
 6. מחולל חוזה מכר דופלקס
 7. מחולל חוזה מכר טריפלקס
מחוללי חוזי נכסי מקרקעין מסחריים
 1. מחולל חוזה מכר חנות
 2. מחולל חוזה מכר מרפאה
 3. מחולל חוזה מכר משרד
 4. מחולל חוזה מכר מחסן
 5. מחולל חוזה מכר דירת נופש
מחוללי הסכמי שכ"ט במקרקעין
 1. מחולל הסכם שכ"ט מוכר
 2. מחולל הסכם שכ"ט רוכש
מחולל העברה ללא תמורה
 1. מחולל תצהירי העברה ללא תמורה
מחוללי ייפוי כוח במקרקעין
 1. מחולל ייפוי כוח לייצוג מוכר
 2. מחולל ייפוי כוח לייצוג רוכש
 3. מחולל ייפוי כוח בלתי חוזר מוכר
 4. מחולל ייפוי כוח בלתי חוזר רוכש
 5. מחולל ייפוי כוח לביטול הע"א
מחולל פרוטוקול סיום עסקה במקרקעין
 1. מחולל פרוטוקול סיום עסקה

תכנוני מיסוי מקרקעין - מס שבח ורכישה - ארנונה - שמאות מקרקעין והשבחה


מחשבוני שכ"ט, מס רכישה, מס שבח, פחת, דירות יוקרה
 1. שכר טרחה מינימלי במקרקעין
 2. מחשבון מס רכישה
 3. מחשבון מס רכישה - הלכת פלם
 4. מחשבון מס שבח מקרקעין
 5. מחשבון מס שבח עם שמירת נתונים
 6. מס שבח דירות מגורים בלבד - לינאריות מיטיבה
 7. מס שבח עד 5/5/13 ה"ה
 8. מס שבח גילום מלא עסקת נטו
 9. מחשבון פחת על זכות בנכס מקרקעין
 10. קביעת יום הרכישה בבניה עצמית
 11. קביעת שווי הרכישה בדירות יוקרה

תכנוני מס במקרקעין - פטור, פריסה
 1. תכנון מס סימולטור בדיקת פטור
 2. מחשבון פריסת מס שבח - 2020
 3. מחשבון פריסת מס שבח - 2019
 4. מחשבון פריסת מס שבח - 2018
 5. מחשבון פריסת מס שבח - 2017
 6. מחשבון פריסת מס שבח - 2016
 7. מחשבון פריסת מס שבח - 2015
 8. מחשבון פריסת מס שבח - 2014
 9. מחשבון פריסת מס שבח - 2013
 10. מחשבון פריסת מס שבח - 2012
 11. מחשבון פריסת מס שבח - 2011
 12. מחשבון פריסת מס שבח - 2010
 13. מחשבון פריסת מס שבח - 2009
 14. מחשבון פריסת מס שבח - 2008

תכנוני מס - מיסוי שכר דירה ומרובי דירות
 1. מחשבון פחת על דירה מושכרת
 2. מחשבון הסכום הקובע לריבוי דירות
 3. מחשבון מס ריבוי דירות
 4. בדיקת כדאיות דירה שלישית ומעלה
 5. מחשבון שלושת מסלולי מיסוי שכ"ד
 6. מיסוי שכ"ד במסלול תקרת הפטור
 7. מלכודת מס בדירות להשקעה

תכנוני מס - מיסוי זכויות בנייה
 1. מחשבון פטור חד פעמי - 49ה
 2. מחשבון פטור זכויות בניה - 49ז
 3. מיסוי תשלומי איזון איחוד וחלוקה
 4. מחשבון עסקת קומבינציה 49א.א.1
 5. שווי שירותי הבנייה מיסוי קומבינציה

מחשבוני הגנת הדייר - שכירות מוגנת
 1. מחשבון שכירות מוגנת - דירות
 2. מחשבון שכירות מוגנת - בתי עסק

מחשבוני עזר לשמאות במקרקעין
 1. מחשבון ריבוי תאומים למדד
 2. מחשבון שמאים - היטל השבחה
 1. תיאום מס רכוש למס שבח
 2. מחשבון שווי דירה עם זכויות 49ז
 3. מחשבון שווי זכויות בניה למכירה
 4. מחשבון זכויות בניה - תמ"א 38
 5. חילוץ בין זכויות תב"ע לתמ"א 38
 6. מחשבון היוון רשות מקרקעי ישראל
 7. מחשבון מדד תשומה בניה קבלנים
 8. מחשבון מחירי הדירות שמאים

החזרים , פיגורים וקנסות אי דיווח
 1. מחשבון ארנונה החזר תשלומי יתר
 2. מחשבון החזר תשלומי ארנונה לפי סיווגים
 3. מחשבון החזר תשלומי ארנונה לפי תשלום יתר
 4. מחשבון פיגורים בגין חוב ארנונה
 5. מחשבון פיגורים היטל השבחה
 6. מחשבון קנסות מיסוי מקרקעין
 7. מחשבון קנס גרעון
 8. מחשבון ריבית פיגורים/זיכויים מסמ"ק
 9. מחשבון קנס איחור בתשלום מס רכישה או מס שבח

כונס נכסים במכירת דירת מגורים
 1. מחשבון שכ"ט כונס נכסים בגין חוב משכנתא
 2. מחשבון שווי דירה בהליך כינוס - הלכת כובשי

מחשבוני עזר בגין הפקעה לצרכי ציבור
 1. דברי הסבר בגין תחשיב פיצויי הצמדה
 2. מחשבון ריבית לא צמודה
 3. מחשבון ריבית צמודה בשיעור 1.5%
 4. מחשבון פסיקת ריבית
 5. מחשבון פסיקת ריבית בניכוי 2 נק לפי 8ב1


מחוללי הסכמי שכירות נכסים מסחריים
 1. מחולל הסכם שכירות חנות
 2. מחולל הסכם שכירות קליניקה
 3. מחולל הסכם שכירות משרד
 4. מחולל הסכם שכירות מחסן
 5. מחולל הסכם שכירות אולם
 6. מחולל הסכם שכירות מבנה תעשייה
 7. מחולל הסכם שכירות בית מלאכה
 8. מחולל הסכם שכירות סטודיו
 9. מחולל הסכם שכירות מרתף

מחוללי הסכמי שכירות דירות מגורים
 1. מחולל הסכם שכירות דירה
 2. מחולל הסכם שכירות דירת גן
 3. מחולל הסכם שכירות דירת גג
 4. מחולל הסכם שכירות יחידת דיור
 5. מחולל הסכם שכירות קוטג'
 6. מחולל הסכם שכירות בית פרטי
 7. מחולל הסכם שכירות פנטהאוז
 8. מחולל הסכם שכירות דופלקס
 9. מחולל הסכם שכירות טריפלקס

מסמכים נלווים להסכמי שכירות - כתב ערבות ושטר חוב
 1. מחולל שטר חוב לשכירות נכס מקרקעין
 2. מחולל כתב ערבות לשכירות נכס מקרקעין


מחוללי תביעת פינוי מושכר

מחוללי שכר טרחה פינוי מושכר נכס פרטי
 1. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי דירה
 2. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי דירת גן
 3. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי דירת גג
 4. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי יחידת דיור
 5. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי קוטג'
 6. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי בית פרטי
 7. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי פנטהאוז
 8. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי דופלקס
 9. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי טריפלקס
 10. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי מרתף

מחוללי שכר טרחה פינוי מושכר נכס מסחרי
 1. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי חנות
 2. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי קליניקה
 3. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי משרד
 4. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי מחסן
 5. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי אולם
 6. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי מבנה תעשייה
 7. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי בית מלאכה
 8. מחולל הסכם שכר טרחה לייצוג בתביעת פינוי סטודיו

מחוללי מכתב התראה לפינוי מושכר | מחוללי ייפוי כוח
 1. מחולל ייפוי כוח לייצוג בפינוי מושכר
 2. מחולל מכתב התראה לפני תביעה לפינוי מושכר

מחוללי כתב תביעה פינוי מושכר נכס פרטי
 1. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי דירה
 2. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי דירת גן
 3. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי דירת גג
 4. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי יחידת דיור
 5. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי קוטג'
 6. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי בית פרטי
 7. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי פנטהאוז
 8. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי דופלקס
 9. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי טריפלקס
 10. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי מרתף

מחוללי כתב תביעה פינוי מושכר נכס מסחרי
 1. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי חנות
 2. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי קליניקה
 3. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי משרד
 4. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי מחסן
 5. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי אולם
 6. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי מבנה תעשייה
 7. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי בית מלאכה
 8. מחולל כתב תביעה לייצוג בתביעת פינוי סטודיו

מחוללי תצהיר לפינוי מושכר| פסק דין בהעדר | פסיקתא
 1. מחולל תצהיר לפינוי מושכר
 2. מחולל בקשה לפסק דין בהעדר הגנה
 3. מחולל פסיקתא להחזר הוצאות שכ"ט ואגרת משפט

שימו לב! נכון להיום כל מחוללי המקרקעין ניתנים היום לכל עורך דין המצטרף כמנוי ללא תוספת תשלום מהמחירון הקיים.


המחולל מפיק חוזה שכר טרחת עורך דין המייצג רוכשים בעסקאות מקרקעין באופן אוטומטי מהיר לשימוש עורכי דין בעסקאות מקרקעין. טרם השימוש במחולל, מומלץ לקרוא את המאמר תכנוני מס במכירת דירה ומדריכים פרקטים בעסקאות מקרקעין. אחריות מילוי הפרטים והשימוש במחולל זה חלה על המשתמש בלבד. השירות ניתן ללא ייעוץ משפטי.


האתר פותח ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית ב www.Taxo.co.il (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון, בוררים, מגשרים). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.


© All Right Reserved Copyrights - כל הזכויות שמורות לעורך דין שרון טל  שיווק והפצה - זולו