חדשות ועדכונים
 • מדד המחירים - אינפלציה

  מדד המחירים לצרכן בגין חודש מאי 2022 שפורסם ביום 15/06/2022 עלה ב 0.6 נקודות
 • ריבית בנק ישראל

  ביום 23/05/2022 בנק ישראל העלה את הריבית ב 0.4 נקודות אחוז, ריבית בנק ישראל 0.75% וריבית הפריים 2.25%
 • ריבית בנק ישראל

  ביום 11/4/2022 בנק ישראל העלה את הריבית ב 0.25 נקודות אחוז, ריבית בנק ישראל 0.35% וריבית הפריים 1.85%
 • חוק פסיקת ריבית

  עודכנה ריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה עד ליום 30/06/2022 ריבית צמודה 1%
 • חוק פסיקת ריבית פיגורים

  עודכנה ריבית פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה עד ליום 30/06/2022 ריבית פיגורים 7.5%
 • פסיקת ריבית מטבע חוץ

  עודכנה הריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה עד ליום 30/06/2022 ריבית מטבע חוץ 1.96686%
 • פסיקת ריבית שיקלית

  עודכנה הריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה עד ליום 30/06/2022 ריבית שיקלית 2.3%
 • דו"ח איזון אקטוארי

  עודכן מחולל דו"ח איזון אקטוארי בין בני זוג בהליך גירושין לשנת המס 2022
 • סימולטור פנסיוני

  עודכן סימולטור בדיקת חלופות שונות לחלוקת כספי הפנסיה בין בני הזוג בהליך גירושין לשנת המס 2022
 • מס הכנסה

  עודכן מחשבון מס הכנסה לשנת המס 2022
 • תכנון מס שבח - פריסה

  עודכן מחשבון פריסת מס שבח - תכנון מס והפחתת החבות במס שבח לשנת המס 2022
 • הסכם גירושין

  חל עדכון במחולל הסכם גירושין בגין אפשרות לאיזון נכסי קריירה ובמס הכנסה מברוטו לנטו בדמי מזונות לשנת המס 2022
 • הפחתת מזונות

  עודכן מחשבון בדיקת שחיקת שכר לצורך הפחתת דמי מזונות לשנת המס 2022
 • שכ"ט מינימלי במקרקעין

  עודכן מחשבון שכר טרחה מינימלי עבור עורך דין בעסקת מקרקעין לשנת 2022
 • הוצאות נסיעה לחו"ל

  עודכן מחשבון הוצאות נסיעה לחו"ל לשנת המס 2022
 • מיסוי דירות יוקרה

  חל עדכון בתקרת הפטור לדירות יוקרה על החלק שאין בו זכויות בניה שלא נוצלו לשנת המס 2022
 • דיבידנד או משיכת שכר

  מחשבון תכנון מס - שילוב בין דיבידנד לשכר, התחשבות בהפרשות סוציאליות 2022
 • מס רכישה 2022

  ביום 16/01/2022 עודכן מחשבון מס רכישה לשנת המס 2022
 • טבלת מס רכישה

  ביום 16/01/2022 עודכנה טבלת מס רכישה משנת המס 2006 ועד סוף שנת המס 2022
 • עדכון פטור חד פעמי

  ביום 16/01/2022 חל עדכון תאום סכומים לפי סעיף 49ה - בדיקת פטור חד פעמי במכירת שתי דירות מגורים
 • עדכון זכויות בניה

  התעדכנה תקרת הפטור בעניין זכויות בניה לפי סעיף 49ז בתוקף עד 15/1/2023
 • קנסות במקרקעין

  עודכן מחשבון קנסות אי דיווח פעולות במקרקעין עד ליום 15/1/2023
 • מע"מ 2022

  עודכנו סכומים ושיעורים מס ערך מוסף לשנת המס 2022
 • הגנת הדייר בתי עסק

  שיעורי ריבית דמי שכירות מירביים בתי עסק לפי חוק הגנת הדייר - בשנת 2022 עליה בשיעור 2.4%
 • אגרת חברות

  עודכנה האגרה השנתית לרשם החברות - לשנת המס 2022
 • ביטוח אחריות מקצועית עורכי דין

  עודכנה טבלת השוואה ביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין לשנת 2022
 • הגנת הדייר - שכירות

  שיעורי דמי שכירות בדירות מוגנות לפי חוק הגנת הדייר - עודכן עד לאוקטובר 2022
 • שכ"ט כונס נכסים

  עדכון מחשבון שכר טרחת כונס נכסים בגין חוב פיגור משכנתא דירת מגורים לשנת 2022
 • שכ"ט מפרק חברות

  עדכון מחשבון שכר טרחה עורך דין כונס נכסים מפרק חברות לשנת 2022
 • איזון אקטוארי

  חל עדכון במחולל דו"ח איזון אקטוארי בין בני זוג בהליך גירושין לשנת המס 2022
 • מסמ"ק עדכון טפסים

  עדכון טפסי מס שבח מקרקעין לשנת המס 2022
 • שכר ממוצע מל"ל

  עודכן השכר הממוצע לשנת 2022 לפי סעיפים 1 ו-2 לחוק הביטוח הלאומי
 • הגנת הדייר דירות מגורים

  שיעורי ריבית דמי שכירות מירביים דירות מגורים לפי חוק הגנת הדייר - החל מיום 1/11/2021 ללא שינוי
 • עדכון דמי הבראה

  התעדכנו שיעורי דמי הבראה לשנת 2021 החל מחודש יולי
 • הפחתת מס רכישה

  ביום 29/07/2020 עודכן מחשבון מס רכישה - הפחתת מס רכישה לדירות להשקעה
 • מכתב לשר האוצר
 • חדשות הקורונה

  ריכוז חדשות עבור מייצגים: עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס בנושא מגפת הקורונה
 • מכר מקרקעין

  חל עדכון במחולל הסכמי מכר דירות ונכסי מקרקעין בגין מגיפת הקורונה
 • עודכן שווי שימוש ברכב

  עודכנה טבלת שווי שימוש לחודש ברכב לפי קבוצת מחיר לשנת המס 2020
 • מסמ"ק טלפונים

  עדכון טלפונים ברשות המיסיום מסמ"ק - החל מיום 6/1/2020 איחוד מספרי הטלפון בכל יחידות רשות המסים (למעט הנהלה) תחת מרכזייה אחת
 • מיסוי שכ"ד

  זה הזמן לתכנן את אופן הדיווח לרשויות המס בעניין שכר דירה למגורים - בדקו איזה מסלול עדיף לכם מבין שלושת המסלולים
 • ריבית פיגורים חשכ"ל

  החל מיום 29/11/2018 עודכנה ריבית פיגורים החשב הכללי ל 8.25%
 • עדכונים במיסוי עירוני

  הוספת גג מפלסטיק לפרגולה לא תחייב בארנונה, עיריות לא יגבו השבחה על תוכניות המתאר כוללנית, אפשרות להארכת תקופת שימוש חורג
 • תיקון 93 - הקלה לקבוצות רכישה

  עדכון חשוב שאושר ביום 25/6/2018 בקריאה שלישית מאפשר למי שנתקע בקבוצת רכישה ושזו דירתו היחידה לקבל שיעור מס רכישה מופחת בבואו לרכוש דירה נוספת.. בתנאי שבנייתה של הדירה בקבוצת הרכישה לא החלה בתוך 4 שנים ממועד רכישתה, או אם שוכנע מנהל רשות המסים שחל עיכוב מהותי בהשלמת בנייתה, או אם החזקה בדירה לא נמסרה לרוכש תוך 6.5 שנים
 • חדשות ועדכונים חשובים לעורכי דין העוסקים במקרקעין

  ריכוז חדשות ועדכונים חשובים לעורכי דין העוסקים במקרקעין עבור שנת 2018
 • החל מ 1/4/18 שבוע עבודה מתקצר

  בהתאם לצו הרחבה - שבוע עבודה מתקצר ל 42 שעות (מ 43), שעות עבודה חודשיות יקוצרו ל 182 שעות עבודה במקום 186 שעות ובסך הכל 50 שעות פחות בשנה
 • חלוקת כספי פנסיה בהליך גירושין

  עודכן מחשבון חלוקת כספי פנסיה וקופות גמל בהליך גירושין
 • פטורים במכר דירת מגורים

  הפטורים החדשים החל משנת 2018 במכירת דירות מגורים
 • שכר מינימום

  שכר מינמום החודשי הועלה ל 5,300 ש"ח, החל מיום 1/12/2017 וישתקף בתלוש שכר החל מינואר 2018
 • מחשבון מיסוי מרובי דירות

  חישוב המס החל על מרובי דירות, בדיקת פטורים, שווי מתואם, שומה עצמית לצורך השגות ושומות
 • מחשבון מס דירה שלישית

  חישוב הסכום הקובע על פי הנוסחה החדשה בחוק ההסדרים - מיסוי ריבוי דירות מגורים
 • שונתה הנוסחה ואושרו תקנות חוק מס ריבוי דירות לבעלי שלוש דירות ומעלה

 • מחשבון כדאיות דירה שלישית

  בדיקת כדאיות בעלי שלוש דירות ומעלה, בכמה צריך לעלות את שכ"ד כדי לשמור על תשואה חיובית בהתחשב בפחת ובחוק החדש החל מ 2017
 • מדריך מס מרובי דירות

  דוגמאות ותכנוני מס שונים למרובי דירות בגין חוק מס ריבוי דירות שנכנס לתוקף בשנת 2017
 • שינוי מועד הצהרה

  על רכישה או מכירת זכות במקרקעין/פעולה באיגוד מקרקעין, החל מיום 1/01/2017
 • צו הרחבה - פנסיה

  עודכנו שיעורי הפרשות חובה מעסיק, עובד ופיצויים לפנסיה לפי צו הרחבה החל משנת 2016
 • תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין

  החל ממאי 2016 יקוצר זמן ההחזקה בשתי דירות בפטור ממס שבח
 • שכר מינימום

  שכר מינמום החודשי יעלה ל 5,300 ש"ח, החל מחודש דצמבר 2017
 • הטבת מס למוכרי קרקע פרטית

  ועדת הכספים אישרה ביום 8/11/15 הטבה למוכרי קרקע פרטית לצורך הגדלת היצע הדירות מיום 1/1/2016 ועד ליום 31/12/2018
 • תיקון מספר 82 לחוק מיסוי מקרקעין

  ביטול המס האינפלציוני במיסוי מקרקעין והקלה בתחום הסכמי חלוקת עיזבון
 • עדכון מע"מ אוקטובר 2015

  החל מיום 1/10/2015 שיעור המע"מ יורד באחוז מ 18% ל 17%
 • משמורת משותפת

  פסק דין מהותי לעניין משמורת משותפת של כבוד השופט שאול שוחט, בית משפט מחוזי תל אביב מיום 29.3.2015, קובע נוסחה חדשה לחישוב דמי מזונות במשמורת משותפת - חל שינוי משמעותי המקטין את גובה דמי המזונות
 • שיעור העברה בגרושין

  החל מיום 5/2/2015 כל פסק דין בהליך גירושין חייב לכלול את שיעור העברה לבני זוג המעוניינים בחלוקת הכספים והזכויות על פי חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
 • הלכה חדשה במזונות

  עודכן מחשבון מזונות לפי ההלכה החדשה (ינואר 2015) במחוזי לוד כבוד השופטות ורדה מרוז, מיכל נד"ב ומיכל ברנט, פסק הדין של בית המשפט המחוזי מהווה החלטה מנחה ומחייבת את בתי המשפט למשפחה (עמ"ש 25027-02-14)
 • עדכון מחשבון ארנונה

  עדכון מחשבון פיגור בתשלום ארנונה - התאמה לאוכלוסיות הזכאיות להנחות כגון: נכי צה"ל, נפגעי פעולות איבה, משפחות שכולות וקרטריונים נוספים של הרשויות המקומיות השונות.
 • עדכון הרשויות המקומיות

  חל עדכון בצו הרשויות המקומיות - ריבית הפרשי הצמדה על תשלומי חובה - ריבית פיגורים
 • תיקון 78 לחוק מיסוי מקרקעין

  עיקרי תיקון מס' 78 לחוק מיסוי מקרקעין + הוראת שעה חדשה החל מיום 1/6/2014
 • סימולטור לעורך דין מייצג

  עדכון סימולטור עבור עורך דין המייצג בעסקאות מכר דירת מגורים לפי תיקון 76, בדיקות זכאות לפטור במיסוי דירת מגורים - צעד אחר צעד
 • הנחיות מקצועיות 2014

  הנחיות מקצועיות בנושא מיסוי מקרקעין - הרפורמה במיסוי דירות מגורים - החל מיום 1/1/2014
 • דוגמאות לתכנון מס

  רגע לפני סיום שנת המס 2013 - מיוחד לעורכי דין העוסקים במקרקעין דוגמאות תכנוני מס שימנעו מהלקוחות שלכם הפסדים ניכרים בעסקות דירות להשקעה
 • מיסוי זכויות תב"ע תמ"א

  חישוב החלק החייב במס בין זכויות תב"ע לבין זכויות מכח תמ"א 38 חישוב מפורט בשלושה שלבים, ניטרול זכויות תמ"א פרטיות, חישוב זכויות תמ"א שעוברות לקבלן, ניטרול זכויות מנוצלות בגין תב"ע וחישוב החלק היחסי שיהיה חייב במס
 • מס רכישה קרקעות

  החל מיום 1/8/2013: מס רכישה על מגרשים, קרקעות ונכסים שאינם דירות מגורים הועלה מ 5% ל 6%
 • מוקש מס חדש

  מידע חשוב לעורכי דין המייצגים מוכרים בעסקאות מקרקעין החל משנת המס 2013 התווסף מס יסף בגובה 2% לפי תיקון 195 לפקודת מס הכנסה
 • עודכנו קצבאות שארים

  ניתן לתכנן באופן עצמאי ובלתי תלוי, סכום ביטוח חיים רצוי - כדי ששאריך ימשיכו לחיות בכבוד - בהתחשב בעדכוני קצבאות ביטוח הלאומי
 • תכנון מס השכרת דירות

  מדריך הקלות במס על הכנסה משכר דירה למגורים
 • הארכת הוראת השעה

  לאחר התייעצות שנערכה עם היועץ המשפטי לממשלה ביום 18/12/2012 הוארכה הוראת השעה בחוק מיסוי מקרקעין הגדלת היצע דירות עד ליום 5/5/2013
 • בג"צ ייצוג במס שבח

  ביום 19/11/2012 בג"צ קבע שייצוג במס שבח ייעשה רק ע"י עורכי דין ואסר על רואי חשבון לייצג נישומים במס שבח
 • שכ"ט בתביעה ייצוגית

  כיצד יחושב שכ"ט עורך דין בתביעה ייצוגית
 • מס שבח 2012

  החל משנת המס 2012 - תיקון 72 - מיסוי שבח ראלי משולש - שלוש תקופות
 • מס שבח - תיקון מהותי

  חוק לשינוי חברתי כלכלי (תיקוני חקיקה)(מיסים) התשע"ב משנה את הכללים ומעלה את מס השבח החל מיום 1/1/2012
 • עדכון פגרת קיץ בית משפט

  חישוב מועדי הליכים בהתחשב בפגרת הקיץ ופגרת יום שישי באם יוצא כיום האחרון לפתיחת הליך. שימו לב! במקום המועדים הקודמים 15/7 עד 31/8 חל עדכון פגרת קיץ בית משפט מ 20/7 עד 3/9
 • תיקון מספר 71 לחוק מיסוי מקרקעין

  אושר סופית 1/8/2011: עוד חקיקה בנושא עידוד מכירת דירות להשקעה לטובת דירות מגורים
 • מס שבח גילום מלא

  שימו לב! בעריכת שומה בעסקאות תמ"א 38 על היזמים שמקבלים את זכויות הבניה בתמורה לבנייה יש לבצע גילום מס מלא לפי מחשבון מס שבח המיועד לכך - מעודכן לשנת המס 2016
 • ריבית בנק ישראל

  נגידת בנק ישראל הורידה את הריבית ב 0.15 נקודות אחוז, החל מיום 26/02/2015 ריבית בנק ישראל 0.10% וריבית הפריים 1.60%
 • ריבית פיגורים חשכ"ל

  החל מיום 26/02/2015 עודכנה ריבית פיגורים החשב הכללי ל 8.10%
 • שינוי מהותי בחוק דמי מחלה

  מיום 01/04/2011 חל שינוי מהותי באופן חישוב דמי מחלה
 • מחשבון תמ"א 38

  מחשבון זכויות בניה חישוב שווי קרקע למטר מבונה / חדר מבונה - לפי שיטת החילוץ לצורך שומת מס שבח
 • פריסת מס - נוהל חדש

  חל עדכון בהוראת ביצוע פריסת מס שבח מקרקעין המבטל הוראת ביצוע משנת 2008 - מיום 15/2/2011 חל נוהל חדש
 • מיסוי מקרקעין הוראת שעה 2011 - מידע

  הממשלה החליטה על מספר צעדים שיגדילו את היצע הדירות למגורים ובכך יסייעו להוזלת מחירי הדירות, להלן עיקרי החקיקה
 • מחשבון היטל השבחה

  חישוב מפורט של היטל השבחה - מתאים במיוחד לצורך בדיקת שומה, השגה ו/או הערכת שומת היטל השבחה לפני מימוש בעסקת מקרקעין
 • מחשבון הלכת פינץ

  חישוב מפורט להלכת השנים האבודות תוך אפשרות ליישום מקרים חריגים של שוברי שיוויון לפי הלכת פינץ והלכת זהר דפן
 • כתב תביעה תוך דקה

  מחולל לעו"ד המייצגים עובדים בתביעה מול מעסיקים - מייצר כתב תביעה אוטומטי מפורט ומוכן להגשה בתביעות שכיחות
 • מחשבון גירושין

  איזון אקטוארי של חלוקת נכסים פיננסים בין בני זוג עקב פירוד / גירושין איזון משאבי הזכויות הסוציאליות - קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל , פיצויים
לכל החדשות..